30 Октомври 2020петък04:13 ч.

Мнение

Плененото Министерство на отбраната

Как "наша" фирма обува Българската армия

/ брой: 133

автор:Славчо Кънчев

visibility 697

"Няма ли правосъдие, какво е едно кралство, ако не възможност за огромни кражби?"

Августин Блажени (354-430 г.), светец на католическата църква

... 10 септември 2018 г. Министерството на отбраната обявява поръчка за доставка на 12 000 чифта "обувки цели полеви, черни, зимни", като изпълнителят ще бъде определен чрез тръжна процедура. Краен срок за представяне на офертите от страна на кандидатите - 16 октомври 2018 г. Към документацията на тръжната процедура е приложена 17 страници техническа спецификация. В тях са изложени съставът и описанието на продукта, тактико-техническите изисквания към него, както и са конкретизирани изискванията към елементите от състава на изделието. Само в приложените 8 таблици са изложени 106 взаимосвързани данни.

Твърде късият срок за подготовка от страна на евентуалните участници на офертите, към които има изискване да са придружени непременно с мострен модел, прави това трудно изпълнима задача дори за реномирани световни фирми. Освен ако физико-механичните характеристики, на които материалите за изготвяне на отделните елементи на обувките, не са предварително хармонизирани с конкретен модел на определена фирма. Която всъщност притежава произведен модел с изискваната от МО техническа спецификация, или поне съвсем близо.

Именно това е 

първият трик на "паралелната държава"

как да не прави слаб ход и да осигури благоприятни условия за кандидатстване на "правилната" фирма, като предварително съгласува изискванията в техническата спецификация - неотменна част от документацията на възложителя на тръжната поръчка, с характеристиките на реално съществуващ модел обувки, който дори е в масово производство.

Вторият ход е определянето на прогнозната цена - в случая 225 лв., за един чифт без ДДС, т.е. крайна цена 250 лв., или общо прогнозна стойност на тръжната процедура 3 240 000 лв. Така, че да има марж за далавера. Иначе няма никакъв смисъл за операторите в "паралелната държава" да изобретят цялата машинация.

В документацията по провеждането на тръжната процедура, заедно с подготовката за изготвянето на документация за техническата спецификация, фигурират имената общо на 17 души, воглаве с министъра на отбраната Красимир Дончев Каракачанов.

По сведение на Асоциацията за борба против корупцията в България, цената на едро на чифт обувки от марката, която е "спечелила" конкурса, при покупка на 12 000 бр. е около 85 евро без ДДС, или 166,25 лв. (При търговски операции между юридически лица от различни държави членки на ЕС не се начислява ДДС.) Или общо заплатената цена от фирмата посредник между производителя HAIX - SCHUNE, PRODUCTIONS - UND Vertriebs GmbH, Auhofstrasse 10,84048 Mainburg, Германия и Министерството на отбраната, е 1 995 000 лв. Комисионерът "Аполо" ООД се е маскирал като "търговец", като всъщност е посветил 30-40 експертни часа (условно на един служител) за извършване на посредничеството, барабар с подготовката на тръжната документация. Той получава от Министерството на отбраната по своята сметка 2 688 000 лв. без ДДС. Или в графата "приходи" на "Аполо" ООД влизат 693 000 лв.

Но това е само тортата! Има и черешка. Асоциацията за борба против корупцията в България има напълно достоверна информация, подкрепена с автентичен документ, че компанията "HAIX" дава, както е прието, комисиони. При 3% комисиона върху сумата на продажбата 1 995 000 лв. от страна на производителя HAIX (тъй като "Аполо" ООД в случая реално се явява посредник), то е резонно именно тази компания да е получила комисиона, която е възможно да е формирана като допълнителна отстъпка в изходната цена, в размер на около 59 850 лв. Или общият ориентировъчен приход на "Аполо" ООД е 752 850 лв. Това са 37,74% печалба върху базисната цена на сделката в размер на 1 995 000 лв. и изобщо не е в категорията на комисионите. Колко отгоре би била печалбата при комисиони 5% читателят може сам да изчисли. Приятната за "Аполо" ООД цифра е 39,4% печалба.

Точно тук 

комплотът на операторите

на "паралелната държава" да бъде ограбван българският народ е подплатен с още един "неслаб" ход - комисионерството бива ловко (уж!) камуфлирано като "търговия". МО поставя като условие за възлагане на поръчката за закупуване на 12 000-те хиляди чифта обувки внасянето на парична гаранция в размер на 5% от цялата сума на плащането в размер на 2 688 000 лв., или по-точно 134 400 лв., която да покрие риска от неизпълнението на договора във фиксирания срок, благоприятно разтегнат на цяла една година - 2019 г.

Гаранцията не представлява финансово затруднение за "Аполо" ООД, която дотогава само за 12 години е била многократно изпълнител (т.е. отново често пъти само комисионер при сделки с готови стоки между производители и български държавни институции като краен купувач).

Прецизността изисква да допуснем варианта, че все пак "Аполо" ООД не разполага с никакъв собствен капитал. Тогава на компанията би се наложило както да изтегли банков кредит в размер на 134 400 лв. за гаранцията за изпълнение в срок на поръчката, така също и за извършване на маскировъчната операция, че е "търговец", който "купува" и "продава" (макар и само формално, без да е налице никакъв търговски риск, тъй като купувачът му е в кърпа вързан). Ето защо на "Аполо" ООД би се наложило да изтегли и кредит в размер на 1 995 000 лв., за да заплати на HAIX 12 000 чифта обувки, или общо кредит 2 129 400 лв., т.е. 1 088 744,9 евро.

При средна актуална лихва за кредити над 1 млн. евро 2,91-2,93%, според БНБ, лихвата за горната сума за една година (най-късно тогава МО би изплатило дължимите на "Аполо" ООД 3 240 000 лв.) би била средно 31 791,35 евро, или 62 178,5 лв. Следователно приходът в доказано бездънната касичка на "Аполо" ООД е около 752 850 - 62 178,5 = 690 677,5 лв. Огромната щета за българските граждани е в размер на 630 000 лв., понеже все пак би било справедливо "Аполо" ООД да получи комисионата от около 60 000 лв., която най-вероятно производителят на обувките HAIX му е предоставил под една или друга форма. Но това е само в случая, че "Аполо" е теглило банкови кредити. Ако не е, то приходът на "Аполо" ООД е 752 850 лв., а ориентировъчната щета за българските граждани е 693 000 лв.!!!

Но "паралелната държава", функционален елемент от която е "Аполо" ООД, не предприема никога, никога, никога слаби ходове! И затова компанията не рискува в конкретния случай на бизнес с "обувки цели полеви, черни, зимни" да влезе в ролята на стопроцентов търговец. Като закупи изцяло за своя собствена сметка 12 000 чифта обувки, а пък предварително да се е допитала до някой астролог от кой номер по колко да заплати. Пък после да ги разположи за своя сметка в склад на едро (чийто наем да плаща) и да започне в стил на начинаещ амбулантен търговец да ги предлага от магазин на магазин на дребно. Когато пък приближи крайният петгодишен срок на годност на обувките при складови условия, с мъка на сърцето да си направят реклама, като пуснат на пазара нереализираното количество (което едва ли ще е малко при цена 250 лв. за чифт), по... пет за 1 лев. Насам, народе!!! "Аполо" ООД черпи!

Такава фатална във финансово отношение грешка "паралелната държава" не допуска. Правят я "баламите", които не са успели да превърнат

държавния бюджет в шведска маса

Резонно е компанията посредник "Аполо" да е получила най-много евентуалната комисиона, но от самата фирма-производител HAIX. Макар че тук изниква един разобличаващ въпрос: Защо по нареждане на прононсирания "голям патриот" Красимир Каракачанов в Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" не са провели при полеви условия изпробване на съответни зимни модели военни обувки на поне 5 водещи компании производители. Пък и да се поумува (разглеждайки Наказателния кодекс) дали е редно да бъдат елиминирани техническите характеристики на военни обувки с аналогична функция, производство на други държави. Като например армейските кубинки "Gore-tex-Pro", производство на Великобритания с цена 132 лв. за един чифт на дребно; или военните ботуши отново на Великобритания Lowa Desert, с цена (и то на дребно) 144 лв. за един чифт! Този списък може да бъде продължен. И след като министерството определи технико-експлоатационната характеристика и физико-механичните данни на материалите, на които трябва да отговарят отделните елементи на обувките, да се обърне със съобщения за провеждането на тръжната процедура, в комплект със съответната техническа спецификация и директно към големите компании-производители. Така ще бъдат елиминирани не само "маскираните" като "търговци" комисионери, но и самите истински комисионери.

Седемнадесетте служители на МО и института "Проф. Цветан Лазаров", които носят отговорност за сключването на сделката, трябва да възстановят солидарно на държавния бюджет сумата 693 000 лв., средно по 40 764,70 лв., отделно от другата отговорност по чл. 282, ал. 2 от Наказателния кодекс, понеже "Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага..., наказанието е лишаване от свобода от една до осем години..."

При положение, че това финансово разхищение остане несанкционирано, Министерството на отбраната може да вдигне бял флаг пред кърлежите от "паралелната държава" и техните агенти на влияние сред държавните чиновници. Пък българското гражданство да гризе колците, но без доматите. Тях ги е опоскала "паралелната държава"!

* Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България

Медиците отново с призив: Да се запазим здрави!

автор:Дума

visibility 99

Само хора на Гешев в европрокуратурата

автор:Дума

visibility 147

/ брой: 207

За нов обществен договор зоват експерти

автор:Павлета Давидова

visibility 127

/ брой: 207

Съветите на левицата продължават секторните анализи

автор:Дума

visibility 121

/ брой: 207

За 2 г. не е ремонтиран нито един опасен язовир

автор:Дума

visibility 107

/ брой: 207

Властта няма да облекчи наредбата за касовите апарати

автор:Дума

visibility 108

/ брой: 207

Изтеглят спорните промени за отрови и капани в ловния закон

автор:Дума

visibility 97

/ брой: 207

Всеки десети кубик дърва бил добит престъпно

автор:Дума

visibility 103

/ брой: 207

Франция под карантина

автор:Дума

visibility 100

/ брой: 207

Ислямист закла трима в църква в Ница

автор:Дума

visibility 139

/ брой: 207

В Скопие са отхвърлили българския компромис

автор:Дума

visibility 170

/ брой: 207

Ереван: Баку отхвърля прекратяването на огъня

автор:Дума

visibility 111

/ брой: 207

Датата

автор:Дума

visibility 110

/ брой: 207

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ