26 Септември 2020събота17:51 ч.

Личности

Петър Дънов - Учителят, разгадал тайната на Светлината и Любовта

Приписват му апокалиптични предсказания, вменяват му Божа дарба и всемогъща сила, а той просто имаше Познание и можеше да си служи с него, защото желаеше добро на човеците

/ брой: 152

автор:Ина Михайлова

visibility 7887

Преди век и половина, на 11 юли (тогава Петровден) 1864 г., около 12 ч. по обед, в с. Хадърча (сега Николаевка, на 30 км северозападно от Варна) се ражда Петър Константинов Дънов. Третото дете на свещеник Константин Дъновски и на Добра Чорбаджи Атанасова, които преди него имат син Атанас и дъщеря Мария. Учи в родното си село, след това в Свищов, после учителства. Следва университет в Бостън, курс по медицина пак в Америка. Завръща се в България тридесетгодишен и близо четири години прекарва в единение и вътрешно съзерцание. На 33 в с. Тетово, Русенско, има мистично преживяване, което му разкрива неговата духовна мисия заедно с окултното име Беинса Дуно. Следват лекции, книги, беседи, срещи, разговори.
През 1922 г. открива Школа на Всемирното Бяло братство в София. През 1927 г. създава край София селището "Изгрев" (по-късно кв. "Изгрев"), в което събира свои слушатели, последователи и ученици, където се изгражда уникално по рода си в България духовно общество. Установява се постоянно на "Изгрева", там в специално построен салон разяснява своето учение. През 1929 г. поставя началото на летните духовни лагери на Седемте езера в Рила. Рилските събори протичат в атмосфера на братство и празничен дух. Дните 19, 20, 21 от месец август имат специално значение и стават официален празник на Бялото братство.
През 1934 г. дава на света Паневритмията - цикъл от 28 упражнения, съставени от мелодия, текст и пластични движения. По-късно към тях добавя упражненията "Слънчеви лъчи" и "Пентаграм". На 4 май 1936 г. активист на политическата партия Демократически сговор му нанася побой, който предизвиква мозъчен кръвоизлив и парализа. Въпреки заболяването, на 14 юли 1936 г. излиза със свои ученици на лагер край Седемте рилски езера и на 12 август напълно възстановява здравето си.
В началото на 1944 г., по време на въздушните бомбардировки над София, организира евакуирането на "Изгрева" в с. Мърчаево, на 24 км югозападно от София. Установява се в дома (сега музей) на своя ученик Темелко Темелков. Връща се на "Изгрева" на 19 октомври 1944 г. На 20 декември с.г. изнася своето Последно слово. На 27 декември 1944 г. напуска физическия свят, а тялото му е положено на "Изгрева".
На пръв поглед обикновена биография. Човекът обаче е необикновен. Учителят. Беинса Дуно е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура. Наричат го велик пророк, предрекъл заедно с Нострадамус Третата световна война. Приписват му злокобни предсказания за Апокалипсиса. Апокрифно споделят негови рецепти за изцеление, диети, магии за любов. Наричат го неземен, Бог. А той самият споделя за себе си: "Понякога казвате: "Господин Дънов дали е Христос, или Христос е в него?" Ще ви кажа: Христос не съм. Но Христос е в мен. Ако бях Христос, за когото ме мислите, щях да управлявам целия свят; щом не съм такъв човек, не съм и Христос. Христос не е на физическия свят."
Той и неговото учение, неговите мисли за Добро, за Любов, за Светлина, за Хармония променят хората и света. Той прави човеците да бъдат себе си. В това е магията, енигмата на неговата личност. Дали може да се опише и преразкаже? Не. Трябва да се споделят с душата неговите лекции, трябва да се потопиш в музиката на неговите песни, трябва да поемеш дъх и да повториш думите на молитвите му, трябва да останеш сам със себе си и да разговаряш с Бог, който е в сърцето ти. Откриеш ли всичко това, осъзнаеш ли го, значи си срещнал Учителя. Намерил си онази истина, която чрез неговото слово владее милиони хора по света. За тях Петър Дънов, Учителят, Беинса Дуно не е магьосник, зъл дух, сектант, а дар свише - Посредник между онова Горе и това Долу.
Имаше Познанието и можеше да си служи с него, защото желаеше и мислеше добро всекиму. Той и неговите завети са златната, хармонична среда, към която се стремим, за да живеем по законите на Любовта, Хармонията и Красотата. Неговото учение е Новото учение за развитие на личността и осъзнаването й като душа. Неговото послание за мир и любов е въжделение за милиарди хора по Земята. Неговият живот има едно просто правило - това на Пентаграма. В стаичката, в която Учителят и последователите му се взирали в себе си, се откроявал пентаграм - голяма звезда с пет много красиви лъча, върху които били изрисувани символите плодно дърво, лампа, око, път, сабя, жезъл и чаша. Името на всяко от петте достойнства също било изписано върху лъчите: Добродетел, Правда, Любов, Мъдрост и Истина - петте Христови принципа, достойнствата на съвършения човек. А правилото, което Дънов ни завеща, е това за прост и хармоничен живот - поставете доброто за основа на дома си, правдата - за мерило, любовта - за украшение, мъдростта - за ограда и истината - за светило. Не е толкова сложно, нали?


Светът за него

За новите идеи на Петър Дънов започва да се говори по-осезателно извън България след 1925 г. Идеите му се разпространяват от чужденци, посетили го в България и отнесли със себе си спомена за него, както и от българи, излезли от България и споделили впечатленията си за Дънов и дейността му.
През май 1939 г. проф. Алфред Ломони от Тулузкия университет изнася лекции пред 20 свои колеги професори за идеите на Петър Дънов, които определя като "необходими за възраждането на културата и за откриване на нови хоризонти пред човечеството".
Забележителният реформатор на Римокатолическата църква папа Йоан XXIII казва: "В днешната епоха най-големият философ, който живее на земята, е Петър Дънов." Папа Йоан XXIII е свикал II Ватикански събор, 1960-1965 г., който радикално променя облика на католицизма и прогласява инициативата за обединение на християнските църкви. Преди да бъде избран на папския престол през 1958 г., е бил представител (папски нунций, посланик) на Ватикана в България. Преди Втората световна война той е още кардинал Анджело Ронкали. У нас се запознава основно с беседите на Учителя Петър Дънов. Във встъпителната си реч след избора му за папа той излага на църковен език множество от идеите, прогласени от българския духовен Учител.
През 1989 г., във връзка със 110-годишния юбилей на Алберт Айнщайн, френското радио "Дифюзион франсе" цитира думите му: "Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред Учителя Беинса Дуно."
През 1996 г. при първото си посещение в България световният лидер на модата Пако Рабан се поклони на гроба на своя духовен учител Петър Дънов. Пред журналисти той сподели: "Петър Дънов е един от най-великите философи на епохата на Водолея. Учението на Дънов ще бъде основа на духовната култура на новото столетие." Пако Рабан се натъкнал на сборник лекции от Дънов в парижка книжарница. До 1960 г. си набавил всички негови книги. Рабан споделя още: "Петър Дънов бе първият философ, който пишеше на достъпен език с изключително прозрение." От Дънов Пако Рабан разбрал, че в материята нищо не съществува без значение. Символиката на неговите модели е вдъхновена от учението на Дънов.

Който е доволен от живота, всичко ще му се даде

Един светец отивал да разговаря с Бога. И като минавал покрай един богат човек, последният му казал:
- Кажи на Господа, че ми дотегна това богатство. Да го отнеме, за да живея като хората.
- Много добре - казал мъдрецът - ще кажа на Бога.
Повървял по-нататък и видял един бедняк, който пък му казал:
- Кажи на Бога, че ми дотегна този живот. Стига съм ходил гол и бос. Да ми даде дрехи, изобщо - да измени условията на живота ми.
- И твоята молба ще представя - рекъл мъдрецът.
Отива при Господа и му разправя за двамата. Господ му рекъл:
- Кажи на богатия да стане недоволен и да започне да роптае против Мен и Аз ще му отнема всичкото богатство; а на онзи бедняк кажи да бъде доволен от живота и всичко ще му се даде.
Връща се мъдрецът и казва на богатия какво му поръчал Господ, но богатият възразил:
- Как мога да направя това?
- Тогава богатството ти ще остане.
Минава край бедняка и му казва поръчаното от Господа, но и той му възразил:
- Как мога да бъда доволен при такива лоши условия?
Тогава мъдрецът му казал:
- Ще ходиш гол и гол ще бъдеш погребан.
/Курсив/
Вие казвате, че починалите били при Бога, а отивате на гробищата да им четете молитви и да ги поливате. Могат ли те да бъдат едновременно и на гробищата, и при Бога? Онзи, който е горе, трябва да каже на онези, които са долу: "Вие мислите, че сте мъртви; почнете да благодарите и ще възкръснете". Това, което ви казвам, не го вземайте за упрек, че имам намерение да укорявам когото и да е за неговите вярвания. Излагам само ония лъжливи схващания за Живота, които са вмъкнати в нас и които ни тикат в крив път, за да сме в дисхармония със самия Живот. Ние искаме да живеем, а при това се готвим за смърт. Онзи, който е намерил закона на Мировата Любов, на туй Космическо съзнание, той вече не умира. Може да му забиете гвоздеи на ръцете и на краката, може да го разпънете на кръст, може да го положите в гроба - той е в състояние да оживее пак. Онзи, който не е научил този велик закон на Любовта, неговият камък никога не ще бъде отвален от гроба.
Днес хората все това говорят: "Ние сме грешници, грешници". Не искам вече да чувам такова нещо! Туй, което аз зная, е, че хората по естество, в душата си са добри, а поради заблуждения и воля са лоши. Те търсят щастие и мислят, че по този път, по който вървят, ще го намерят. Няма да го намерят, защото и техните бащи и деди са го търсили все по същия път и не са го намерили. Христос е казал: "Онези, които чуят гласа на Сина Человеческаго, ще оживеят". А що значи Син Человеческаго? - Синът на Мъдростта и Любовта. Онзи, който е съединил Мъдростта с Любовта, той е оживял. И вие, когато чуете този глас, ще оживеете, ще възкръснете.
Мировата любов (Съборни Беседи, 19.08.1919 г., вторник, Търново)
Автор Беинса Дуно

Хармония и магия

Паневритмията е уникална българска система, създадена през първата половина на ХХ в. от Петър Дънов, която чрез движение, музика и поезия хармонизира цялостно човека. Според езиковия си произход думата паневритмия може да се преведе като Висш космичен ритъм, т.е. чрез нея се осъществява връзката между хармоничните движения и човешките мисли и чувства. В упражненията хармонично се съчетават последователност от движения, изпълнявани в съпровод на музика, и поетичен текст с дълбоко положително въздействие.
Паневритмията се изпълнява за около час, час и половина, всеки ден, на открито, рано сутрин, от деня на пролетното равноденствие - 22 март, до деня на есенното равноденствие - 22 септември.
*    *    *
2000 г., Ланд ен Босх - сърцето на антропософската общност в Холандия. Семинар с участието на хора, изучавали десетилетия духовната наука на Рудолф Щайнер. Музика. Първи упражнения. Въпроси: "Кога е дадено всичко това и къде?" "В началото на ХХ в., в България." "Защо ние нищо не знаем?" "Кой е Петър Дънов? Какво е знаел за Д-р Щайнер? Били ли са във връзка?" След 2 месеца 12 души от Холандия се качват на Рила за летния събор. За няколко от тях това е начало на нов етап в живота.
Първите учителки по Паневритмия, които са я изнесли извън пределите на страната, са Анина Бертоли, Ярмила Ментцлова, Ернестина Сталева. Също и Ина Дойнова, Мария Митовска.
Анина Бертоли е от италиански произход. Когато идва в България, Алфиеро Бертоли е млад човек, решил да посети Индия, за да постигне духовно знание и посвещение. В България среща жената мечта, а в лицето на Петър Дънов намира своя духовен Учител. Остава като един от най-преданите ученици. От брака му се ражда дъщеря Анина. Тя също тръгва по духовния път на своя баща. След 1944 г. емигрира във Франция. Разпространява учението на Петър Дънов и Паневритмията, като създава свой духовен кръг в Париж. Издава сп. "Льо грен дьо бле" ("Житно Зърно").
Ярмила Ментцлова е от чешки произход, но е родена в България. През 1938 г. заминава във Франция да учи танци и специализира като хореограф. Последователка е на Айсидора Дънкан и на нейната школа за т.нар. свободен танц. През 1943 г. се връща в България, а през 1944 г. се запознава лично с Учителя. През 1955 г. Ярмила емигрира във Франция, където организира курсове по Паневритмия в Париж и летни курсове в подножието на Алпите. През 1984 г. издава ръководство по Паневритмия на френски език. До смъртта си работи заедно със семейство Гобо, които и до днес преподават Паневритмия така, както са били обучавани от нея, в своя дом в подножието на Алпите. Жан-Луи и Арлет Гобо са скъпи гости на Бялото братство всяко лято в последните години. Те са сътрудничили и на Анина Бертоли и са посветили живота си на разпространяване на Паневритмията и учението на Бялото братство. В Париж за разпространение на Паневритмията заедно с Ярмила е работела и Мария Христова.
В САЩ Паневритмията "прелита" с Ернестина Сталева, която се преселва в САЩ скоро след промяната през 1944 г. Ернестина превежда беседи, преподава Паневритмия, създава група в Масачузетс. В последните години заедно с нея работи Антоанета Крушевска, издала ръководство по Паневритмия през 2004 г. Друга дългогодишна преподавателка е Виола Бауман. Тя заминава през четиридесетте години за Франция, където се запознава с Михаил Иванов, който вече е създал там своето духовно общество "Всемирно Бяло братство". В началото тя е много впечатлена от него, но бързо се разочарова и заминава за Америка, където се омъжва и остава до края на живота си, посещавайки България неколкократно. След смъртта на съпруга си тази красива и музикална жена се отдава на преподаване на Паневритмия и през 1982 г. издава ръководство по Паневритмия на английски. По-късно са издадени още три: от Ардела Натанаел, настояща преподавателка по Паневритмия, от Дейвид Лоримър и от Антоанета Крушевска, която преподава в Ню Йорк.
Сега в САЩ има мрежа от групи по Паневритмия: в Калифорния - Сан Франциско, Лос Анжелис, Паоло Алто; в Индиана, Мисури - Сент Луис, Монтана, Ню Хемпшир, Ню Мексико, Оклахома, Тенеси, Аризона, Вирджиния, Илинойс - Чикаго, Тексас, Уисконсин, Онтарио, Арканзас, три групи в Ню Йорк.
В Коста Рика има група, състояща се от около 60 човека.
Между 1980 и 1987 г. в България многократно идва Филип Кар-Гом, писател, психолог, човек на духа, който от 1988 г. оглавява Ордена на бардовете, оватите и друидите - една от най-многобройните друидски групи в света. Запленен е от духовността на България, от Рила, Паневритмията, от идеите на Братството. Има значителен принос за разпространението на Паневритмията в англоезичния свят. Групи за Паневритмия има в Лондон и Глазгоу, Шотландия.
В бившия Съветски съюз Паневритмията е пренесена през 1974 г. вероятно от Леон Москона, последовател на Учителя, писател, духовно търсещ. В Москва Паневритмия се играе на 2 места, групи има и в Рига.
Йо Хазен от Белгия, който е идвал неколкократно в България и има влияние върху няколко духовни групи, преподава не само в собствената си страна, но е имал курсове и в Япония. Той превежда текста на Паневритмията на нидерландски.
През 1994 г. на Рила идва австралийската астроложка и писателка Барбара МакДъгал, която след завръщането си прави курсове по Паневритмия в Куинсланд.
В последните години ръководството по Паневритмия е издадено на португалски, италиански и немски езици поради интерес към танца в съответните страни.
Ина Дойнова и Йоанна Стратева вече три десетилетия разпространяват Паневритмията в САЩ, Коста Рика, на Балканите, в скандинавските страни, в Англия, Франция... В последните години Ина е обучавала групи в Охрид и Скопие, чиито членове идват всяко лято на Рила.
Михаил Иванов основава през 1937 г. във Франция духовно общество "Всемирно Бяло братство", което има клонове и групи на петте континента, в които се играе Паневритмия. Най-големите групи извън Франция са в Канада, Испания, Италия, Швейцария. Клонове има в Япония и Африка.
Из сп. "Житно Зърно" бр. 10, 1/2009 г.,
изд. Бяло Братство


"Кръгът на Паневритмията се сформираше бързо, Учителят заставаше в средата до оркестъра и изпълняваше движенията, а ние го следвахме с очи. За "Слънчевите лъчи" се нареждахме в дванадесет лъча и около тях имаше кръг от двойки. Приключвахме с тържествения марш на Пентаграма, а след това се събирахме около Учителя и изпявахме "Химн на Великата Душа", "Аз мога да любя" и други песни. След това вече можеше да се подхване разговор..."
 

Добрич и Шумен на косъм от водна криза

автор:Дума

visibility 523

/ брой: 182

Бобокови: КРИБ е "на повикване" от властта

автор:Дума

visibility 520

/ брой: 182

30% от заетите в туризма са загубили работа

автор:Дума

visibility 338

/ брой: 182

Срокът за обжалване на административен акт става 14 дни

автор:Дума

visibility 283

/ брой: 182

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПЕТДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА БСП

автор:Дума

visibility 1048

/ брой: 182

Датата

автор:Дума

visibility 289

/ брой: 182

ORF: Борисов използва коронакризата за натиск

автор:Дума

visibility 543

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ