22 Септември 2021сряда10:37 ч.

ново:

България празнува 113 години Независимост България празнува 113 години Независимост

Памет

Левски трябва да бъде спасен!

Неосъществен план за освобождаването на Апостола чрез създадената по негово указание тайна организация в железниците, в която участват и много чужденци

/ брой: 38

автор:Илия Пехливанов

visibility 7354

През втората половина на ХIХ столетие безспорно железниците имат най-ярко присъствие в живота. Немислимо е широката комитетска мрежа в Българско, изградена под носа на имперската столица и дело на най-будните тогавашни българи, да остане настрани от стремежа за доближаване към най-напредничавите страни на Европа. Още повече, че строежът на жп линиите с участието на инженери-чужденци осигурява една реално свободна територия.
 Според твърдото становище на първостроителя на Вътрешната революционна организация Васил Левски, новоизграденият железен път, гарите и съобщителната техника, по възможност и локомотивите, трябвало да бъдат в ръцете на доверени на революцията хора. За каузата на българското освобождение е било нужно да се спечелят също инженерите-чужденци, които работели по строежа и поддържането на линията Цариград - Одрин - Белово, началниците на гарите, на ремонтните работилници, подвижният състав.

Иржи (Георги) Прошек


В много къс срок железният път Русе - Варна, дело на реформатора Митхад паша, русчушкият областен управител, преминава под контрола на Русенския таен революционен комитет. Българите наблюдават 224 км път, имат свои хора в осем гари: Червена вода, Вятово, Разград, Душетабак (дн. спирка Ясеновец), Каялидере (дн. спирка Каменяк), Каспичан, Провадия и Гебедже (дн. гара Белослав). Те държат ключови позиции и в гарите Русе и Варна.
Между съдейниците за българската свобода са началникът на русенската гара - арменецът Саваджиян, станционният инженер - полякът Гавронски, началникът на депото - французинът Дешамлие, машинистът-русин Егоров, началник-влакът - италианецът Паскал Станино.

Теофан Райнов


А българите проникват навсякъде - във валийската резиденция на Митхад паша, в техническите работилници, при съоръженията на гарата, сред подвижния състав. Става дума за Георги Икономов, Иларион Драгостинов, Христо Ангелов. Последният, като преводач на гарата, осигурява прехвърлянето на куриери и хора на тайните комитети от Русчук за Влашко и Русия.

Георги Икономов


Същото върши и друг отговорен чиновник от русенската гара - Ангел Попов, станал по-късно началник на гарата и таен съгледвач на комитета. Дейна помощ оказва и Георги Цончев - главен надзирател на железния път и един от първите жп техници в българските земи.

Захари Стоянов


Телеграфът на гара Русе и контролът на телеграфа на гара Варна се намират в ръцете на Иларион Драгостинов. Като железопътен агент, владеещ свободно няколко езика, той е един вид директор на железницата и със своето официално положение не само спомага за преминаването отвъд Дунава, но следи и предава всички официални правителствени разпореждания и поверителни съобщения, които преминават по телеграфа и интересуват революционните комитети и най-вече  Българския централен революционен комитет.

Иларион Драгостинов


Драгостинов е деен член на русенското читалище "Зора", където техници от железницата създават тайна ядка. А машинистът Никола Корчев, по-късно опълченец на Шипка, пренася с влака тайно не само укрили се комитетски хора, но и оръжие, необходимо за подготвяното въстание.
След като се уверява, че русенският железен път вече се контролира надеждно от българите, Васил Левски насочва вниманието си към завземане на железницата от Пловдив за Белово. Участъкът от Одрин до Пловдив успешно е преминал под денонощното наблюдение на комитетите. Редица постове се намират в ръцете на доверени лица. Проблем остава отсечката до Белово.

Тодор Каблешков


Левски настоява Теофан Райнов да замине за Цариград и чрез своите връзки там да бъде назначен за главен управител на железния път от Пловдив за Белово.
Райнов наистина успява да постигне това. Още щом се завръща в Пловдив, той пристъпва към завземане на ключови позиции в ръководството на железницата. Първата заповед, която той издава, е за назначаването на Тодор Каблешков. Последва назначаването на Захари Стоянов, Ради Иванов, Георги Икономов, Тома Кърджиев, Иван Цанков.
Техниката по гарите преминава в български ръце. По нареждане на Райнов една стая на пловдивската гара е изцяло предоставена на тях. Прикрита като стая на техниците, тя всъщност става стая на комитетските хора и на тайните куриери. Началникът на гарата, французинът Анри Бетюст, узнава за това, но си мълчи.
По такъв начин целият железен път от Одрин до Белово преминава под контрола на тайните революционни комитети. През 1870 г. като локомотивен машинист идва от Русе Никола Корчев, който бил там заподозрян, и става особено полезен съзаклятник в делото.

Локомотив ветеран, който със скорост от 28 км в час е можел да тегли композиция с тегло до 73 тона

 

По разпореждане на Теофан Райнов всички служители в железницата получават задачата да следят за движението на турските войски, на техните началници, на пашите и на отделни вилаетски първенци. Всички сведения по телеграфа за това се съсредоточават в ръцете на Райнов и на комитетските дейци.
Разработва се нарочна програма за предстоящото въстание: кои техници и машинисти да демонтират участъци от железния път, да прехвърлят по влака въстаници, да осигуряват превоза на оръжия и продоволствия.

Карта на линията Русе - Варна


Драматичните събития от края на 1872 г. със залавянето и съденето на Васил Левски от официалния турски съд в София предизвикват проверка на изградената вече система. Още щом железничарите узнават по телеграфа за това, Георги Икономов заявява: "Левски трябва да бъде спасен!"
Телеграфът е поставен под още по-голямо денонощно наблюдение. Българите-надзиратели по железния път вземат секциите под свой контрол. На пътя се изпращат да работят само доверени хора. И пак на доверени хора са поверени локомотивите. В гарите дежурят членове на тайните комитети. Според мълвата Левски щял да бъде откаран с влак до Цариград, във Високата порта.
На 21 януари 1873 г. ръководствата на тайните революционни комитети взимат категорично решение за спасяване на Апостола. Всички сектори на железницата от Белово за Цариград и от Русе за Варна са разделени на засади.
По съвета на инженерите и специално на Иржи (Георги) Прошек спирането на конвоирания влак, с който се очаквало да пътува Левски, можело да стане от железопътен техник, който да размахва пред него червен флаг като знак за появила се опасност по пътя. Освен това било решено за по-сигурно техниците да разглобят част от железния път.
Бойна група от железничари под ръководството на Атанас Узунов и със съдействието на Теофан Райнов получава заповед да нападне влака в участъка между гара Каяджик (дн. Димитровград) и Търново Сеймен (дн. Симеоновград). Нападението трябвало да се извърши от двете страни в момента, когато влакът дерайлира.
Узунов си изважда с восък копия от свръзките между релсите и по тях се изработват за целта специални ключове за разкъсване на пътя. Пробата, направена с тях през нощта на 27 срещу 28 януари, излиза сполучлива.
По същото време засади, ръководени от Георги Икономов, Ради Иванов и Тома Кърджиев, били готови да нападнат влака от Русе за Варна на две места - между Шейтанджик и Каспичан и между Червена вода и Номуне чифлик (дн. Образцов чифлик). Планът бил: ако едното нападение не успее, другото да довърши работата.
И тук всичко е поверено на хората от железницата. Георги Икономов смятал, че Левски ще бъде прекаран по този път и от Варна с кораб ще бъде отведен в Цариград. Планът предвиждал той да бъде отвлечен и укрит в дома на Баба Тонка, а след това да бъде прехвърлен тайно през Дунава във Влашко.
Изглежда страхът на турската власт Левски да не изчезне по пътя е голям. Още повече, че тайната полиция по някакъв начин успява да узнае за готвените засади. Всичко това изключва идеята за неговото отвеждане в Цариград с цел да бъде съден там и там да се води разследването за цялата нелегална организация, създадена в България.
Решено е процесът да бъде в София, за да се избегне всякакъв риск. По този начин остава неосъществен планът Левски да бъде освободен по време на пътуването с железницата.
Създадената по указанията на Левски организация в железниците обаче остава. Тя дава своя принос само няколко години по-късно по време на Априлското въстание и на Освободителната война. Тогава на редица места горният план е осъществен. В района Търново Сеймен - Нова Загора (при днешната спирка Калугерово) железният път е хвърлен във въздуха, когато по него се движи влак с войска за Стара Загора. Последват експлозии и разглобяване на железния път от Пловдив за Татар Пазарджик и Белово. По дефилето близо до Провадия жп линията Русе - Варна също е извадена от строя.
Съвсем закономерно първият интернационален комитет на Вътрешната революционна организация е съставен с прякото участие на Васил Левски при строежа на Баронхиршовата железница при село Алмалии (дн. Ябълково), между Димитровград и Хасково, чрез съдружието на чешки и полски инженери с председател даскал Димитър Ралов.
По време на боевете при Шипченския проход под ръководството на Георги Прошек са демонтирани 300 метра от железницата, което забавя с 30 часа придвижването на войските на Сюлейман паша от Цариград. Каква е щяла да бъде съдбата на България, ако те са стигнали до Балкана преди донските казаци на генерал Радецки да пристигнат по двама на кон при опълченците и русите-защитници на върха?!
 В тези дни и часове съдбата на България наистина била замряла в колебание...

 

Народната работа стои над всичко!
  (Безсмъртни мисли на Апостола)Всекиму ще се държи сметка за делата.

Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си.

Без изпит не е приет никой.

Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.

Без революция сме загубени во веки веков.

Близо е времето вече - българинът не ще бъде роб, а свободен.

Бързата работа ялова излиза.

Времето е в нас и ние сме във времето.

Дела трябват, а не думи.

Днешният век е век на свободата.

Докато постигнем целта си, ще отидат и невинни хорица.

Дързост и постоянство!

За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.

За враговете на демокрацията и републиката - смърт!

Играем с живота на 7 милиона българи - трябва зряло да се постъпва!

Има два пътя - кой ще изберете?

Интригата спира хода на народната работа.

Каравелов казва: "Аз съм".

Които искат да умрат за отечеството си, да бъдат готови.

На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни.

Най-много са виновни чорбаджиите.

Не се полъгвайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате.

Ние гоним царя и неговите закони.

Никой да не се повежда сляпо в работата.

Оръжие, оръжие и пак оръжие.

От едно място трябва да се свири.

Народната работа стои над всичко!

От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи.

Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско.

Сто и петдесет лири ли ви са по-мили, или вечен живот.

Строга и редовна отчетност.

Трябва да се жертва всичко, па и себе си.

Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре - магаре.

Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.

Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.

Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република"!

Общините искат 2% от данъка върху доходите

автор:Дума

visibility 360

/ брой: 181

НАП спря 14 сайта за онлайн залагания без лиценз

автор:Дума

visibility 295

/ брой: 181

Обявиха банковите такси за пладнешки обир

автор:Дума

visibility 627

/ брой: 181

Девет места в Европа с най-евтини и слънчеви имоти са български

автор:Дума

visibility 377

/ брой: 181

В Германия застреляха касиер, помолил клиент да сложи маска

автор:Дума

visibility 296

"Единна Русия" с мнозинство в Думата

автор:Дума

visibility 486

/ брой: 181

Нов успех на лидера на ГСДП Олаф Шолц

автор:Дума

visibility 385

/ брой: 181

Франция иска ЕС да спре преговори с Австралия

автор:Дума

visibility 354

/ брой: 181

Моите песни

visibility 420

/ брой: 181

Независимостта не е гаранция за правилни решения

автор:Велиана Христова

visibility 690

/ брой: 181

Парламентът на провалените надежди

автор:Юлия Кулинска

visibility 972

/ брой: 181

Опасно и цинично

visibility 523

/ брой: 181

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ