27 Май 2024понеделник13:37 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево. Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево.

Карикатура на съперниците в “голямата игра” от 1878 г., изобразяваща афганския емир, притиснат от Великобритания и Русия

Мнение

Как се зароди геополитиката

"Чергари на Морето" vs. "чергари на Сушата"

/ брой: 124

автор:Славчо Кънчев

visibility 1374

Славчо КЪНЧЕВ*"Които знаят истината, не са равни на ония, които я обичат, а тия, които я обичат, не са равни на ония, които й се радват."
Конфуций (551-479 г. пр.н.е.), древнокитайски просветител и философ

На малцина е познато името на Фредрих Ратцел (1844-1904), който формира предпоставките за възникването на геополитиката като научна дисциплина. Той издава серия програмни работи, откриващи сами по себе си нова наука - "антропогеография" или "политическа" география. Малко известно е името и на друг предтеча на геополитиката - адмирал Алфред Мехън (1840-1914), американски стратег. Той разработва темата за "морското могъщество" ("Sea Power"), която според него представлява постижение на военното, стратегическото, политическото и икономическото превъзходство за сметка на използването на морските пространства и съобщителните маршрути, а също за сметка на охраната на собствените брегови граници и установяване на контрол над бреговите зони, отнасящи се към "неутралните" територии или към териториите на "противника". За адмирал Алфред Мехън съдбата на САЩ се състои в пълно отъждествяване с "морското могъщество", а главният й стратегически, исторически и политически противник винаги е била сухопътна и континентална Русия.
През цялото по-нататъшно развитие на геополитиката тази идея е водеща.
    
Противопоставянето

е на "цивилизацията на Морето" срещу "цивилизация на Сушата". Дълъг е списъкът на западните учени, които теоретично обосновават това противопоставяне. Превратният момент в историята на геополитическата дисциплина е публикуването през 1904 г. в английското списание "The Geographical Journal" на статията на Халфорд Макиндер (1861-1941) "Географската ос на историята". В нея всъщност са заложени основите на методологията и е описано полето на цялата геополитическа наука, обосновани са нейните принципи, показани са формите и мащабите на приложението й.
Халфорд Макиндер е не само учен, но и деен политик. От 1910 до 1922 г. той е член на английския парламент от шотландската Партия на юнионистите. През 1919-1920 г. изпълнява функциите на висш британски комисар за Украйна във войските на Антантата. Своята мисия той осмислял като обезпечаване на материалната, политическата, техническата и финансовата помощ на "бялото движение" на Деникин и Врангел.
По този начин геополитиката за Халфорд Макиндер била не само сфера на неговите теоретични интереси, но и дело на неговия живот: той се стремял да реализира своите идеи на практика.
Всъщност в своята фундаментална статия "Географската ос на историята" (1904 г.) авторът излага нещо по-значително, отколкото практическото наблюдение за това, което по негово време било наричано "Голямата игра" ("Great Game"). Под "Голямата игра" (в края на ХIХ - началото на ХХ в.) се разбирало противопоставянето между Англия и Руската империя за контрол над много важни стратегически пространства на евразийския материк, на първо място Индия, Афганистан, а също Кавказ и Близкия изток. По цялото пространство на Евразия от Средиземно море до Тихия океан се простирала територия, контролът над която бил ключът за запазването на световното господство на Британската империя, а за Русия - възможност за превръщането й във велика световна държава със свободен излаз към топлите морета. Руската империя от време на време се опитвала да отхвърли англосаксонското доминиране - на първо място над азиатските колонии - откъм сушата, за да стане самата тя пълноценна планетарна геополитическа сила. Именно този процес носел името "Голямата игра".
Халфорд Макиндер сформира

три постулата

в геополитиката. Първият може да бъде изложен така: политическото пространство (т.е. държавите, империите и т.н.) придобиват своите черти, граници и форми под въздействието на импулсите на чергарските народи. Историята неоспоримо свидетелства, че именно чергарите осъществяват историческата динамика: те или създават основните политически образования -  империи, държави, политически съюзи, или тези образования се появяват за защита от техния натиск.
Вторият постулат, формулиран от Макиндер, демонстрира една неотслабваща историческа жизненост, като присъства с пълна сила и в настоящето. Той постулира разделянето на чергарските култури на две фундаментални категории - чергари на Сушата и чергари на Морето. Макиндер ги нарича иронично "бандити на Сушата" и "бандити на Морето" (the briganas).
Предизвикателствата на "чергарите на Сушата" и "чергарите на Морето" притежават различни качествени характеристики. В двата типа чергари е различен стилът в стратегията, тактиката и ценностната система. Това, което попада под влиянието на "чергарите на Сушата", се стреми към йерархично-героичния тип цивилизация и култура, а това, което се оказва в сферата на интересите на "чергарите на Морето", попива в себе си динамизма на "търговското", технологично изобретателното, "прогресисткото" начало, устремено към "демокрация" и "открит пазар".

Историческото развитие

постепенно извършва оформяне на двата типа чергарски народа в два типа цивилизации, организирани по различни модели, преследващи противоположни стратегически цели и основани на алтернативни цивилизационни и културни принципи. Едната от тях може да бъде назована "цивилизация на Морето", а другата - "цивилизация на Сушата".
"Голямата игра" не е началото на сблъсъка между тези две цивилизации. Той започва още от противопоставянето на "морската" Атина и "сухопътната" Спарта, получило ярък израз в продължителната Пелопонеска война (431-404 г. пр.н.е.) и Пуническите войни на Рим (Суша) и Картаген (Море) от 264 до 146 г. пр.н.е.
Третият постулат на геополитиката, формулиран от Макиндер, е районирането на територията на планетата в зависимост от принципите на цивилизационния дуализъм "Суша-Море". Първоначално Макиндер в "цивилизацията на Морето" включва единствено Британската империя, тъй като по това време (1904 г.) той счита САЩ за периферия на света, сухопътна държава и второстепенна сила. Но няколко десетилетия по-късно той променя своя възглед.
Като противоположна геополитическа зона е определена "Сърцевината" или "сърдечната земя" (Heartland), в която Макиндер разполага ядрото на "цивилизацията на Сушата". През 1904 г. това е била Руската империя, по-късно, от 1917 до 1991 г. - Съветският съюз. От 1991 г. и понастоящем, в редуциран вид, това е Руската федерация. Сменят се идеологиите, режимите, политическите системи, но геополитическият смисъл на политическото пространство остава неизменен.
Неизменна остава и динамиката на геополитиката. Описвайки основните геополитически задачи, Халфорд Макиндер предлага да бъде затворена "Сушата" колкото е възможно по-далеко от южните и западните морски пътища, като бъде укрепено влиянието на атлантическите държави по цялата дължина на "бреговата зона", която представлява географския бряг на евразийския континент на Западна Европа през Средиземноморието, Близкия изток, Турция, Кавказ, Иран, Централна Азия, Индия, чак до Китай, страните на Далечния изток, Япония и Тихоокеанския регион. Контролът на крайбрежните ивици осигурява сдържането на Сушата в нейните отдалечени от топлите морета граници, позволява да бъде създадено и поддържано планетарно господство от океански характер.
За да бъде постигната тази цел, Макиндер предлага да бъде създаден в пограничните области

"санитарен кордон"

от марионетъчни и зависещи от цивилизацията на Морето нови "национални" държави. Самата Русия е желателно да бъде разчленена от Запада и от Изтока, на мястото на Австро-Унгарската империя да бъдат създадени нови политически единици, враждебни на руснаците, да бъде установен англосаксонски контрол над територията на Кавказ и Южна Русия, да бъдат укрепени позициите на Морето в Афганистан и Тибет за предотвратяване на възможно експанзия на руснаците на Юг и Изток.
Но докато пионерите на геополитическата наука схващат противопоставянето между "цивилизацията на Морето" и "цивилизацията на Сушата" като процес, неограничен напред във времето, то американският учен от нидерландски произход Николас Джон Спикман (1893-1943) защитава тезата, че при провеждане на съответната геополитика, подплатена посредством благоприятна за осъществяването й държавна дейност и финансови ресурси, "битката" може да бъде спечелена от "цивилизацията на Морето". Окончателно и необратимо!
Голям е приносът за реални резултати в тази насока в по-ново време на проф. Збигнев Бжежински (1928-2017) и на проф. Хенри Кисинджър (р. 1925 г.).
Именно за да не бъде България пионка в игра на чужди интереси, като загубите в тази игра се социализират тук, в нашето Отечество, а печалбите се приватизират зад граница, е необходимо добре да се познава Историята.

* Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България

Да спрем безмитния украински внос

автор:Дума

visibility 0

/ брой: 97

БСП поставя образованието като основен приоритет

автор:Дума

visibility 0

/ брой: 97

Рецитал на леви поети в Пловдив

автор:Дума

visibility 1

/ брой: 97

Пожарът в кметството в Долна Секирна е умишлен

автор:Дума

visibility 0

/ брой: 97

България не отговоря на критерия за ценова стабилност

автор:Дума

visibility 0

/ брой: 97

Турция и Русия с нова платформа за продажба на газ

автор:Дума

visibility 0

/ брой: 97

НАП събра 1,5 милиарда лева от просрочени задължения

автор:Дума

visibility 0

/ брой: 97

Българите в Унгария с образователен център

автор:Дума

visibility 2

/ брой: 97

Макрон готов за дебат с Льо Пен

автор:Дума

visibility 1

/ брой: 97

Германия набира новобранци с "ТикТок"

автор:Дума

visibility 1

/ брой: 97

Атина предупреди РСМ с блокаж на европътя ѝ

автор:Дума

visibility 1

/ брой: 97

Геополитически лакеи

автор:Александър Симов

visibility 0

/ брой: 97

Средата на кампанията

visibility 2

/ брой: 97

Поръчител и изпълнител

visibility 1

/ брой: 97

Фонд за развитие на Родопите ще спаси Смолянския край

visibility 2

/ брой: 97

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ