15 Януари 2021петък17:53 ч.

Програма на БСТВ до 17.01.2021

автор:Дума

visibility 20668

Понеделник,  11.01.2021   

00.30 „За историята свободно“   (п)

01.30 „Общество и култура“  с Иван Гранитски   (п)

02.30 „Акценти от седмицата“  (п)

03.30 „Антидот“ с Юлия Ал-Хаким   (п)

04.20 „Не се страхувай“ с  Васил Василев   (п)

05.20 „Лява политика“ с  Александър Симов   (п)

06.20 Музикален антракт

07.00 „Студио Икономика“  с Нора Стоичкова   (п) 

08.00 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев    (п)

09.00 „Общество и култура“ с водещ Иван Гранитски    (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 „Актуално от деня“    (п)

11.00 ТВ пазар  

12.00 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 „За историята свободно“  (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 „Нашият следобед с БСТВ“ с водещ  Елена Пенчукова   

15.30 Новини

16.00 Музикален антракт

16.30 „Думата е ваша“ – открита линия със Стоил Рошкев   

17.15 ТВ пазар

17.30 Документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини – централна емисия

19.15 „Актуално от деня“

20.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев

21.00 „Лява политика“ с Александър Симов  (п)

22.00 ТВ пазар

22.15 Новини    (п)

22.45 „Актуално от деня“  (п)

23.20 „Не се страхувай“ с Васил Василев   (п)

Вторник,  12.01.2021 

00.20 „Нашият следобед с БСТВ“   (п)

01.35 „Общество и култура“ с Иван Гранитски   (п)

02.35 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев    (п)

03:35 „За историята свободно“   (п)

04.50 „Студио Икономика“ с водещ Нора Стоичкова    (п)

05.50 „Лява политика“ с Александър Симов  (п)

06.50 Музикален антракт

07.30 „Антидот“ с Юлия Ал-Хаким   (п)

08.00 „Общество и култура“ с Иван Гранитски   (п)

09.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев    (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 „Актуално от деня“  (п)

11.00 ТВ пазар  

12.00 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 „Студио Икономика“ с Нора Стоичкова    (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 „Нашият следобед с БСТВ“ с водещ  Елена Пенчукова   

15.30 Новини

16.00 „Антидот“ с Юлия Ал-Хаким    

16:30 „Думата е ваша“ – открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 Документален филм 

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини – централна емисия

19.15 „Актуално от деня“

20.00 „Лява политика“ с Александър Симов   

21.00 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев    (п)

22.00 Новини    (п)

22.30 „Актуално от деня“  (п)

23.05 „Лява политика“ с Александър Симов   (п)

Сряда,  13.01.2021

00.05 „Нашият следобед с БСТВ“   (п)

01.20 „За историята свободно“   (п)

02:20 „Студио Икономика“  с Нора Стоичкова   (п)

03.20 „Не се страхувай“ с Васил Василев    (п)

04.50 „Общество и култура“ с Иван Гранитски  (п)

05.50 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев   (п)

06.50 Музикален антракт

07.30 „Антидот“ с  Юлия Ал-Хаким   (п)

08.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев    (п)

09.00 „Лява политика“ с Александър Симов    (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 „Актуално от деня“   (п)

11.00 ТВ пазар

12.00 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев   (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 „Нашият следобед с БСТВ“ с водещ  Елена Пенчукова   

15.30 Новини

16.00 „Антидот“ с  Юлия Ал-Хаким

16.30 „Думата е ваша“ – открита линия със Стоил Рошкев  

17.15 ТВ пазар

17.30 Документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини – централна емисия

19.15 „Актуално от деня“

20.00 „За историята  свободно“ 

21.00 „Студио Икономика“ с Нора Стоичкова   (п)

22.00 Новини  (п)

22.30 „Актуално от деня“   (п)

23.05 „За историята  свободно“   (п)

Четвъртък,  14.01.2021 

00.05 „Нашият следобед с БСТВ“   (п)

01.20 „Лява политика“ с  Александър Симов   (п)

02.20 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев   (п)

03.50 „Студио Икономика“ с Нора Стоичкова   (п)

04.50 „Не се страхувай“ с Васил Василев   (п)

05.50 „Общество и култура“  с Иван Гранитски   (п)

06.50 Музикален антракт

07.30 „Антидот“ с  Юлия Ал-Хаким   (п)

08.00 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев    (п)

09.00 „За историята свободно“   (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 „Актуално от деня“   (п)

11.00 ТВ пазар

12.00 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 „Не се страхувай“  с Васил Василев   (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 „Нашият следобед с БСТВ“ с водещ  Елена Пенчукова   

15.30 Новини

16.00 „Антидот“ с  Юлия Ал-Хаким 

16.30 „Думата е ваша“ – открита линия със Стоил Рошкев  

17.15 ТВ пазар

17.30 Документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини – централна емисия

19.15 „Актуално от деня“

20.00 „Студио Икономика“ с водещ Нора Стоичкова   

21.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев   (п)

22.00 ТВ пазар

22.15 Новини  (п)

22.45 „Актуално от деня“   (п)

23.20 „Студио Икономика“ с водещ Нора Стоичкова   (п)

Петък,  15.01.2021

00.20 „Нашият следобед с БСТВ“   (п)

01.35 „Общество и култура“ с водещ Иван Гранитски   (п)

02.35 „Не се страхувай“ с Васил Василев   (п)

03.35 „Лява политика“ с водещ Александър Симов   (п)

04.50 „За историята свободно“   (п)

05.50 „Дискусионен клуб“  с Велизар Енчев   (п)

06.50 Музикален антракт

07.30 „Антидот“ с  Юлия Ал-Хаким   (п) 

08.00 „Студио Икономика“ с Нора Стоичкова    (п)

09.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев   (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 „Актуално от деня“   (п)

11.00 ТВ пазар

12.00 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 „Лява политика“ с Александър Симов   (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 „Нашият следобед с БСТВ“ с водещ  Елена Пенчукова   

15.30 Новини

16.00 Музикален антракт

16.30 „Думата е ваша“ – открита линия със Стоил Рошкев  

17.15 ТВ пазар

17.30 Документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини – централна емисия

19.15 „Актуално от деня“

20.00 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев

21.00 „Студио Икономика“ с Нора Стоичкова   (п)

22.00 Новини  (п)

22.30 „Актуално от деня“   (п)

23.05 „Дискусионен клуб“ с водещ Велизар Енчев   (п)

Събота,  16.01.2021

00.05 „Нашият следобед с БСТВ“   (п)

01.20 „Лява политика“ с Александър Симов    (п)

02.20 „Общество и култура“ с водещ Иван Гранитски   (п)

03.20 „За историята свободно“   (п)  

04.50 „Студио Икономика“ с Нора Стоичкова   (п)

05.50 „Не се страхувай“ с Васил Василев   (п)

06.50 Музикален антракт

07.30 „Актуално от деня“  (п) 

08.00 „Миа и аз“ – детски  сериал

09.15 ТВ пазар

09.30 „Студио Икономика“ с Нора Стоичкова   (п)

10.30 „Дискусионен клуб“ с водещ Велизар Енчев   (п)

11.30 ТВ пазар

11.45 Музикален антракт

12.00 „Акценти от седмицата“

13.00 ТВ пазар

13.15 „Професия Турист“

13.45 ТВ пазар

14.00 „Цветен следобед“    

15.30 ТВ пазар

15.45 „Не се страхувай“  с Васил Василев   (п)

16.45 „Лява политика“  с Александър Симов   (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 „Акценти от седмицата“   

19.30 Концерт на Филип Киркоров

21.30 „Лява политика“ с Александър Симов   (п)

22.30 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев   (п)

23.30 „Цветен следобед“   (п)

Неделя,  17.01.2021 

01.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев   (п)

02.00 „Общество и култура“ с водещ Иван Гранитски   (п)

03.00 „Акценти от седмицата“   (п)

04.30 „За историята свободно“    (п)

05.30 „Студио Икономика“ с водещ Нора Стоичкова   (п)

06.30 Музикален антракт

07.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев   (п)

08.00 „Миа и аз“ – детски сериал

09.15 ТВ пазар

09.30 „Професия Турист“

10.00 „Лява политика“ с Александър Симов   (п)   

11.00 ТВ пазар

11.15 „Легенди“ – музикално предаване   (п)

12.00 „Акценти от седмицата“

13.00 ТВ пазар

13.15 „Моят Чирпан“ – документален филм

13.45 ТВ пазар

14.00 „Цветен следобед“   

15.30 ТВ пазар

15.45 „Студио Икономика“  с Нора Стоичкова   (п)

16.45 „Дискусионен клуб“  с Велизар Енчев   (п) 

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 „Акценти от седмицата“

19.30 Концерт на „Мери Бойс Бенд“

20.40 „Студио Икономика“ с водещ Нора Стоичкова   (п)

21.40 „Дискусионен клуб“ с  Велизар Енчев   (п)

22.40 „Цветен следобед“   (п)

Топлото време свали сметките за парно

автор:Дума

visibility 222

/ брой: 10

България има най-високи зелени данъци в ЕС

автор:Дума

visibility 215

/ брой: 10

Метрото до "Слатина" ще струва 530 млн. лв

автор:Дума

visibility 192

/ брой: 10

6,2 по Рихтер в Индонезия, десетки загинаха

автор:Дума

visibility 146

Долната камара гласува срещу Тръмп

автор:Дума

visibility 230

/ брой: 10

Българите ще влизат в Сърбия без КОВИД-тест

автор:Дума

visibility 209

/ брой: 10

Белгийският крал замерян с пиратки

автор:Дума

visibility 224

/ брой: 10

Защо ядем замразено вносно месо

автор:Въто Христов

visibility 432

/ брой: 10

Датата

visibility 178

/ брой: 10

Бъдещето са младите, трябва ни стратегия за младежта

автор:Дума

visibility 251

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ