27 Февруари 2021събота17:49 ч.

Програма на БСТВ до 28.02.2021

автор:Дума

visibility 26722

 Понеделник 22.02.2021

07.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

09.00 "Общество и култура" с водещ Иван Гранитски (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 "Актуално от деня" (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 Музикален антракт

12.00 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 "За историята свободно" (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ Елена Пенчукова

15.30 Новини

16.00 Музикален антракт

16.30 "Думата е ваша" - открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 "Асеновград - небесният Йерусалим" - документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини - централна емисия

19.15 "Актуално от деня"

20.00 "Не се страхувай" с Васил Василев

21.00 "Лява политика" с Александър Симов (п)

22.00 ТВ пазар

22.15 Новини (п)

22.45 "Актуално от деня" (п)

23.20 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

00.20 "Нашият следобед с БСТВ" (п)

01.35 "Общество и култура" с Иван Гранитски (п)

02.35 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

03.35 "За историята свободно" (п)

04.50 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (п)

05.50 "Лява политика" с Александър Симов (п)

06.50 Музикален антракт

 

Вторник 23.02.2021

07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)

08.00 "Общество и култура" с Иван Гранитски (п)

09.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 "Актуално от деня" (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 Музикален антракт

12.00 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ Елена Пенчукова

15.30 Новини

16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким

16.30 "Думата е ваша" - открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 "Батак - долина на светци" - документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини - централна емисия

19.15 "Актуално от деня"

20.00 "Лява политика" с Александър Симов

21.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

22.00 Новини (п)

22.30 "Актуално от деня" (п)

23.05 "Лява политика" с Александър Симов (п)

00.05 "Нашият следобед с БСТВ" (п)

01.20 "За историята свободно" (п)

02.20 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

03.20 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

04.50 "Общество и култура" с Иван Гранитски (п)

05.50 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

06.50 Музикален антракт

 

Сряда 24.02.2021

07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)

08.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

09.00 "Лява политика" с Александър Симов (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 "Актуално от деня" (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 Музикален антракт

12.00 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ Елена Пенчукова

15.30 Новини

16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким

16.30 "Думата е ваша" - открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 "Добрич - градът на помирението" - документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини - централна емисия

19.15 "Актуално от деня"

20.00 "За историята свободно"

21.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

22.00 Новини (п)

22.30 "Актуално от деня" (п)

23.05 "За историята свободно" (п)

00.05 "Нашият следобед с БСТВ" (п)

01.20 "Лява политика" с Александър Симов (п)

02.20 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

03.50 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

04.50 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

05.50 "Общество и култура" с Иван Гранитски (п)

06.50 Музикален антракт

 

Четвъртък 25.02.2021

07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)

08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

09.00 "За историята свободно" (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 "Актуално от деня" (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 Музикален антракт

12.00 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ Елена Пенчукова

15.30 Новини

16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким

16.30 "Думата е ваша" - открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 "Етрополе - истории за величие" - документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини - централна емисия

19.15 "Актуално от деня"

20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова

21.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

22.00 ТВ пазар

22.15 Новини (п)

22.45 "Актуално от деня" (п)

23.20 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (п)

00.20 "Нашият следобед с БСТВ" (п)

01.35 "Общество и култура" с водещ Иван Гранитски (п)

02.35 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

03.35 "Лява политика" с водещ Александър Симов (п)

04.50 "За историята свободно" (п)

05.50 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

06.50 Музикален антракт

 

Петък 26.02.2021

07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)

08.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

09.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 "Актуално от деня" (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 Музикален антракт

12.00 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 "Лява политика" с Александър Симов (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ Елена Пенчукова

15.30 Новини

16.00 Музикален антракт

16.30 "Думата е ваша" - открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 "Имало едно време … Три царства" - документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини - централна емисия

19.15 "Актуално от деня"

20.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

21.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

22.00 Новини (п)

22.30 "Актуално от деня" (п)

23.05 "Дискусионен клуб" с водещ Велизар Енчев (п)

00.05 "Нашият следобед с БСТВ" (п)

01.20 "Лява политика" с Александър Симов (п)

02.20 "Общество и култура" с водещ Иван Гранитски (п)

03.20 "За историята свободно" (п)

04.50 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

05.50 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

06.50 Музикален антракт

 

Събота 27.02.2021

07.30 "Актуално от деня" (п)

08.10 "Акценти от седмицата"

09.15 ТВ пазар

09.30 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

10.30 "Дискусионен клуб" с водещ Велизар Енчев (п)

11.30 ТВ пазар

11.45 Музикален антракт

12.00 "Акценти от седмицата"

13.00 ТВ пазар

13.15 "Професия Турист"

13.45 ТВ пазар

14.00 "Цветен следобед"

15.30 ТВ пазар

15.45 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

16.45 "Лява политика" с Александър Симов (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 "Акценти от седмицата"

19.30 "Легенди" - музикално предаване

20.15 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (п)

21.15 "Лява политика" с Александър Симов (п)

22.10 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

23.10 "Цветен следобед" (п)

00.40 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

01.35 "Общество и култура" с водещ Иван Гранитски (п)

02.35 "Акценти от седмицата" (п)

03.40 "Легенди" - музикално предаване (п)

05.20 "За историята свободно" (п)

06.20 Музикален антракт

 

Неделя 28.02.2021

07.00 "Акценти от седмицата"

08.10 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

09.15 ТВ пазар

09.30 "Професия Турист" (п)

10.00 "Лява политика" с Александър Симов (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 "Легенди" - музикално предаване (п)

12.00 "Акценти от седмицата"

13.00 ТВ пазар

13.15 "От двете страни на океана" - документален филм

13.45 ТВ пазар

14.00 "Цветен следобед"

15.30 ТВ пазар

15.45 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

16.45 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 "Акценти от седмицата"

19.30 Музикална история

20.00 "Берое" - документален филм

21.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

22.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

22.55 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (п)

23.50 "Цветен следобед" (п)

01.20 „За историята свободно“   (п)

02.15 „Общество и култура“  с Иван Гранитски   (п)

03.15 Документален филм

04.30 „Не се страхувай“ с  Васил Василев   (п)

05.25 „Лява политика“ с  Александър Симов   (п)

06.20 Музикален антракт

 

БСП посочи приоритетите си в сектор „Туризъм“

автор:Дума

visibility 273

НАП подхваща хората със системни доходи от продажби в нета

автор:Дума

visibility 416

/ брой: 40

Задава се масова подмяна на топломери и водомери

автор:Дума

visibility 538

/ брой: 40

ЕК предлага роумингът на едро в ЕС да поевтинее още

автор:Дума

visibility 257

/ брой: 40

Отлагат връщането на учениците в училищата в Турция

автор:Дума

visibility 35

Гърция с нови ограничения

автор:Дума

visibility 119

Чехия и Словакия удължиха извънредното положение

автор:Дума

visibility 131

"Упражнението" синдикален меморандум

автор:Ева Костова

visibility 402

/ брой: 40

Общото и личното благоденствие

visibility 351

/ брой: 40

България иска мир, не война в Черно море

visibility 485

/ брой: 40

Нека си спомним за една изключителна жена

visibility 391

/ брой: 40

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ