10 Юли 2020петък19:03 ч.

Кариера

Ликвидатор и брачен консултант - официални професии

Домакин и фасилити мениджър рамо до рамо ще се грижат за комфорта на живеещите или работещите в дадена сграда

/ брой: 163

автор:Аида Паникян

visibility 1717

От началото на този месец в националната класификация на длъжностите са добавени 10 нови професии, названията на други 28 бяха допълнени, а на няколко бяха променени кодовете, което ги прати в по-горни класове. Предложенията за всички тях са дошли както от министерства - на физическото възпитание и спорта, на здравеопазването, така и от фирми и организации.
Например при длъжността треньор има възможност за различни степенувания - младши, старши и пр. Във връзка с предстоящи нормативни промени от МФВС са искали да бъде изведена длъжността главен треньор и тя да се откроява с това, че човекът, който я заема, трябва да има магистърска степен. За останалите две длъжности - треньор и старши треньор, които и досега съществуваха, са променени минималното образователно изискване и то ще е по-високо - бакалавър, обяснява Ивайло Найденов, главен експерт в дирекция "Политика на пазара на труда" в МТСП. Педиатрите и интернистите, които досега бяха в единичната група на общопрактикуващите лекари, вече са единична група специалисти.
Като нова длъжност е обособена тази на изпълнителния продуцент. И досега професията продуцент съществуваше в класификацията, но по искане на медии е въведена изпълнителен продуцент. Мотивът е, че той е на по-високо равнище - първи клас, и има ръководни функции.
Отделена е и нова професия "обслужващ кулинарен щанд" по искане на големи вериги супермаркети. Те отскоро навлязоха у нас и досега не е имало необходимост от обособяване на такава длъжност. Обслужващият кулинарен щанд всъщност не е нито консултант, нито продавач, нито касиер, а служител, който е зад щанда и обслужва само определен вид продукти.
По отношение на промяната на кода на "експерт-юрист, организация на работниците и служителите" Найденов обяснява, че досега за заемане на длъжността се е изисквало юридическо образование със степен професионален бакалавър, но занапред ще се изисква магистър. Друга причина за промяна на кода на дадена професия е преминаването й от един клас в друг, или от една единична група професии в друга във връзка с компетентностите, които се изискват. Пример за това е кинезитерапевт. По предложение на Националната спортна академия, където се провежда обучението по тази професия, с писмо от МЗ ни информираха, че поради повишените образователни изисквания те придобиват професионални умения, близки до рехабилитаторите, и вече не са на нивото на масажистите. Мястото на хората, заемащи тази длъжност в йерархията на класификатора, се повишава. Разбира се, това

няма пряка връзка с възнаграждението

на хората. Класификаторът урежда трудово-правни и осигурителни отношения, но не влияе пряко на възнаграждението. Би могло да повлияе косвено, тъй като класът, в който попада дадена длъжност, показва минималния осигурителен праг и въз основа на него може да бъде променено възнаграждението.
От 1 юли е въведен и списък с променени наименования на 28 длъжности. При тях има допълнително класифициране предимно на служители от платежни институции, лицензирани от БНБ. Досега в класификацията бяха включени само работещите в банковата сфера, но се оказа, че цял раздел от професии липсва - хора, които работят в друг вид платежни институции, които допреди няколко години не бяха навлезли у нас. Затова занапред в този списък са и служителите на финансови и на платежни институции. Те са добавени с наклонена черта, което показва, че дадена длъжност има алтернатива. Кодовете на тези длъжности са запазени. Например досега е имало само "управител, банков клон", а занапред названието ще е "управител, банков клон/клон на финансова/платежна институция", но кодът остава 7003. Остава и изискването за образователна степен магистър.   
Всички тези промени са направени с цел да се избегне необходимостта от пререгистрация на досегашните трудови договори на работници и служители. Но в договорите на онези, които тепърва ще започват работа с тези длъжности, те ще бъдат изрично вписани, обясняват експерти.
От началото на т.г. националният класификатор бе актуализиран и бяха включени около

250 нови професии

Например 70 от тях са преподавателски позиции като младши, старши и главен учител в подготвителен клас, няколко десетки управленски (или както по-често нашенецът ги нарича - мениджърски) позиции, медицински сестри и пр. Сред новите професии и длъжности са и мениджъри по логистика, реклама, връзки с обществеността, човешки ресурси, софтуерно развитие, мрежи, корпоративно планиране, офис мениджър, фасилити мениджър.
Фасилити мениджмънтът представлява интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване ефективността на основната дейност на организацията. Работата на този специалист обхваща всички дейности по поддръжката и управлението на непроизводствените активи на всяка компания - почистване, безопасност, сградни инсталации и системи, телекомуникации, енергийна ефективност, паркинг системи, пожарна безопасност и др. Хората с тази професия вече имат и професионален празник. Той е на 23 юни и съществува от 3 години по инициатива на GlobalFM и IFMA - две от световните асоциации по фасилити мениджмънт. Казано иначе, фасилити мениджърът се грижи за осигуряването на комфортна среда на живеещите или работещите в дадената сграда. Нещо като домакин, но с висока образователна степен и задълбочени познания в различни области. Стари длъжности като "касиер, домакин", "главен технически сътрудник-домакин", "домакин (пазач) къмпинг", "домакин (пазач) спални помещения в общежития, пансиони и др.", "домакин затворническо общежитие" и пр. продължават да съществуват.
Сред новите професии е "мениджър връзки с обществеността", "управител реклама и връзки с обществеността", "мениджър логистика", "специалист, възстановяване на околната среда", "инструктор по езда", "личен треньор". Различният поглед на съвременника ни към брака и семейството наложи брачния консултант - професия, за която доскоро приемахме, че е присъща на западняшкия маниер на живот. В отделна графа са вече и гост-преподавателите във висши училища, както и хоноруваните преподаватели във ВУЗ.
За няколко години

130 професии отидоха в историята

а други промениха функциите или наименованието си. Главният лекар (според класификатора от 2005 г.) вече е директор/управител/ръководител на лечебно заведение. Епидемиологът вече е "лекар, епидемиология на инфекциозните болести", ски учителят е ски инструктор.
Появата на пазара на повече информационни агенции превърна "репортер, журналист в БТА" в "репортер, журналист в информационна агенция". Няма я вече и длъжността "лекар, ръководител на фармацевтична компания", макар че подобната - "лекар, медицински представител", продължава да съществува. Това не означава, че фармацевтичните компании и представителствата им у нас са без ръководители. Отпаднали са вече професии и длъжности като инфекционист и мамолог, оператор на изчислителна машина, редактор стилист, ръководител (и зам.-ръководител) на организация на работниците и служителите, предприемач, както и говорител по радиоуредба. Функциите на последната професия навремето често изпълняваха селските кметове. Необходимостта от задълбочени познания в различни области на икономиката извикват на живот тесните специалисти - например "строител комини", "строител стоманобетонни промишлени комини", "зидар комини", "инженер, строителство на комини", "работник, ремонт на комини". Разбира се, добрият стар коминочистач продължава да съществува като професия.
В класификацията на професиите вече няма "поп, свещеник", но остава "енорийски свещеник". Причината е, че предишното наименование е архаично и според Българската патриаршия новото е коректното. Експерти от МТСП поясняват, че в стария класификатор те бяха друг клас. Сега са преминали във втори клас, така че това съответства и на тяхното желание да бъдат отразени в друга позиция, на друго място в класификацията, там са всички свещенослужители, независимо от вероизповеданието.
За последните 4-5 години напредъкът в материалните и информационните технологии и  развитието на икономиката извикаха на живот над 260 нови професии. Малко преди кризата през 2008 г. експерти прогнозираха, че до 10 години в света ще има около 400 професии, които засега не съществуват. Пак според прогнозите те ще бъдат предимно в сферата на технологиите и вероятно ще се свие търсенето на икономисти. У нас все още не може да се каже, че има яснота колко специалисти ще са нужни след години, как и в каква посока ще се разраства бизнесът, в какви специалности трябва да бъдат приемани младите хора сега. Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е лицензирала само 6 центъра за информация и професионално ориентиране и около 820 за професионално обучение. А те са толкова много, че имат капацитет да обучат целия Балкански полуостров.
Проучвания сочат, че много млади желаят да работят в телекомуникациите и предпочитат гъвкавото работно време вместо нормирания работен ден. Въпреки кризата и у нас все още фирмите наддават за завършващи и се опитват да ги привлекат с висока стартова заплата. "Някои програмисти не мога да задържа дори с висока заплата", казва собственичка на фирма. Причината е в оскъдната бройка специалисти в много области, които сега излизат на пазара.
България не е подмината от

острия недостиг на подготвени кадри

Това става ясно и от мащабно изследване на ManpowerGroup, обхванало 40 000 работодатели от 39 държави през първото тримесечие на 2011 г. Според него 42% от работодателите у нас се затрудняват да намерят достатъчно подготвени кадри за ключови позиции във фирмата си. Мнозина твърдят, че държат фронта с компромисни решения, като назначават служители, които нямат пълния набор от умения и опит за дадена позиция, но имат потенциал за развитие. Въпреки че според множество проучвания българските работодатели отделят най-малко средства за т.нар. продължаващо обучение или за ученето през целия живот, голяма част от тях твърдят, че, за да попълнят свободните позиции, осигуряват допълнителни обучения на вече наетите служители. Но според другата страна - хората на наемния труд, "очакванията на българските работодатели да назначават с ниско възнаграждение хора със суперумения" са обречени.

ЕП окончателно прие пакета "Мобилност"

автор:Дума

visibility 220

/ брой: 130

Търговията на дребно с рекорден спад през май

автор:Дума

visibility 206

/ брой: 130

Зърнената реколта най-слаба от десетилетия

автор:Дума

visibility 268

/ брой: 130

Турция обяви "Св. София" за джамия

автор:Дума

visibility 52

Don't touch Our Gladstone!*

автор:Велислава Дърева

visibility 403

/ брой: 130

Ще бъде ли реабилитиран Оруел?

автор:Мирослав Попов

visibility 367

/ брой: 130

Датата

автор:Дума

visibility 218

/ брой: 130

В ход е откровен прокурорски преврат

автор:Дума

visibility 1026

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ