29 Септември 2020вторник19:22 ч.

Референдум

Какви са ползите и загубите от АЕЦ "Белене"

"Грижите" на ГЕРБ по прекратяване на проекта ще доведат до това да купуваме по-скъп ток, произведен от неядрени централи

/ брой: 12

visibility 2697

Проф. д.т.н. инж. Младен Георгиев

Навярно по-общият въпрос, който може да се зададе, е защо на България е нужна втора АЕЦ? Ако въпросът се постави по този начин и се отговори утвърдително, че втора АЕЦ е необходима, то естествено ще се запитаме в кои части на страната е най-добре да се построи тази нова централа? Може би около Добрич и Казанлък или Габрово, или в Мало Бучино? Но в този случай е достатъчно човек да не е депутат от ГЕРБ, за да разбере, че ако има втора АЕЦ, то тя трябва да бъде именно в Белене, защото там за такава централа са получени всички необходими разрешения и са похарчени вече много пари за устройство на съответната строителна площадка.
Ако в Белене няма да има АЕЦ, то тогава Бойко Борисов, след като престане да бъде министър-председател, ще може във вече построения и изпълнен с дъждовна вода котлован, приготвен за основата на атомните реактори, ласкаво наричан от него "гьол", спокойно да се заеме с развъждането и ловенето на шарани.
Да разгледаме по-подробно

ползите и загубите

от реализацията на проекта АЕЦ "Белене":
1. За цената на тока, произведен от АЕЦ и други източници на електрическа енергия.
Не е нужно да се обяснява какво огромно значение има цената на електрическата енергия както за промишлеността, така и за най-чувствителния орган на човека - портмонето.
В таблица е дадено сравнение на цената на електроенергията, произведена от различни видове производители в страната, по данни на ДКЕВР (Държавна комисия за енергийно и водно регулиране) .
Както показва практиката, цената на електроенергията непрекъснато се повишава, което ще се отнася и за тази, произведена от АЕЦ. Във всички случаи обаче електроенергията, произведена от АЕЦ "Белене", ще бъде винаги по-евтина от произведената от други видове производители. Освен това нещо, което е много важно - АЕЦ са най-стабилният производител на електроенергия, защото нейната работа не зависи, например, от наличието на вятър и слънце. Трябва да се има предвид и обстоятелството, че една АЕЦ се експлоатира в течение на 60 години, което дава възможност да се изплащат стабилно заемите, взети за нейното изграждане.
2. Какви други ползи, освен най-евтина електроенергия, ще получи България от построяването на АЕЦ "Белене"?
2.1. По време на строителството на АЕЦ "Белене" ще се открият 11 000 работни места непосредствено в Белене и не по-малко от 5000 от поръчки за централата, които ще се изпълняват от други наши предприятия.
Когато централата бъде пусната в експлоатация, в нея ще работят около 1700 души, като дейността й ще се обслужва от още 2500 служители на други фирми. При около 20% безработица в страната политиците дават ли си сметка какво е значението на посочените цифри, особено за младите българи?
2.2. Редица страни, като Турция, Обединените арабски емирати, Виетнам, Индонезия и редица африкански държави, които започват да строят АЕЦ и нямат такъв опит и специалисти, какъвто има България, ще ни търсят като консултанти, производители на определени части за своите централи, а също така и при тяхното строителство. Всичко това се превръща в нови работни места и икономически ползи за България.
2.3. Построяването на АЕЦ "Белене" ще позволи да съхраним една модерна и перспективна промишленост? В противен случай ще я унищожим и нея, както унищожихме електрокарното производство (където бяхме трета страна в света), металургията (сега "Кремиковци" го режат на старо желязо), машиностроенето, електрониката и т.н., и т.н., да не споменаваме селското стопанство.
2.4 Ако развиваме атомната енергетика, ще съхраним нейните кадри, които сме създавали в течение на дълги години. В противен случай специалистите, които имаме, ще бъдат купени от други страни, които усилено развиват своята атомна енергетика, както например съседна Турция.
3. Колко ще струва изграждането на АЕЦ "Белене"?
3.1. АЕЦ "Белене" е проектирана да работи с два реактора, всеки от които е с мощност от 1060 МВт, т.е. с обща мощност от 2 120 МВт.
Цената на така проектираната централа е около 8-8,5 милиарда евро. Цената на АЕЦ с два подобни по мощност блокове, които ще се строят в съседна Турция от руски производител, е вече с 40% по-висока, да не говорим за цената на аналогична по мощност АЕЦ, която Франция ще строи в Англия. В настоящия момент предлаганите от Русия АЕЦ са по-евтини от продаваните от други страни при съблюдаване на много високо качество.
Да се говори за окончателна цена на АЕЦ, която тепърва ще се строи, е твърде условно, защото тя непрекъснато расте в съответствие с процента на инфлация. Някои специалисти смятат, че с всеки изминал ден цената се увеличава с 2 милиона долара, а годината, както е известно, има 365 дни.
3.2. Какво участие в изграждането на АЕЦ "Белене" ще вземат други държави?
Предвижда се в изграждането на АЕЦ "Белене" да участват с отделни специфични дейности няколко държави, а именно: Русия с 30%, Германия с 20%, Франция или САЩ с 20% и България с 30%.
4. Какъв вид собственост на АЕЦ "Белене" е икономически по-изгоден за България?
4.1. Възможни са 4 вида собственост:
- АЕЦ "Белене" е българска собственост: Ббс;
- АЕЦ "Белене" е със смесена собственост с българско участие: Бсс;
- АЕЦ "Белене" е чужда собственост: Бчс;
- АЕЦ "Белене" се ликвидира, т.е. няма да се достроява: Бл.
Всеки един от тези 4 варианта е носител на определен финансов еквивалент и има съответната стойност.
Да подредим разгледаните варианти в определен ред, изхождайки от техните икономически ползи, като използваме символа за по-голям ">" (напр. 10 е по-голямо от 5. В този случай ще се запише 10 > 5).
Тогава може да запишем Ббс > Бсс > Бчс > Бл = 0.
Този ред показва, ча ако АЕЦ "Белене" е построена и започва да работи, за България най-изгоден е вариантът Ббс (когато централата е изцяло българска собственост). В този случай цялата печалба от продажбата на електроенергията, която ще бъде предпочитана, защото е конкурентоспособна, ще остава в България.
Ако строителството на централата се ликвидира, т.е. реализира се вариантът Бл = 0, то естествено, икономическата полза ща бъде нулева
Очевидно, за България вариантът на смесена собственост (Бсс) е втори по изгодност, понеже една значителна част от печалбата (напр. 51%) ще остане в страната.
От трите варианта, при които централата се експлоатира,

най-неизгоден е вариантът

при който АЕЦ "Белене" е изцяло чужда собственост (Бчс), защото печалбата ще напусне България. Но и в този случай страната ще има редица икономически ползи от данъци, работни места и други благоприятстващи процеси. Но най-важното е, че този по-неизгоден вариант е достатъчно изгоден, защото както ние, гражданите, така и българската промишленост ще бъдат обезпечени с по-евтината електроенергия от АЕЦ. Именно по този вариант съседна Турция, правителството на която се грижи за интересите на страната, ще строи две руски АЕЦ, изцяло финансирани от Русия, които ще бъдат руска собственост. Именно от тях ще купуваме електроенергия от Турция, след като ние ликвидираме нашата атомна енергетика.
4.2. За съжаление, ако строителството на АЕЦ "Белене" се ликвидира (Бл), икономическата неизгода е не само, че няма да печелим (Бл = 0), но и от това, че непосредствено ще понесем огромни загуби поради следните две причини:
Първата е свързана с обстоятелството, че за разлика от атомната енергетика, която е екологично чиста, топлоелектрическите централи изхвърлят в атмосферата огромни количества CO2, както и други съединения, които замърсяват околната среда. В съответствие с договора от Киото, към който България се е присъединила, ежегодно ще изплащаме многомилионни суми, които ще се изразходват за мероприятията по екологичното опазване и съхранение на природата.
Втората причина е свързана с неустойките, които България трябва да заплати на съответните руски организации за нанесените щети в случай на прекратяване на споразуменията в съответствие, с които е изработена значителна част от оборудването за АЕЦ "Белене". Предявен е иск за над 1 милиарда евро, който сегашните министри няма да изплатят от своите заплати, а ще бръкнат във вече опразнения джоб на българина. Международните европейски съдилища не са като българските и ще решат въпроса справедливо, което няма да бъде в полза на България, колкото и скъпо заплатени чуждестранни юристи да ни защитават.
5. Как ще се изплаща стойността на АЕЦ "Белене"?
Както вече се отбеляза, построяването на АЕЦ "Белене" ще струва около 9 милиарда долара. Тази сума естествено е значителна и правителството "загрижено" обявява, че не може да натовари бъдещите поколения на страната с изплащането на тези пари, поради което прекратява изграждането на втората атомна електроцентрала.
Колко лева ще икономисаме ние - гражданите на България, от тези "грижи" на управляващите? Да разгледаме най-неблагоприятния случай за България, когато АЕЦ "Белене" е изцяло чужда собственост (Бчс). С какви разходи ще се натовари българският гражданин? Очевидно с никакви, освен плащането на тока, който ще е по-евтин, защото ще бъде произведен от ядрена централа. Какво ще

струва на данъкоплатеца

ако проектът АЕЦ "Белене" е изцяло български? В този случай държавата трябва да заплати пълната стойност на централата с пари, натрупани от предишни години от нашите бащи и деди, или със заем от чужди финансови инститиуции. Колкото условията на този заем са по-благоприятни (по-ниски лихви), толкова произведената електроенергия ще е по-евтина. Кой ще изплати този заем? Естествено ние, българските граждани, купувайки по-евтината електроенергия, която централата ще произведе, така както плащаме всички разходи по целия цикъл на производството на домати - от градината, където са произведени, до сергията, от която сме ги купили.
Очевидно "грижите", които проявява правителството на ГЕРБ към своите граждани, прекратявайки проекта АЕЦ "Белене", ще доведат до това, че ще купуваме по-скъп ток, произведен от неядрени централи.
6. Да се построи 7-и реакторен блок в АЕЦ "Козлодуй".
Тази идея се подхвърля в публичното пространство от някои политици единствено с цел да се оправдае пред българските граждани спирането на строежа на АЕЦ "Белене". Нашата общественост трябва да знае, че за да се започне строеж на нов реакторен блок в Козлодуй, ще трябва да се получат съответните разрешения и одобрения от специализираните български и международни органи, което ще изисква един срок не по-малко от 7 години, след който ще започне строежът, отначало с изграждането на съответната инфраструктура и изкопаването на нов "гьол" за основата на реактора.
Очевидно това е една безсмислена идея, която някои политици поддържат, за да оправдаят присъствието си в парламента.

7. За безопасната експлоатация на АЕЦ "Белене".
Най-важният въпрос при експлоатацията на всяка една АЕЦ е нейната безопасност. Този въпрос стана централен след аварията в японската ядрена централа във Фукушима. Специалистите, работещи в областта на безопасността на АЕЦ, са на мнение, че в Япония, която се намира в изключително активна земетръсна област, където освен това в резултат на цунами бреговете се заливат от вълни с височина 10 метра, строежът на АЕЦ трябва по принцип да се забрани.
По повод на безопасността случаят с АЕЦ "Белене" е съвсем друг. Този район не е земетръсен, цунами по принцип не може да има, а съвременните технически възможности за обезпечаване на безопасна експлоатация са изключително надеждни. Това го потвърждава както опитът в АЕЦ "Козлодуй", така и в атомните централи на ЕС. АЕЦ "Белене", както е проектирана, отговаря на най-високите съвременни изисквания за безопасност -  поколение 3+.
Когато се обсъждат проблемите, свързани с безопасността на АЕЦ, неминуемо възникват въпросите, свързани със съхраняване на отработеното радиоактивно ядрено гориво. За тази цел се строят скъпи подземни съоръжения, в които се складират въпросните отпадъци. В случая с АЕЦ "Белене" в съответствие с договорените условия

    отработеното гориво

ще се връща обратно в Русия и в България няма да се наложи да се строят специални хранилища. Това е едно много важно и изключително благоприятно обстоятелство за страната.
8. АЕЦ "Белене" и политическата действителност.
Както се казва в един афоризъм: "Ние може да не се занимаваме с политика, но политиката винаги се занимава с нас". Това не бива да се забравя, особено когато се решават важни държавни въпроси. Няма съмнение, че прекратяването от страна на българското правителство на започнатия и твърде напреднал проект на АЕЦ "Белене" ще влоши сериозно икономическите ни отношения с Русия. Много наши политици не разбират ползата, която може да има България от добри икономически връзки и икономическо доверие с Русия. Това добре се разбира от държавите от ЕС, които изпълват огромния руски пазар със свои стоки. Ако посетите уралския град Перм, ще намерите огромно количество полски стоки в магазините. 
Съвременна Турция, която в резултат на Руско-турската война през 1877-1878 година изгуби владените от нея в течение на 500 години територии в Европа, сега е един от най-добрите търговски партньори  на Русия. "Син поток", вместо да мине през България и да ни носи ежегодна печалба, мина по Черно море през Турция. Както вече казах, Русия сега строи в Турция АЕЦ само с руски средства и Русия по този начин ще продава ток от "своите АЕЦ" на Турция, с което ще я обезпечи с достатъчна и евтина електроенергия. България е черноморска страна и добрите икономически връзки с другите страни от този регион (Румъния, Украйна, Грузия и Турция) са много важни за нас. Не е лощо да напомним на някои наши политици древната китайска мъдрост: "Пожарът не се гаси с далечна вода".
И в заключение, ако кратко отговорим на въпроса "необходима ли е на България АЕЦ "Белене", трябва твърде да отговорим - да, необходима е, защото:
- гарантира по-евтината електроенергия;
- гарантира най-стабилното производство на електроенергия;
- гарантира производство на електроенергия без СО2;
- обезпечава огромно количество работни места за висококвалифицирани служители;
- съхранява и развива една от най-високоинтелектуалните промишлености;
- обезпечава енергийната независимост на страната;
- България се превръща в надежден износител на електроенергия;
- цената на АЕЦ "Белене" ще се изплати от стойността на по-евтината електроенергия, която ще купуваме.

Румен Радев: Не съм снемал подкрепа от Корнелия Нинова

автор:Дума

visibility 0

/ брой: 185

"Отровното трио" сезира ЕП как министри прикриват корупция

автор:Дума

visibility 0

/ брой: 185

КНСБ предлага 300 лв. минимална пенсия и таван от 1400 лв.

автор:Дума

visibility 0

/ брой: 185

Оттеглиха проекта за продажба на лекарства от машина

автор:Дума

visibility 5

/ брой: 185

Ремонт по „Тракия” ще е по-скъп от строежа

автор:Дума

visibility 4

/ брой: 185

Над 60% от българите са намалили разходите си

автор:Дума

visibility 5

/ брой: 185

Чиновниците разбират е-управлението като пращане на имейл

автор:Дума

visibility 4

/ брой: 185

Външният дълг се е увеличил с 581 млн. евро през юли

автор:Дума

visibility 4

/ брой: 185

Турция няма да праща военни в Карабах

автор:Дума

visibility 4

/ брой: 185

Чехия ще връща извънредното положение

автор:Дума

visibility 4

/ брой: 185

Орбан иска оставката на зам-председателя на ЕК

автор:Дума

visibility 4

/ брой: 185

Кратки новини

автор:Дума

visibility 4

/ брой: 185

На 100 секунди от Армагедона

автор:Георги Георгиев

visibility 5

/ брой: 185

Законите трябва да са в синхрон с народното сърце

автор:

visibility 4

/ брой: 185

Месец септември

автор:Никола Инджов

visibility 3

/ брой: 185

Трябва ни преоценка на нашето земеделие

автор:Въто Христов

visibility 2

/ брой: 185

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ