18 Януари 2021понеделник22:53 ч.

Мнение

Държавна система, а не пазар на услуги

Защо не работи сегашният модел на здравеопазването

/ брой: 57

visibility 957

Д-р Димитър НИКОЛОВ

Общопризнато е, че състоянието на здравната система е лошо. От години се говори за реформи, предприемат се различни мерки, но положението става все по-лошо. Има очевидно някаква фундаментална причина, поради която всички опити да се реформира системата завършват с провал. Причината е, че системата - такава, каквато е, по принцип е неуправляема. 

Система е обособена организирана общност, която има структура, определени взаимодействия вътре, субординация, вътрешна дисциплина, характеристични величини, цели. Нищо такова няма в здравеопазването. Ние имаме пазар на медицински услуги. Всички медицински звена - амбулатории, медицински центрове, болници, лаборатории, аптеки и др., са търговски дружества, а личните лекари са еднолични търговци. Те работят за печалба на свободния пазар. Няма и не е възможна друга мотивация за техното поведение. 

Никой не може да отмени обективните закони на пазара. За да получат максимална печалба, собствениците вдигат цените на пътеките, вдигат цените на лекарствата, ликвидират недоходоносните отделения в болниците и цели болници, напускат малките селища, поддържат ниски заплати на персонала и пр., но това не са ли именно проблемите, които се опитваме да решим с административни мерки. 

Тези проблеми обаче с административни мерки са нерешими. Никой не може да наложи на собствениците каквото и да е, защото те са независими търговци, а при това и монополисти. По един или друг начин те постигат своята цел. Показва го нашият горчив опит. Съществуващият модел на здравеопазването не работи. Единствената разумна промяна е създаването на всеобхватна, компетентна, дисциплинирана и икономична държавна здравна система.

Държавната здравна система (ДЗС) може да бъде базирана на 

стройна структура 

от три вида здравни заведения: общински здравни центрове (ОЗЦ), периферни здравни пунктове (ПЗП) и регионални многопрофилни болници (РМБ). ОЗЦ е многопрофилна болница с поликлиника, родилно отделение, екип за спешна помощ и аптека. Такива центрове се създават във всяка община. Те са базовите звена на системата. Медицинската помощ в малките селища и кварталите на големите градове се извършва от периферни медицински пунктове (ПМП), които според броя на населението са: районен медицински пункт (РМП) - над 600 души; районен фелдшерски кабинет (РФК) - 200-600 души; медицински пост - под 200 души. МП се обслужва от местен гражданин, обучен за даване на първа помощ (пулс, температура, кръвно налягане, фрактура). 

Всички ПМП ще разполагат със специално оборудвани автомобили за посещения на пациентите в отдалечените селища, както и за превозването им до ОЗЦ при необходимост. Във възходящ ред страната се разделя на седем медицински региона. В центровете на тези региони се създават мощни модерни регионални многопрофилни болници (РМБ) със съответния брой легла. На още по-високо национално ниво се организират няколко национални специализирани болници (НСБ) по различните медицински специалности за най-квалифицирана медицинска помощ. Към тях се насочват най-тежките случаи. Структурата на ДЗС е фактически реалната Национална здравна карта.

Държавната здравна система се изгражда като самостоятелно юридическо лице, което работи без печалба на принципа нон профит. Отделните структурни звена не се регистрират като юридически лица. Системата има 

единна администрация 

която се състои от Централна административна дирекция и административни служби в ОЗЦ, РМБ и НСБ. Всички административни дейности се извършват от административните звена под ръководството на Централната административна дирекция. Основен принцип е медицинският персонал в системата да не се занимава с каквито и да е административни въпроси и да се съсредоточи върху пряката медицинска практика и повишаването на своята квалификация. Ръководителят на ДЗС е Главен лекар на републиката и се назначава от Народното събрание с неограничен срок - докато се справя. Главният лекар подбира еднолично ръководния екип на системата. Създава се Управителен съвет, който се занимава само с чисто медицински проблеми, възникнали в системата. ОЗЦ, РМБ и НСБ се ръководят от директори. Ръководителите на отделения съставляват Директорски съвет, който обсъжда и решава само чисто медицинските проблеми на заведението. Административните въпроси се решават от административните служби. 

ДЗС трябва да има собствена информационна система. Сърцевината на информационната система е електронното медицинско досие (ЕМД) на пациента. ЕМД се прави на всеки гражданин (ЕГН) на страната от момента на неговото раждане и се поддържа до неговата смърт. Вписват се по определен начин всички посещения в звената на ДЗС - дата, лекар, процедури (преглед, скопия, кръвно изследване и пр.), резултати, предписани лекарства 

Осигуряването на необходимите кадри за нормалното функциониране на системата е ключов момент в управлението й. Основният принцип е собственото обучение и подготовка на необходимите лекари, фелдшери, медицински сестри, медицински секретарки и медицински помощници. Тази дейност обхваща създаването на различен вид учебни здравни заведения в състава на ДЗС (университет, колежи, курсове). 

Особено внимание изисква болният въпрос за

възнагражденията на персонала 

При средна заплата за страната 1000 лв., най-ниската заплата на лекарите трябва да бъде 3000 лв. или 1500 евро. Максималните заплати за квалифицираните специалисти и ръководители на отделения и структурни звена може да бъдат 5 пъти по високи от минималните заплати, т.е. 15 000 лв. или 7500 евро. Лекарските заплати ще се движат в диапазона от 3000 лв. до 15 000 лв., или средната заплата в системата, поради преобладаването на по-ниските заплати, ще бъде около 6000 лв. или 3000 евро. Това ниво на заплатите се приближава до европейското, каквато е целта. 

При учредяването на НЗОК през 1998 г. касата е имала 600 млн. лв. при население от 8,23 млн. души. Бюджетът й през 2018 г. е бил 3,86 млрд. лв. За 2020 г. е гласуван бюджет от 4,7 млрд. лв. Увеличението е с 1 млрд. лв. Такава сума е достатъчна за издръжката на ДЗС. Ако се приеме, че в ДЗС от общо 25 000 лекари в страната ще работят 10 000, при средна заплата от 6000 лв., годишният разход ще бъде 0,72 млрд. лв. Нека се приеме още, че останалият персонал ще бъде 4 пъти повече от лекарския състав, т.е 40 000. Техните заплати ще бъдат примерно половината от най-ниската лекарска заплата - 1500 лв., тогава годишно ще трябват още 720 млн. (0,72 млрд. лв.) Общо за заплати ще са необходими 1,2 млрд. лв. Ако за всички останали текущи разходи ще бъдат необходими два пъти повече средства, т.е. 2,4 млрд. лв., то годишно ще са необходими 3,6 млрд. лв.  

Има резерв от 1,1 млрд. лв. 

Средствата, които сега се предоставят на НЗОК, трябва да се предоставят на ДЗС. С тях ДЗС трябва да осигури реално висококачествено и безплатно лечение с осигурена достъпност до лечебните заведения на всички граждани. При такъв подход НЗОК с нейната изключително тежка и безсмислена бюрокрация става излишна и следва да се закрие. Частните практики няма и не трябва да получават под никаква форма средства от държавния бюджет, т.е. държавна помощ.

По принцип, развитието на частното здравеопазване се приветства. Проблемът е в това: допустимо ли е голяма част от средствата, събрани от гражданите, за да могат те да ползват здравни услуги, когато се разболеят, да не се използват именно за тази цел, а да се превръщат в печалби на много ограничен кръг от хора. Както и да се погледне, това е недопустимо. Такова разбиране вече е широко разпространено в повечето страни в Европа. Организират си частни здравноосигурителни фондове, частни практики, частни лаборатории, частни болници. Всичко се предоставя на инициативата на собствениците, действащи като независими стопански субекти на свободния пазар на медицински услуги. Държавното здравеопазване е съвсем друго нещо - то е извън пазара.

Разумното решение за здравеопазването е създаването на всеобхватна, компетентна, дисциплинирана и икономична държавна здравна система, която да осигури наистина безплатна медицинска помощ на всеки гражданин. Нещата са достигнали до такова положение, че отлагането на изграждането на държавната здравна система е фатално. Изпълнението на тази задача е трудно, но не е невъзможно. Един стегнат екип, начело с разумен и енергичен ръководител, може да го направи поетапно за 2-3 години, при условие, че се преодолее съпротивата на изключително мощните противници.

В заключение - лирическо отклонение: Държавната здравна система трябва да стане своеобразен орден на бога Хипократ - общество на посветени, отдадени и отговорни.

Ангелов: Не обсъждаме отваряме на заведенията

автор:Дума

visibility 14

Арестите на Гешев от 9 юли са незаконни

автор:Дума

visibility 173

/ брой: 12

Борисов обвини скалите за "многото проблеми"

автор:Дума

visibility 122

/ брой: 12

Ресторантьори плашат с протестно отваряне

автор:Дума

visibility 103

/ брой: 12

Само 5 язовира са ремонтирани с 500-те млн. лв.

автор:Дума

visibility 111

/ брой: 12

Димитър Зоров: Главоломно ще се свие производството на мляко

автор:Дума

visibility 117

/ брой: 12

Инфлацията през 2020 г. е 1,7%

автор:Дума

visibility 100

/ брой: 12

Лавров: САЩ допускат ядрена война

автор:Дума

visibility 178

/ брой: 12

В Европа върви масово ваксиниране

автор:Дума

visibility 105

/ брой: 12

Тунис хвърля армията срещу "гладните"

автор:Дума

visibility 119

/ брой: 12

Осъден е наследникът на "Самсунг"

автор:Дума

visibility 104

/ брой: 12

Истерията на един антикомунист

автор:Дума

visibility 141

/ брой: 12

За справедливо пенсиониране на учителите

автор:Дума

visibility 110

/ брой: 12

Датата

автор:Дума

visibility 84

/ брой: 12

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ