17 Юни 2021четвъртък20:11 ч.

На фокус

Как загубихме пазара на уникалните наши кисели млека

Лошото управление на държавната собственост е скрит опит за приватизация

/ брой: 232

visibility 6088

Димитър Данчев,
депутат от "БСП за България"

Всички знаем, че българските кисели млека и овчите ни млечни продукти са уникални и преди години от тях страната печелеше добре. Днес пазарите са изгубени, млечните щамове не се използват, производството е на загуба. Как се стигна до това? 

През 1963 г. към управление "Млекопреработване" се създава Централна експериментална лаборатория за производство на закваски-София, със задача да организира производството и снабдяването със закваски на млекозаводите в България. През 1965 г. е създадено ДСО "Млечна промишленост" и в него като отделни юридически лица са включени Институтът за млечна промишленост-Видин и Централната експериментално-производствена лаборатория-София. След създаването на държавното стопанско обединение научно-приложните изследвания се свързват с проблемите на млечната индустрия на национално ниво. Всяка година се правят нови технологични разработки в съответствие със световните тенденции. Тези разработки и съобщения от световни млекарски издания се публикуват в Съвременна млекарска наука и практика Acta Lactica - издание на Центъра за наука, развитие и производство в млечната промишленост в гр. Видин и се разпространяват в млекопреработвателните предприятия. Научните работници от института във Видин обикалят страната и оказват технологична и техническа помощ на млекопреработвателните предприятия. Днес това се нарича връзка наука-производство, но такава отдавна липсва.  

През 1991 г. фирмата е преименувана на "Ел Би Булгарикум" ЕАД, а през 1993 г. е преобразувана в еднолично акционерно дружество. Забранено е за приватизация първоначално с решение на правителството от 17 март 1992 година, а след това и с включването му в списъка-приложение щ 1 към чл.3, ал.1 на Закона за приватизация и следприватизационен контрол от 19.03.2002 г. Научноизследователският център на "Ел Би Булгарикум" става правоприемник на бившия Институт по млечна промишленост-Видин и Централната експериментална лаборатория за чисти култури-София. Така създадената организация заема особено място в млечната индустрия на България, като съчетава научната и развойна дейност с опазване на традиционните продукти. Научните изследвания са свързани с индустриалното производство на закваски за тях и с разработването на технологии. "Ел Би Булгарикум" е правоприемник на интелектуалната собственост, лицензионната дейност и експортните позиции на ДСО "Млечна промишленост". Първите години от съществуването си, в трудни времена на променяща се икономика, то наистина пази българските традиции. Има потенциала - кадри, интелектуална собственост, търговски връзки, утвърдени марки, добри отношения с другите предприятия в рамките на млекарската асоциация. Философията на компанията е да поддържа и разширява дългосрочни партньорства с производителите на млечни продукти в страната и с външнотърговските им партньори. Компанията има успешна външнотърговска и лицензионна дейност. Започва да развива производствена дейност, в първите години - на печалба. Към 2000-2002 г. обаче е закрит научният център във Видин. Правят се големи ремонти, начисляват се големи амортизации и видинската производствена база излиза... на загуба.

Смените в политическото ръководство на икономическото министерство водят и до непрекъснати, често нездравословни, промени в ръководството на дружеството. В последните 15 години начело на дружеството застават хора, професионално неподготвени да го ръководят. Това ръководство се задържа за твърде кратко, за да разбере "за какво става дума". Лошото управление на дружеството и опитите за източване на средства го водят до 

загуба на финанси и потенциал

КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО СЕГА? Компанията се ръководи от човек, наскоро завършил икономическото си образование, а научният център със седем доктори и професор се управлява от човек без образователна и научна степен и без опит в научната дейност и производството на закваски. Търговската дейност пък се води от човек с трудов стаж от едва няколко години. На теория, както казах, дружеството е в забранителния списък за приватизация, на практика се оказва обаче, че е много по-лесно да го "превземеш" отвътре и да използваш държавните активи, за да инкасираш печалби. Схема, която по един или друг начин се прилага и в редица други държавни предприятия. 

КАКВА Е РОЛЯТА И МИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕГА? Наскоро в рамките на парламентарния контрол зададох няколко въпроса на министъра на икономиката за финансовото състояние и производствената дейност на "Ел Би Булгарикум", както и във връзка с Плана за работа на дружеството по научноизследователски и приложни проекти през 2018 г. Поставих основния - пази ли дружеството производствените и научните традиции? По принцип традиционните български продукти са овчите, те присъстват на всички международни пазари, където се предлагат сирена от този тип - в Европа, Северна Америка, Австралия и Близкия изток. Преди години България е изнасяла овчи продукти при преференциални такси за ЕС като уникални. Международните пазари не се отдръпват от нашите продукти, но в момента ние не можем да отговорим на техните изисквания за количество, цена и качество. За да оцелееш, трябва да си силен, с инвестиционни възможности за разширено възпроизводство, за иновации. "Ел Би Булгарикум" загуби изцяло външните пазари на овчи продукти и

 не изкупува и преработва овче мляко

По този начин не помага и на родното животновъдство. С прекратяване на износа на овчи продукти допринася и за заличаване на мястото, което имаха нашите продукти в съзнанието на европейския консуматор. Ръководството на предприятието очевидно не поддържа добри отношения с другите предприятия в млечния отрасъл и хранително-вкусовата промишленост в името на обща българска политика и традиции.

Българското кисело мляко е най-известният млечнокисел продукт в света. То рязко се разграничава от вкуса на останалите кисели млека. Вкусът и ароматът му се дължат именно на българските симбиотични закваски. "Ел Би Булгарикум" притежава една от най-богатите колекции от млечнокисели щамове и закваски в света. С помощта на програмата JICA, финансирана от японското правителство, и на специалисти от Mейджи Ко-Япония в изследователския център на дружеството има съвременна апаратура. С мащабна работа и с помощта на техниката е направена оценка на голямото разнообразие на щамове на територията на България. Между тях са открити множество щамове с пробиотични свойства. За съжаление не ми е известно потенциалът на щамовете от колекцията да се използва. От получените отговори на министър Караниколов стана ясно, че технологичното обзавеждане в научното звено очевидно не се използва ефективно, включително и това, което е закупено по европейски проекти. 

Преди години 

"Данон" се настани на българския пазар

и със своята финансова мощ и солидна рекламна кампания наложи и промени вкуса на младите към традиционното българско кисело мляко. И в това отношение настоящото ръководство върви, за съжаление, към подмяна на традицията. Случайно или не, в редиците на "Ел Би Булгарикум" са се влели няколко човека, бивши кадри на "Данон". 

Българското кисело мляко е незаменим биологичен продукт, мощно биологично средство за укрепване на здравето на населението. Неговото производство, качество и традиции несъмнено трябва да бъдат държавна политика. За съжаление в отговора на министъра на икономиката се посочва, че макар научноизследователската дейност на дружеството да е записана като водеща в регистрацията му, тя на практика е спомагателна. В същото време за приоритет на дружеството се обявява производството и продажба на пробиотични продукти, закваски и съхранение на LBB колекцията. Веднага възникват въпросите: Щеше ли да ги има продуктите със здравословни качества, ако го нямаше научноизследователското звено? Може ли производството на лиофилизирани храни и закваски да съществува без това звено? Има ли потенциал производственото направление да стопанисва само LBB колекцията? Може ли Производствена база-Видин, например, да си разработва сама нови пробиотични продукти? 

Казват ми, че "научноизследователското звено има приложна насоченост", но в научния план за 2018 г. стоят задачи с фундаментален характер и проекти с външно финансиране, които лежат на други критерии, не на фирмената политика. Коя е истината за научното звено - спомагателна или основна дейност е то, кои са критериите за неговото съществуване? Как съществува едно научно звено без научен съвет от хабилитирани лица и кой преценява работата му? Как един колектив от 14 човека учени с лаборантите може да работи по 18 теми, формулирани глобално, по които в световен мащаб работят цели колективи? В същото време по всяка вероятност учените не знаят, че има разписан и подписан план за работа. Доколкото ми е известно, в миналото в това звено са били разработени редица нови продукти и технологии, които така и не виждат бял свят. Чувал съм, че LBB колекцията надхвърля 1600 щама, 

които се поддържат, но не се използват

Връзките с всякакви други научни организации очевидно са прекратени. Дружеството притежава собствена акредитирана лаборатория с добри специалисти, но няма желание да я развива. Кадровата политика се свежда до освобождаване на останали стари кадри и заменянето им с нови без всякаква приемственост. 

Част от стратегията за утвърждаване на пробиотичните продукти на дружеството уж е изпитване на техните свойства в лечебни заведения. Разбира се, не е проведено нищо от заложеното в бизнес програмата, преписана от предишни години. Пуснати са два модифицирани пробиотични продукта в малък обем, неуспешно наложени на пазара и съответно спрени от производство понастоящем. Клиничното изпитване на продуктите не е лек процес, нито бърз, нито евтин. Конкуренцията е силна, интересите са големи. На практика няма български млечен пробиотичен продукт с истински клинични изпитания.

Основна част от приходите в дружеството са от услуги и от лицензионни възнаграждения от сключени лицензионни споразумения, които са продукт от научноизследователската работа, а заслугата за това датира отпреди 19 години. Знам, че откакто е сключен лицензионният договор с Мейджи Ко, всяка година се работи по съвместни проекти с тях. Настоящото ръководство на фирмата обаче няма заслуга за това. 

От получените от Министерството на икономиката справки става ясно, че дружеството в последните години е правило малки инвестиции за неизбежна смяна на морално остарели машини или козметични ремонти. Ноу-хау и нови технологии отдавна не се предлагат. Планираните инвестиционни дейности за 2017-2019 г. за двете производствени бази на 90% не са реализирани. През последните години дори са продадени голямо количество работещи машини за скраб! Двете производствени бази на компанията работят на половин капацитет, но се твърди, че работят на печалба. Нови пазари няма, докато загубата на стари пазари е налице. 

"Ел Би Булгарикум" е средно предприятие. То няма капацитета да се бори с другите предприятия на количествена база, може само чрез създаване на специалитети и на позабравени традиционни български продукти.

Едноличен собственик на капитала понастоящем е Държавната консолидационна компания ЕАД. От финансовия отчет на дружеството става ясно, че през 2017 г. "Ел Би Булгарикум" е предоставило... заем на ДКК ЕАД в размер на 9,2 млн. лв. Тъй като връзката между бизнес плана на ДКК и на "Ел Би Булгарикум" не е ясна, може да се направи извода, че става въпрос за обезкръвяване на дружеството в полза на компанията-майка, където отчитането на печалбите е всичко друго, но не и прозрачно и в полза на обществения интерес. Питам се каква е логиката на подобен заем, с който обричаш на гибел едно работещо предприятие. В този смисъл са и предложенията на БСП в проекта "Визия за България", където предлагаме да укрепим държавните активи в икономиката и да поставим управлението им на пазарен принцип. Подготвили сме специално законодателство за предприятията с над 50% държавно или общинско участие. Необходимо е професионално мениджърско управление на конкурсно начало и със заплащане, което зависи от печалбите, с отчетност и прозрачност в управлението, за да не се налага да си задаваме въпроса правилно ли се управлява "Ел Би Булгарикум" и накъде го водят? 

Къде и каква е политиката на държавата в момента по отношение на млечния сектор и в частност на държавната фирма "Ел Би Булгарикум" - отговора оставям на читателя.

Концесията на летище Пловдив пак се провали

автор:Дума

visibility 212

/ брой: 114

Тол системата скоро няма да се изплати

автор:Дума

visibility 338

/ брой: 114

Само 1 млн. лв. от приватизация са влезли в Сребърния фонд

автор:Дума

visibility 252

/ брой: 114

Путин и Байдън преговаряха в Женева

автор:Дума

visibility 253

/ брой: 114

Децата подложени на по-голяма експлоатация

автор:Дума

visibility 185

/ брой: 114

Защо парите секват

автор:Евгени Гаврилов

visibility 356

/ брой: 114

Откъде изпълзя чудовището на 22 юни 1941 г.

автор:Христо Георгиев

visibility 934

/ брой: 114

Парковете на София - скандали и неуредици

автор:Деси Велева

visibility 246

/ брой: 114

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ