19 Септември 2021неделя00:07 ч.

Ангел Найденов:

Важно е да върнем престижа на военната професия

Възстановихме отнетите от ГЕРБ социални права на хората под пагон, казва министърът на отбраната

/ брой: 283

автор:Юлия Кулинска

visibility 26

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ е роден в Кърджали. Завършил е ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" във Варна, инженер-навигатор. О.р. капитан трети ранг. Специалист по проблемите на държавното и местното самоуправление, отбраната и националната сигурност. Бил е кмет на Димитровград и областен управител на Хасково. Депутат в 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то НС. Бил е зам.-председател на ПГ на КБ, зам.-председател на парламентарната комисия по външна политика и отбрана. Член е на ИБ на БСП и негов говорител. Министър на отбраната в кабинета "Орешарски". Владее английски език.

"Расте интересът към службата в Българската армия"

 
- Г-н Найденов, доволен ли сте от бюджета на МО за 2014 г.? Намалението в сравнение с предходната година е с близо 60 млн. лв. - 1,021 млрд. лв. срещу 1,080 млрд. за т.г.
- Като министър на отбраната - не, не съм доволен, и това е естествено. Не знам да има мой колега сред нашите партньори от страните членки на НАТО, който да каже, че е доволен от бюджета за отбрана. Като политик обаче си давам сметка, че след финансовата зима на ГЕРБ и Симеон Дянков, която за българите продължи близо 4 г., има потребности най-вече в социалната сфера. Има други бюджетни системи, които се нуждаят жизненоважно от ресурс, който да им позволи да преодолеят проблемите, натрупани безогледно по време на управлението на Бойко Борисов. Не се примирявам, но приемам, че бюджетът за отбрана за догодина е възможният. Със сигурност ще изпитаме затруднения и през 2014 г., но трябва да се справим. Разбирам мотивите на правителството да насочи приоритетно пари към критичните области, свързани с жизненоважните социални сфери.
Военното министерство разчита и на допълнителни целеви средства, част от които са заложени в разчетите за 2014 г. Те са основно в посока увеличаване на средствата за бойна подготовка и бойна готовност на въоръжените сили и, второ - на целеви средства, които да ни позволят да модернизираме част от съществуващата техника или да подменим част от нея. Целта е да бъдат освободени честоти в радиочестотния диапазон, което е част от ангажиментите на България по споразумение с ЕК. В тази посока парите трябва да дойдат от таксите, които плащат мобилни или телевизионни оператори, които ползват освободените честоти.
- За какво все пак няма да ви стигнат парите?
- За много неща, но най-вече имам притеснения за недостатъчните финансови ресурси, необходими за осъществяване на намерения, свързани с реализацията на целите за бойната способност на армията. Това са проекти, утвърдени в дългосрочна план-програма, включваща 55 цели на стойност 2,3 млрд. лв., които трябва да бъдат реализирани до 2020 г. Няма да ни стигнат парите, за да реализираме инвестиционни намерения по капиталови разходи на МО. Те са свързани с подмяна на част от въоръжението и на военната техника. Няма да ни стигнат и средствата, за да реализираме идеите и желанията ни по отношение на социалната политика на министерството.
Вярно е, че свършихме доста неща, свързани с допълнителното материално стимулиране и с осигуряването на униформи. Направихме стъпки за увеличаване на парите за храна, за промяна на съществуващи наредби и повишаване на  допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд. Убеден съм, че това е една от посоките, в които трябва да фокусираме нашите усилия. По този начин се отчита спецификата на военната служба в различни формирования в непривични условия, свързани с натоварването, напрежението, отговорността - и на хората под пагон, и на цивилните. Имаме идеи и предложения за промяна на законодателството в посока възстановяване на отнети от предишното управление социални права.
- Раздадохте бонуси в размер на 13,6 млн. лв...
- Сблъсквам се с доста негативни интерпретации и коментари в медиите по повод раздадените пари като допълнително възнаграждение или като заплащане в МО и въоръжените сили. Искам да припомня на всички, че става дума за социални ангажименти и за социална политика не за армията на държавата Х, а за Българската армия. Става дума за хората, които работят в отбранителната система на България. Социалната политика по отношение на повече от 40 000 военнослужещи, която реализира МО, е част от общата социална политика в страната. Имам съзнанието, че в много други сфери са необходими пари, че немалка част от българското общество живее в мизерни условия и в бедност. Но трябва да си даваме сметка, че става дума за хората, които се грижат за "светая светих" на една държава, каквато е нейната национална, в частност военна сигурност.
- С промените в Кодекса за социално осигуряване бе възстановен принципът за ранно пенсиониране на военните, премахнат от ГЕРБ. Смятате ли постигнатото за лична победа?
-  Не, защото никога на съм гледал на тези усилия като на своеобразна битка. За мен това е удовлетворение от възстановяване на справедливост, отнета в края на м.г. като резултат на срамна сделка между тогавашните министри на финансите и на отбраната. Социалните права, в частност ранното пенсиониране на военните, не може и не трябва да бъдат предмет на сделка.
Не бива да забравяме, че имаме професионална армия. Като поставим пред скоби въпросите за патриотизъм, чест, достойнство, служба в името на родината и защита на отечеството, трябва са се търсят и други аргументи и стимули за служба в армията, свързани с възнаграждение, условия за служба и живот на военните и техните семейства, и разбира се, комплексът от социални права. Така е навсякъде по света. Ако не си даваме реална сметка, че това са предпоставки, за да се провокира интерес към военната служба и да имат хората основание да я упражняват, рискуваме да имаме незаети места. В момента те са 3100. Има длъжности, за които много трудно се намират кандидати.
Трябва да призная обаче, че на последните конкурси броят на желаещите да постъпят в БА се повиши. Изкушавам се да мисля, че, от една страна, интересът е продиктуван от възприемането на военната служба като своеобразно предизвикателство, дори романтизъм. Може би завишеният интерес към военната професия е продиктуван от ситуацията на трудовия пазар, от високите нива на безработица и неособено богатите възможности за личностна и професионална реализация. А може би интересът към професията на войника е продукт на целенасочените ни усилия да подобрим условията на работа, да възстановим предсказуемостта от гледна точка на военната кариера и да върнем нормалността и достойнството в армията като атмосфера.
- МО е едно от ключовите за решаване на проблема с бежанската криза. Колко ще струва това на ведомството?
- Предоставихме списък с 26 войскови района с отпаднала необходимост, в които има около 150 сгради. Към част от тях няма интерес, включително и от страна на ДАБ и Националния оперативен щаб. Решението как да бъдат ползвани терените и сградите е изключително от тяхната компетентност. МО не е основен субект в усилията на държавата да се справи с бежанската криза и вълната от имигранти. Опитваме се да изпълняваме задачите, които ни възлага правителството, по най-добрия начин. Във връзка със затягането на пропускателния режим 107 км директни пътища по протежението на граничната бразда ще бъдат възстановени, за да могат да се изградят технически съоръжения за недопускане преминаването на българска територия на бежанци. Горд съм, че нашите инженерни части се справиха отлично. Това беше първият етап от операцията "Съвместни усилия 2013", която продължава с изграждането на инженерното преградно съоръжение на турско-българската граница. То ще започне веднага, след като приключат процедурите по утвърждаване на окончателния проект, закупуването и доставката на необходимите материали. Идеята за изграждане на съоръжението е в две посоки - да възпрепятства нелегалното пресичане на зелената граница и по някакъв начин да пренасочи имигрантите към ГКПП-тата.
- Колко ще струва това на МО?
- Дотук разходите, които сме направили, са в размер на около 2 млн. лв., като в сумата не включвам балансовата стойност на предоставените сгради. Граничната преграда ще струва около 6 млн. лв. Част от похарчените средства ще ни бъдат възстановени от републиканския бюджет или от парите, които ще постъпят от европейските фондове. По този начин ще се процедира и с разходите за възстановяването на пътищата.
- Предвиждате ли съкращения в Българската армия?
- Съгласно плана за развитие на въоръжените сили, който е приет през 2010 г. и чието изпълнение трябва да приключи през 2014 г., се предвижда, за съжаление, 2500 души да напуснат системата на МО. Това се прави, за да се достигнат нивата на численост, които вече са облечени със съответни решения на НС и правителството. Преразглеждането на плана бе от първите задачи, с които се заехме, за да пресечем или да отложим съкращения, които не бяха достатъчно мотивирани. В резултат на нашите усилия 800 човека ще запазят работните си места. Съкращения има в администрацията, където предвиждаме да се разделим с 86 човека. Тяхното освобождаване ще става внимателно, чрез преструктуриране на дейности и работни места.
- Кои са приоритетните политики, които ще отстоявате като министър на отбраната, независимо от малкото пари?
- Мога да откроя три основни приоритета в областта на сигурността и отбраната на България. Освен възстановяването на престижа и достойнството на военната професия, основна задача пред МО е изпълнение на съюзните ангажименти, поети от страната като член на НАТО и ЕС, както и трансформация и модернизация на въоръжените сили. Първият приоритет е свързан с пакет от мерки, утвърден на срещата на военните министри на НАТО през юни т.г. в Брюксел, който включва проекти на стойност малко над 2,3 млрд. лв. По втория - трансформацията на въоръжените сили акцентира върху тяхната професионализация и модернизация, възстановяването на баланса между цивилната и военната експертиза.

Айтос на протест: „Без тирове убийци!“

автор:Дума

visibility 168

Съборът на БЛС преизбра д-р Иван Маждаров

автор:Дума

visibility 183

Петков и Василев представят проекта си утре

автор:Дума

visibility 1220

Стефан Янев се срещна с пътните строители

автор:Дума

visibility 278

Задава се риск за бюджет 2022

автор:Дума

visibility 613

/ брой: 179

НАП проверява спортния тотализатор

автор:Дума

visibility 283

/ брой: 179

Само момчета ще учат в гимназиите в Афганистан

автор:Дума

visibility 172

САЩ спретнаха англосаксонски военен пакт в Азия

автор:Дума

visibility 524

/ брой: 179

Курц: Пандемията за ваксинираните свърши

автор:Дума

visibility 445

/ брой: 179

Протести срещу дясната политика в Еквадор

автор:Дума

visibility 271

/ брой: 179

Страховете ни

автор:Георги Георгиев

visibility 1323

/ брой: 179

Не е яко да си вандал

автор:Велиана Христова

visibility 549

/ брой: 179

Президентската прокаженост на ГЕРБ

автор:Юри Михалков

visibility 849

/ брой: 179

Инфлацията ще ни помете безпощадно!

visibility 631

/ брой: 179

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ