09 Април 2020четвъртък17:10 ч.

ново:

#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ #ОТГОВОРНИ ЗАЕДНО #ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ #ОТГОВОРНИ ЗАЕДНО

На фокус

Спрете Кодекса за поземлените отношения!

С разработвания проект в този му вид и късите срокове само ще се препотвърди и бетонира статуквото на сегашното законодателство

/ брой: 199

автор:Въто Христов

visibility 2457

С Решение № 52-28 от 08.08.2016 г. министърът на земеделието и храните Десислава Танева обяви процедура за изготвяне на проект на нормативен акт "Кодекс за поземлените отношения" чрез обществена поръчка. За участие в изпълнението са поканени три адвокатски дружества. Прогнозната стойност на проекта е до 400 хил. лева без ДДС, а срокът за изпълнение 15.11.2016 г. С Решението е одобрена и Техническа спецификация (задание), по която да бъде извършена услугата. Всичко е съобразено със Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Идеята за изготвяне на Кодекса има 2-годишна история. Тя е на Румен Христов - председател на комисията по земеделие и храни в 43-то НС, и Министър Танева. На срещата на Клуба на аграрниците с министъра, състояла се на 4.05.2015 г., посветена на въпроси на земеделието, чакащи решение, в отговорите г-жа Танева обоснова замисъла за подготовка на Кодекс, в който ще бъдат включени законите, отнасящи се за земеделието. По-късно, през есента на 2015 г. и началото на 2016 г. на питания на депутатите Велизар Енчев, проф. Светла Бъчварова и Манол Генов ще има ли нов Закон за арендата в земеделието, министърът не отговори, а каза, че се подготвя проект на Кодекс за поземлените отношения, който ще унифицира законодателството в земеделието, ще отстрани несъответствията и т.н. С подписаното Решение започва реализирането на идеята.

Техническата спецификация

по която изпълнителят да извърши услугата, е един грамотно и логично написан документ в размер на 8 страници. В нея е посочена правната рамка, въз основа на която да се разработи проектът на Кодекса - кои закони, отнасящи се за земеделието, да включва. На целите на проекта са посветени 2 страници, на обхвата - други 2 страници. Трудно може да се добави още нещо.
Когато човек чете Техническата спецификация, добива впечатление, че в нея добре е обоснована необходимостта от подобен нормативен документ и какви цели се поставят с неговото разработване. Написана е от хора, добре запознати със съществуващите закони за поземлените отношения, а също така и с пропуските, и противоречията, които съществуват в тях. За това, естествено, са спомогнали и много оплаквания на собственици и ползватели на земеделска земя. Споделям, а и не само аз, необходимостта от подобен нормативен документ, какъвто е Кодексът, но в същото време у мен възникват няколко въпроса:
- Защо МЗХ възлага подготовката на проекта на Кодекса за поземлените отношения на адвокатско дружество. То може да е много добро, но едва ли е запознато в дълбочина със съществуващите закони и наредби, отнасящи се до поземлените отношения, противоречията между тях и още по-малко възникналите проблеми от приложението им, както и многото оплаквания от собственици и арендодатели. Такива юристи, пък и други подготвени специалисти се намират в МЗХ - Дирекция "Поземлени отношения и комасация (ПОК) в Държавен фонд "Земеделие". Главната дирекция "Земеделие" се оглавява от известен специалист. Няма да се изненадам, ако адвокатското дружество, спечелило поръчката, наеме срещу заплащане юристи от МЗХ или техни приближени. Такива случаи изобилстват у нас, а и Законът за обществените поръчки го позволява. Защо, министър Танева, не издадохте заповед (а не решение), с която проектът да се разработи от държавни служители в министерството, главно от специализираната дирекция? Те са оставени да правят заданието, да контролират, консултират разработващите, да одобряват разработеното и какво ли още не. По този начин щяха да бъдат спестени 500 хил. лева, а като свършат работа, има как да ги възнаградите. Но изглежда е по-лесно да се похарчат пари на данъкоплатците и да се имитира дейност. Ако тези държавни служители имат съвест и достойнство, трябва да се обидят, че други ще им вършат работата. Учудващо е, че в Техническата спецификация като място за изпълнение на задачата е посочено МЗХ. Дали първоначално се е мислело, че дирекция ПОК ще изпълни проекта или сега адвокатското дружество ще работи в МЗХ? Загадка!
- Срокът за изпълнение на поръчката е 15.11.2016 г. Не мога да си представя, че такъв документ като Кодекс за поземлените отношения, обхващащ няколко закона и много подзаконови наредби, може да се подготви за 2-3 месеца. Едно огромно законодателство и наредби, творени, изменяни и допълвани в продължение на повече от 25 години, може да бъде осмислено и подредено за такъв кратък срок. Мисля, че Кодексът не трябва да реши само такива задачи като синхронизиране, унифициране и кодифициране на съществуващото законодателство, като се премахне или прибави някой член, алинея или точка. Подходи ли се по този начин, няма да се решат не само поземлените отношения, а и многото цели, които са поставени в Техническата спецификация.
- Не става ясно от Техническата спецификация ще бъдат ли решени редица важни проблеми, нетретирани от сегашното законодателство или предизвикани от него. Ще продължи ли по-нататъшното раздробяване на земеделската земя, ако се спре, как ще бъдат обезщетени наследниците, неполучаващи земя? Ще се ограничи ли размерът на собствеността? Известно е до какви размери достигна тя. Ще имаме ли нови закони за арендата, за земеделските кооперации, за кооперативите на земеделските производители? Как ще се регулира пазарът на земеделската земя? Известно е, че у нас той се направлява от богатия и силния. Това са    

все въпроси с повишена трудност

които аз не виждам, че ще бъдат решени с Кодекса, още повече, че те не са ясно и категорично поставени в заданието.
- Известно е, че сме на едно от последните места в Европа по общ доход на декар земеделска земя. В заданието този въпрос е поставен, като се говори за създаване на достатъчно на брой окрупнени и пазарно ориентирани стопанства в определени направления като производство на зеленчуци, плодове, месо, мляко и други. Окрупнени стопанства по използване на земята имаме - тези, които обработват над 1000 дка, стопанисват над 78% от обработваемата земя, но имат само 5-6 животновъдни единици, но 1000 дка срещу 50-60 за техните европейски колеги. Изкушавам се да цитирам по памет един бивш министър на земеделието, който отговаря на въпрос на журналист "Защо ни е монокултурно земеделието и изнасяме много зърно и маслодайни семена и сме стигнали суровинен придатък на други страни". Отговорът е уникален - защото нямаме преработвателна промишленост. Не знае ли той, че преработката на растениевъдната продукция започва и зависи от животновъдството, следват фуражната и мелничната промишленост, а преработвателна на мляко, месо и т.н. Той е крупен арендатор (повече от 25 хил. дка), но не знам да има 1500 приравнени животновъдни единици. Така стоят нещата при повечето крупни арендатори и земеделски кооперации.
Сега сме в сезона на пожарите, които нанасят огромни щети. Замисляли ли сме се за причините. Това са неизпасаните треви поради липса (или недостатъчен брой) тревопасни животни - овце,кози, говеда и биволи. В миналото заедно с тях по ливадите, мерите и пасищата бяха и десетки хиляди пастири, а сега обикновено търсим неизвестен извършител (понякога го намираме) и срещу огъня изправяме пожарникарите, войници и граждани. За напояване на десетина млн. дка земя по каналите течеше вода.
- В Техническата спецификация се говори за изграждане на административен капацитет за прилагане и контрол на законодателството. Терминът "липса или недостатъчен административен капацитет" доби гражданственост. "Аз още не съм разбрал" неговото съдържание, но в българския език има по-точно и разбираемо определение за него. Явно е, че той е

недостатъчен на национално равнище

а въобще липсва на областно, общинско и кметско равнище. Колегите от Добричката селска община ми подсказаха, че тя обхваща повече от 60 села, но за земеделието никой не отговаря. Град София има 7 зам.-председатели и повече от 450 хил. дка земеделска земя, но за земеделието и тук никой не се грижи. Така е в цялата страна. Всичко е концентрирано в МЗХ. Ще има ли структура, която да се занимава с комасацията? Сега с нея се занимават частни фирми, но както протича процесът и 100 години няма да ни стигнат. Ние на юруш раздробихме и възстановихме собствениците на земята, а сега се чудим и мъчим как да оправим положението. Още древният мислител Сенека е казал: "Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за теб попътен вятър няма". Ние в земеделието сме на това положение.
- Чуждият опит за нас си остава чужд. Ние хем сме в Европа, ама не съвсем. Много са факторите, които допринасят за успеха на едно земеделие. Сред тях се открояват:
- Подходящото законодателство;
- Добре изградените и функциониращи административни и обществени структури;
- Добре развито фермерско земеделие;
- Ефективно сътрудничество между земеделските стопани от различните производствени структури, обществени организации и администрацията на национално, областно и общинско равнище.
Явно е, че на нас ни липсват или са лошо сътворени много от тези предпоставки. И това предопределя последните места, които заемаме по различните показатели в земеделието.

Не е обидно, а задължително

да видим какво и как са постъпили например французите в законодателството в поземлените отношения и тогава да творим нашето. Ще ни бъде по-лесно и ще заложим на един многогодишен опит, гарантирал цветущо земеделие.
Имам лошо и тягостно предчувствие, че с разработвания проект на Кодекс за поземлените отношения ще се препотвърди (бетонира) статуквото на сегашното законодателство. Акцентира се на неговата унификация и кодификация, а не на неговата промяна и нови закони, от които има крещяща нужда. Подробно обоснована в статията "За повече държава в земеделието", в. ДУМА от 23.08.2016 г. Написана, преди да науча за решението на министерството.
Представям си как ще протече тази сага. Изпълнителят ще направи проекта, възложителят (МЗХ) ще назначи комисия, която да го приеме. Сигурно ще има поправки.  Ще последва "обсъждане" от тези, които са облагодетелствани от тези закони (знаят се кои са), те ще го приемат. Пътят по-нататък е ясен - МС, НС. Резултатът е предизвестен. Затова се бърза. Ще се намерят ли партийни лидери, държавници, депутати и други влиятелни лица, които да разберат замисъла и спрат процедурата или недопуснат приемането на Кодекса в този вид.

Борисов разпореди Мавродиев да бъде уволнен от ББР

автор:Дума

visibility 605

/ брой: 68

Има достатъчно агнешко за Великден

автор:Дума

visibility 318

/ брой: 68

Испания е близо до овладяване на епидемията

автор:Дума

visibility 116

Борис Джонсън е клинично стабилен

автор:Дума

visibility 241

Байдън ще се изправи срещу Тръмп

автор:Дума

visibility 265

Из архивите на ЦРУ за България

автор:Христо Георгиев

visibility 1176

/ брой: 68

Изповед на лошия закон

автор:Владимир Георгиев

visibility 306

/ брой: 68

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ