17 Април 2021събота06:50 ч.

На фокус

Спада ли коефициентът на интелигентност в БСП?

Естествена среда за БСП днес би трябвало да са учителите, учените, художествено-творческата интелигенция, високоподготвените експерти

/ брой: 6

visibility 2

Проф. Ваня ДОБРЕВА

В настоящата статия ще се огранича с поставянето на проблема за спада на коефициента на интелигентност в БСП. Убедена съм, че въпросът е напълно уместен в контекста на съвременния ни политически и духовен живот, на фона на високия ръст на неграмотност. Защото е известно, че тъкмо дейци и симпатизанти на социалистическата партия през 120-годишната й история са едни от най-блестящите представители на българската художествена, научна, медицинска, юридическа и образователна интелигенция. Защото социалистическите идеи още в самото си пораждане у нас се разпространяват от високо подготвени учители, адвокати, общински чиновници, лекари и творци, с публичен авторитет, с идеализъм в поривите им за друг път на общественото ни развитие. Защото тези личности са се посвещавали на лявата идеология не в резултат на поразилата битието им материална нищета, а тъй като, солидарни с жестоко експлоатираните си сънародници, са били готови на саможертва, за да стане животът по-справедлив.
За България се казва, че е страна на убитите поети. В случая става дума за творци с леви убеждения, чийто влог в националната ни култура е неизмерим. Двама от тях са белязани със знака на гениалността - Гео Милев и Никола Вапцаров. Участниците в антифашистката съпротива са главно  студенти и ученици, интелигенти - отличници в учението, чужди на приспособленчеството и кариеризма. Немалко от тях заемат важни постове в структурите на РМС и компартията. Например Никола Вапцаров е заместник-ръководител на минно-подривното направление на БКП - орган, който в редица отношения е с повече пълномощия от останалите ръководни звена на партията. Поетът Христо Кърпачев е командир на партизански отряд. Друг поет-партизанин, Стоян Едрев, играе водеща роля в местната организация. Начело на БКП са стояли изтъкнати интелектуалци като Димитър Благоев, Христо Кабакчиев, Георги Кирков и др. С качества на духовно издигнати ръководители са Георги Димитров, Васил Коларов, Вълко Червенков. В оперативните органи на БКП през втората половина на ХХ век, по времето на Тодор Живков, са включвани ярки представители на науката и културата, на литературата и изкуството, на правото и медицината. Достатъчно е да спомена имената на проф. Иван Попов, акад. Ангел Балевски, Христо Радевски, Георги Караславов, Георги Джагаров, Павел Матев, Светлин Русев, Стефан Данаилов или Любомир Левчев. През първото десетилетие на прехода в ръководните органи на БСП възлова роля играят уникални с националния си принос интелектуалци - писатели, художници, певци, лекари, юристи, учени и др.
Ситуацията започна да се променя в края на 90-те години на ХХ век, когато в ръководните структури на БСП все повече позиции започнаха да заемат

дейци, които спадат към т.нар. партиен апарат

Дори и ако преди това са се занимавали с преподавателска, инженерна, научна или творческа дейност, днес техният материален статус се крепи върху поста, който заемат в БСП, а оттам и в различни управленски органи на държавата и ЕС. В съставите на Националния съвет, Изпълнителното бюро и парламентарната ни група през годините рязко намаля броят на експертите в основополагащи сфери на националното ни съществуване. Да не говорим за личности с доказан авторитет в областите, в които работят - те прогресивно изчезват от ръководните органи на БСП. 
Лявата художествено-творческа интелигенция е капитал за нашата партия. Вероятно никоя друга посткомунистическа партия от бившите социалистически държави понастоящем не разполага с такъв мощен интелектуален потенциал, както БСП. Същевременно в НС и ИБ на БСП и в нашата парламентарна група почти не се срещат представители на този вид интелигенция. Какво означава това? Най-вероятно означава, че  ръководните органи на БСП вече не се нуждаят от идеите, морала, оригиналните виждания и прогнози, от откровената критичност на творците - някои от тях с класически влогове в науката, в българската литература и изкуство.  
Необяснимо е защо в периода на прехода се разви тази опасна тенденция на деинтелектуализация в БСП? Защо ИБ не се конструира върху принципа на експертното разпределение на задълженията? Защо широко поле за растеж в БСП получават най-често не най-високо подготвените специалисти, не най-талантливите представители на новите поколения? Защо с такава охота партийните ръководства се попълват с кадри, които без патерицата на партията не биха могли да постигнат толкова успешна реализация? Защо ловки комбинатори, послушковци и кариеристи, които

обслужват силния на деня ръководител

са така предпочитани? Защо продължава практиката да бъдат толерирани кадрите "без мнение"?
Случайно ли е, че ръководството на БСП невинаги взема отношение, не изразява мнение по най-важните проблеми и промени в международната и вътрешната политика? Не е случайно. Наред с всичко останало, това е симптом и за неподготвеност на ръководните органи да участват в дискусиите по стратегически въпроси на националното, европейското и световното развитие. Симптоматично е, че през първата половина на ХХ в. дейците на социалистическата партия са полагали усилия да формират линията и поведението на левите партии в Европа. Даже през периода на социализма ръководителите на партията и държавата ни са имали повече самочувствие при разработката на съществени аспекти на международното комунистическо движение.
А сега?

С какви идеи и предложения

отиваме на форумите на ПЕС и Социнтерна? Достатъчно ли е нашите представители в тези организации да са обикновени резонатори на политиката, формирана от лидери на западноевропейската социалдемокрация? Днес като партия не сме в състояние, може би поради недостиг на интелектуални качества, да предложим радикални реформи не само в ПЕС, но и в ЕС. По време на войната в Украйна се видя колко силно в ръководството на БСП е представено т.нар. "проамериканско лоби", как то следва сляпо указанията на Брюксел и Вашингтон по отношение на Руската федерация, без да излиза с премислена национална политика.
Същото важи и за реформите вътре в партията. Обещания много, дела - половинчати. Уязвими са стратегическите ни разработки в организационното направление, доколкото са някакъв израз на реална политика. Забравя се, че организационната дейност предполага не само непосредствени връзки с партийните структури, но и склонност към концептуално мислене. Неотдавнашните кадрови промени в ИБ не пораждат оптимизъм. Ако се направи по-дълбок анализ, би се стигнало до извода, че очакваната от лява България промяна във висшите партийни етажи ще има резултат само ако е радикална.
От години идеологическият сектор страда откъм ефикасни и научно обосновани стратегически и тактически разработки.

Низовите ни организации са оставени на самотек

те не получават материали, които да синтезират от партийната гледна точка случващото се в икономиката, политиката, сигурността, културата, науката, образованието. Последното го потвърждавам като председател на основна партийна организация в район "Красно село" на София.
 В същото време едно многостранно оглеждане на съвременната ситуация би показало, че преди да пристъпи към преглед и обобщаване на политиката, която ще следва, БСП е задължена да отчете какви грешки и пропуски е допуснала, поне през последните 25 години. Задължена е да не търси конформистични баланси в оценките, а да назове  "шаечната истина" за собствената си дейност.
 
 Медийната политика на БСП

където поначало би трябвало да се дава предимство на интелектуалния капацитет, на талантливата журналистика, отдавна е в дълбока криза. Но това сякаш не буди тревога в коридорите на партийната власт. Малки партии като "Патриотичен фронт" и "Атака" имат собствени телевизии. БСП обаче няма, което само по себе си е парадокс! ГЕРБ не би била първа парламентарна сила, ако нейните интереси не се защитават от най-гледаните телевизии. Слава богу, че го има в. ДУМА и неговите бързи реакции за представяне на лявата гледна точка по всеки конкретен проблем във всекидневието ни, за привличане към него на широк кръг мислещи българи. Правдивите, нерядко нелицеприятни текстове в ДУМА, във вестниците "Земя" и "Нова зора", едва ли се харесват на онези апаратчици, които отдавна са се отказали от самостоятелно мислене.         
За кардиналните въпроси на вътрешната политика и тяхното дискутиране в БСП. И тук според мен се избягват задълбочените и системни обсъждания. Вече три месеца политиката на ГЕРБ и Бойко Борисов се гради върху презумпцията, че сегашната икономическа криза е предизвикана от правителството на Пламен Орешарски, че неговият кабинет е виновен за спирането на "Южен поток", за катастрофата с КТБ, за набъбналия с повече от 8 млрд. лв. държавен бюджет. Подтекстът е, че виновник за социалните беди и лошите икономически резултати отново е БСП. В този аспект партията до този момент трябваше да проведе дискусия, да развенчае тези инсинуации и да изготви оценка на позитивите и грешките в периода 2013-2014 г. Така би се осъзнало колко едностранчиви и користни са твърденията на новите управляващи по отношение на провежданата от правителството на Орешарски политика.
Настоящият председател на БСП Михаил Миков стана инициатор на

две важни, оздравителни становища

Едното, в което бяха доразвити определени аспекти от лявата политика, набелязани на последния конгрес. Второто - писмото му до Мартин Шулц, в което разкритикува остро безпринципната подкрепа, която немският социалдемократ даде на дяснопопулисткия коалиционен кабинет на ГЕРБ. Но на Миков тепърва ще му се налага да формулира собственото си виждане по външната и вътрешната политика на БСП, включително и във връзка с процеса на нейната деинтелектуализация. Разбира се, ако намери сили да се пребори с днешното отдалечаване на БСП от лявоориентираната интелигенция, а и въобще от интелигенцията на България.  
През тази и следващата година предстоят важни избори - за местни органи и за президент. Възможно е, както прогнозират някои социолози, да се стигне и до предсрочни парламентарни избори. Въпросът с повишаването на експертния и интелектуален капацитет на БСП, с привличането на интелигенцията към левите ни идеи, става повече от наложителен. Както за реализиране на непосредствените задачи на партията, така и с оглед на бъдещето на левите идеи и на България.
Според мен в спешен порядък

следва да разработим конкретни политики

чрез които да защитим интересите на хората на наемния труд, които БСП е призвана да защитава. В новите условия на обществото на знанието - съдържание на ХХІ век, в осмислянето на интелигентния растеж и неговия национален контекст, естествена среда за БСП би трябвало да са носителите на знанието - учителите, учените, представителите на художествено-творческата интелигенция, високоподготвените компютърни специалисти, информатиците, инженерите.   
Не е естествено голяма част от преподавателите в университетите, от изследователите в научните организации, от лекарите, инженерите, юристите, художниците, музикантите, артистите, журналистите да се дистанцират от социалистическата партия. Да разглеждат левите идеи и намерения на БСП като хуманистични по своя замисъл, но нереализируеми у нас. И да приемат алтернативата в Бойко Борисов и ГЕРБ, в партиите от Реформаторския блок, във всеки, който манифестира себе си като представител на десницата.  
БСП тепърва я очакват важни промени, сблъсък на виждания, борба за спиране на намаленото й влияние в обществото. Тепърва ще й се наложи много по-последователно да работи с лявата интелигенция. Ще трябва да преодолява опасния уклон към деинтелектуализация в политическата й и кадрова дейност.
 

Чужденците се отказват масово от почивка у нас

автор:Дума

visibility 476

/ брой: 74

Само една от четири ябълки на пазара е българска

автор:Дума

visibility 234

/ брой: 74

Тройно по-голям износ на вино

автор:Дума

visibility 262

/ брой: 74

БАБХ е спряла вноса на 1203 тона плодове, ядки и мед

автор:Дума

visibility 213

/ брой: 74

Ангела Меркел се ваксинира с "АстраЗенека"

автор:Дума

visibility 108

САЩ налагат нови санкции срещу Русия

автор:Дума

visibility 303

/ брой: 74

НАТО се изтегля от Афганистан

автор:Дума

visibility 202

/ брой: 74

Ваксинационните паспорти

автор:Аида Паникян

visibility 370

/ брой: 74

Датата

автор:Дума

visibility 218

/ брой: 74

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ