25 Юли 2024четвъртък12:15 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево. Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

„ДУМА ПРЕС“ ЕООД e регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203783945, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано“ №20 и интернет страница: www.duma.bg. Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и на ОРЗД.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и правата Ви във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

II. ДЕФИНИЦИИ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

„Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

III. ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА

1. Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

  • спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;
  • защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на ДУМА ПРЕС;
  • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
  • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.

ДУМА ПРЕС обработва лични данни при използването на уеб сайта www.duma.bg. Личните данни, които се обработват се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

2. Лични данни, които Вие предоставяте:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайтовете не е задължително, освен ако желаете да се свържете с нас, чрез формата за обратна връзка в раздел „Контакти“.

Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна регистрация са: име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер и/или други, в зависимост от сайта, в който желаете да си направите регистрация. Това е информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация в конкретен сайт и чрез която може да бъдете идентифициран лично.

Също така събираме и друга информация, която Вие можете да предоставите доброволно, по Ваша преценка, и предоставянето й не е предпоставка за регистрация на профил в съответния сайт. Такава информация не Ви идентифицира лично, например: пол, интереси, хобита и подобни.

3. Лични данни, които се събират автоматично:

Когато посещавате уеб страницата ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Когато искате да се свържете с нас чрез формата ни за обратна връзка в раздел „Контакти“ на сайта www.duma.bg и сами попълните формата за обратна връзка: име, ел. поща и телефон.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ

ДУМА ПРЕС използва социалните медии, за да промотиране на дейността си.

Интеграция с приставки на социални медии. Интегрирали сме приставки на социални медии в нашия сайт, а именно бутон „Share” /“Сподели“/, чрез който можете да споделите публикацията през собствения си профил във Facebook. Това означава, че когато кликнете върху този бутон, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.

Други услуги и функции, свързани със социални медии. Може да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като бутон за харесване и съобщения в социални медии), чрез които да общувате с нас или с Ваши познати във връзка с нашата дейност. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайт ни на различни социални медии. Всеки път, когато се свържете с нас чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да Ви позволи да споделяте информация с нас. Ако изберете да споделяте, ще бъдете общо уведомени от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато се вписвате в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва Вашия адрес, възраст или профилни снимки, запазени във Вашия профил.

V. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

1. ДУМА ПРЕС обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:

  • осигуряване на по-добро преживяване на потребителите на сайта ни, чрез показване на релевантни реклами;
  • за подобряване на комуникацията с читателите на уеб сайта на www.duma.bg.

Тези цели не включват персонализиране и профилиране.

2. Разпознаване и събиране на IP адреса позволява:

- разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия;

- анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки;

- да Ви покажем реклама свързана с Вашата локация или сервизна информация, като прогнозата за времето, за населеното място, в което се намирате или за най-близкото до него.

3. Обработване на лични данни на лица под 16 години:

Разбираме значението на това да се предприемат допълнителни предпазни мерки за защита на неприкосновеността и безопасността на децата. Съобразно с това, ако сте на възраст под 16 години, моля, не изпращайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други. В случай, че научим, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Ако смятате, че може да имаме информация от или за дете под 16 години, моля, свържете се с нас на контактите, посочени по-долу.

4. Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на ДУМА ПРЕС, които трябва да влязат в контакт с нея във връзка с изпълнение на трудовите си задължения. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашия уебсайт. В общия случай , съхраняваме Вашите лични данни в срок да 2 /две/ години или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

5. Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни:

5.1. оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;

5.2. имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

5.3. по всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от горепосочените сайтове;

5.4. Ако прецените, че не желаете ДУМА ПРЕС да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

5.4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

5.4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

5.4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

5.4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

5.4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

5.5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;

5.6. право на възражение пред ДУМА ПРЕС срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

6. Всички изброени в т.5 права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: data.protection@duma.bg, съдържащо най-малко следното:

6.1. име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

6.2. описание на искането;

6.3. предпочитана форма за предоставяне на информацията.

Ако субект пожелае да бъде „забравен“ и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!

В случаите на упражняване на правата по чл. 17 от GDPR, ДУМА ПРЕС изтрива единствено личните данни на субекта, но не и публично достъпни публикации, които субектът на данните е направил в социални медии във форуми, коментари към публикации и статии в постове и блогове.

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

7. Полезна информация:

Има редица полезни инструменти и ресурси, които можете да използвате, за да контролирате поверителността си онлайн, например чрез онлайн избора си или инициативата за мрежова реклама http://www.youronlinechoices.com/bg/.

Особено препоръчваме да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра, който използвате.

На следния адрес можете да откриете много полезна информация за онлайн поведенческа реклама и защита на личните данни в Интернет http://www.youronlinechoices.com/bg/.

Повече информация: https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557

Повече информация за защита на лични данни, може да получите на сайта на Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115

Връзка с нас:

В случай че имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: data.protection@duma.bg

Можете да се свържете с нас на писмено на следния адрес: гр. София, ул. „Позитано“ №20а.

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ