25 Февруари 2024неделя00:14 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево. Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево.

Интервю

Баки Хюсеинов:

Увеличават се оплакванията, свързани с достъп до заетост

Гражданите вече осъзнават правата си и търсят комисията заради твърдяна от тях дискриминация

/ брой: 62

автор:Аида Паникян

visibility 23

Баки Хюсеинов е роден в с. Хърсово, Шуменско. Завършил е СА "Д.А.Ценов" в Свищов, магистър по "Счетоводство и контрол". Доктор по икономика, главен асистент в Института за икономически изследвания при БАН. Четири мандата е бил кмет на с. Църквица, зам.-министър на труда и социалната политика в правителството на Тройната коалиция и национален координатор на международната инициатива "Десетилетие на ромското включване (2005-2015)". С решение на 41-то НС от 12 юли 2012 г. е избран за зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация.

"Все повече са жалбите за тормоз и агресия срещу българи от страна на чуждестранни работодатели"

- Г-н Хюсеинов, как оценявате изминалата година за работата на КЗД?
- Органите за равенство в ЕС, включително и българската Комисия за защита от дискриминация, имат специална роля в борбата срещу неравенството и в защита на човешките права. В тази връзка усилията ни са насочени към подкрепа за позитивното възприемане на различието във всички сфери на обществения живот, като се гарантира възможността на всеки да има възможност да търси и намира защита на своите права, да бъде себе си, без да има притеснение от това.
През 2014 г. бяха образувани 452 преписки, а през 2013 г. те бяха 454. Броят на постъпилите жалби, сигнали и запитвания през 2014 г. е 890 към 860 за 2013 г. Постановените решения от КЗД за 2014 г. са 478, а за 2013 г. са 325.
В предишни години немалка част от жалбите се пренасочваха по компетентност към други институции, тъй като не се вместваха в правомощията на комисията. Сега гражданите като че ли осъзнават все повече правата си и търсят комисията заради твърдяна от тях дискриминация, а не по друг повод. Така сред общия поток постъпили жалби годните за образуване на производство увеличиха своя брой. Разбира се, КЗД не гони норматив, но стремежът на всички ни е да удовлетворим желанието на страните както за навременно производство, така и за обективно и обосновано решение.
В първата година на КЗД - 2006 г., постъпилите жалби и сигнали бяха 279, а образуваните преписки - 183. Преобладаваха жалбите и сигналите, свързани с дискриминация по етнически признак. Сега този признак не е преобладаващ в оплакванията до КЗД, но като положителен резултат от последователните действия на комисията може да се приеме установената тенденция за промяна в търсената от етническите малцинства защита от дискриминация.
- От какъв вид дискриминация се жалват най-често хората сега?
- Последните години намаляват оплакванията за отказ на достъп до плувни басейни, увеселителни и питейни заведения и др. За сметка на това се увеличават оплакванията, свързани с достъп до заетост, упражняване правото на труд, срещу бюрата по труда, за равно заплащане и около прекратяване на трудовото правоотношение. Най-много са жалбите за твърдяна дискриминация при упражняване правото на труд, като тук се преплитат различни дискриминационни признаци - възраст, пол, увреждане, образование, етнос, лично положение, синдикална или политическа принадлежност и др. Има оплаквания за непрестанен тормоз на работното място, за неравнопоставеност при заплащането при еднакво положен труд, за тенденциозно пренебрежително и дискриминационно отношение към хората с увреждания. Проблемите на бъдещите майки, които са много често обект на дискриминация от страна на своите шефове, също са на преден план в оплакванията до нашата институция. Имаме и случаи за дискриминация на работното място по признак етническа принадлежност, не са изключение оплаквания за извършен дискриминационен акт по признак синдикална принадлежност. Работодателят чужденец пък пренебрегва официалните български празници, служителите са принудени да работят по време на тези празници, а да почиват по време на официалните празници на страните от ЕС, от които са работодателите собственици.
Интересна тенденция са зачестилите жалби от българи, работещи у нас във филиали на чужди фирми или във фирми, където техен пряк началник е чужденец. В оплакванията се сочат агресивното поведение на тези началници срещу българите само защото са такива, като е налице тормоз и създаване на неподходяща за работа среда, както и направените обобщения от тези началници чужденци по отношение на българския етнос изобщо, които биха могли да бъдат тълкувани като слово на омразата.
Вече има и случаи на неравно третиране при предоставянето на финансови услуги от банка, изготвяне на експертиза по наказателно дело, представляващи дискриминация по признак етническа принадлежност. За отбелязване е и наличието на оплаквания от етнически групи за дискриминация в сферата на образованието.
Сега в най-много образувани преписки фигурира защитеният признак лично положение. Този признак е комплексен и съчетава различни персонални характеристики на човека - семейно положение, образование, местожителство и др. През 2014 г., а и в предишни години най-много образувани преписки в КЗД има по жалби от хора, които се чувстват дискриминирани по признак увреждане.
Недостъпната архитектурна среда е непрекъснат повод за жалби в КЗД. Те засягят ограничената възможност навсякъде в страната хора с увреждания да ползват услугите на хотели, заведения за хранене, банки, офиси на мобилни оператори, учебни заведения - средни и висши, постановени са редица решения с установена дискриминация по тези преписки.
Напоследък се увеличават жалбите за твърдяна дискриминация в областта на образованието по различни признаци. Все по-чести са жалбите на хора с редки болести заради липсата на възможност да се снабдят със скъпоструващи лекарства или да проведат необходимите процедури заради факта, че всичко това не се субсидира от държавата. Имаме преписки, свързани с болните с тумор на хипофизата, с проблемите на децата с диабет и скъпоструващите за тях инсулинови помпи или с лекарство, което се ползва при остеопороза и се субсидира от НЗОК, но само за жените, като аргументът бил, че заболяването се срещало повече при жените. В процеса на образувано производство в комисията и след направеното проучване по преписката от заседателния състав на КЗД Центърът "Фонд за лечение на деца" - ответна страна по тази преписка, взима решение и отпуска пари за необходимите процедури, свързани със заболяването на дете. Неговата майка оттегля своята жалба и преписката е прекратена. Удовлетворението остава за всички.
В решение на КЗД през 2014 г. се дава препоръка на здравния министър да издаде наредба, която да регулира въпроса с лечението с неразрешени препарати в България, като по този начин да не се дискриминират обявените за нелечимо болни хора. Този акт на КЗД бе наречен в медийното пространство "рядко срещано за българска институция обосновано решение". Редица решения на КЗД са потвърдени от съда в полза на хората с редките болести, довели и до нормативни промени.
- Какви са приоритетите на комисията през тази година?
- До края на февруари 2015 г. в КЗД са постъпили 121 жалби, образувани са 76 преписки. Различни са оплакванията. Една от тенденциите за работата ни е увеличаването на броя на нашите регионални представители в страната. Европейската препоръка е да имаме свои представители във всеки областен град. Сега имаме представителства в 20 областни административни центъра.
В началото на годината в комисията са назначени петима млади специалисти по програмата "Старт на кариерата". Трима от тях са разпределени като регионални представителства. Другите двама остават в централната администрация на КЗД в София. Програмата гарантира 9-месечен срочен договор, който дава първоначален трудов стаж на младите хора.
През 2014 г. екип на КЗД разработи и подаде пет нови проекта, от които към момента са одобрени два. Използвани са както възможностите по оперативните програми, така и други донорски механизми. Първият одобрен проект е по оперативна програма "Административен капацитет" - "Ефективна структура на държавната администрация", и има за цел изработването на функционален анализ и организационна стратегия. Общата цел на проекта е оптимизиране на административната структура на КЗД и избягване на дублиращи се функции.
Работим за първи път и по проект за повишаване на капацитета на служителите в затворите за превенция на дискриминация и зачитане на човешките права. Проектът има за цел да допринесе за повишаване на компетентността на персонала в затворите в три града в страната чрез обучение в съответствие с европейските стандарти и чрез трансфер на норвежки опит, свързан с недопускане на дискриминация и зачитане на човешките права. Проектната целева група са 44 служители в затворите в трите града, вкл. и роми.
Като орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване на равенство на възможностите комисията е бенефициент по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за новия програмен период 2014-2020 г. Освен правораздавателната си дейност, комисията ще извършва и превенция на случаите на дискриминация и неравно третиране. Това се прави чрез подобряване на компетентностите на служителите на КЗД, провеждане на независими проучвания по въпросите на дискриминацията, както и информиране на обществеността и ангажиране на основните заинтересовани страни в процеса на предотвратяване на дискриминацията.
- Достатъчен ли е ресурсът на комисията, за да се справи своевременно с всички подадени жалби?
- През 2006 г. постъпилите жалби и сигнали са 279, образуваните преписки - 183, а постановените решения са 76. През 2014 г. числата са съответно 890, 453 и 478. Налице е необходимостта от повече кадри за ефикасната работа на органа за равнопоставеност. Това е подчертавано многократно и в докладите за България от международни контролни органи, но на този етап се случва трудно. Бюджетът на КЗД за 2014 г. е еднакъв с този от 2006 г.

Див лобизъм на некомпетентни, алчни и крадливи хора

автор:Дума

visibility 542

/ брой: 37

Депутати възмутени от КЗП за мобилните оператори

автор:Дума

visibility 539

/ брой: 37

Фирмите укрили ДДС за 1,189 млрд. лева

автор:Дума

visibility 496

/ брой: 37

Държавата гласи тотален контрол за чуждите инвестиции

автор:Дума

visibility 446

/ брой: 37

Едва 10% от европейците вярват в победа на Киев

автор:Дума

visibility 503

/ брой: 37

САЩ продават военна техника на Тайван

автор:Дума

visibility 480

/ брой: 37

Протести в Европа

автор:Дума

visibility 421

/ брой: 37

Байдън обидил публично Путин по време на прием

автор:Дума

visibility 463

/ брой: 37

Райски газ

автор:Нора Стоичкова

visibility 503

/ брой: 37

Беззъбите КЗП и КЗК

автор:Евгени Гаврилов

visibility 464

/ брой: 37

Агенти на Кремъл

автор:Таня Глухчева

visibility 489

/ брой: 37

БСП: Райският газ да се приравни към наркотиците

автор:Дума

visibility 450

/ брой: 37

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ