24 Септември 2020четвъртък23:03 ч.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова представи в парламента алтернативния бюджет за 2020 г., който предлага левицата

На фокус

Алтернативният бюджет на БСП предлага реформи в три сектора

Левицата цели намаляване на неравенството с промяна в социалната политика, здравеопазването и публичните финанси

/ брой: 225

автор:Евгени Гаврилов

visibility 2026

Публичните финанси, социалната политика и здравеопазването са трите сектора на обществено-икономическия живот, в които БСП предлага реформи чрез станалия традиционен алтернативен бюджет за следващата година. И в приходите, и в разходите на бюджета за периода 2020-2022 г., изразени като процент от БВП, се наблюдава тенденция на спад от 36,9 до 35%, независимо че в номинален размер стойностите на тези показатели се увеличават, като от 46,827 млрд. лв. за 2020 г. се очаква да стигнат до 50,143 млрд. лв. през 2022 г. Няма обяснение на какво се дължи този спад, след като не се очаква намаляване на данъците, пише в мотивите към алтернативния бюджет. Според тях повишената събираемост, с която се хвали кабинетът, идва от умишленото подценяване на приходите. Това го твърди и Сметната палата, в чийто доклад от август тази година се посочва, че общата стойност на просрочените задължения е 15 млрд. лв., което е близо половината от данъчните приходи за една година.

Козметични промени

Реформи в бюджета има - козметични. Видимо продължава ангажиментът за изпреварващ ръст на заплатите на учителите, но това не е реформа. За съжаление, откакто правителството на Борисов започна да увеличава заплатите на учителите, липсват конкретни цели на реформите в образованието (намаляване на неграмотните, намаляване на броя на отпадналите например). Колко милиарди още трябва да се налеят в този сектор, за да спре феноменът частни уроци поне по родния български език, питат социалистите. В здравеопазването приоритет за тях ще бъде въвеждането на електронно здравеопазване. Подобна система беше на прага още преди десет години. Оттогава все слушаме за нея и тя все се отлага подобно на тол системата. Разбира се, въвеждането на електронни здравни карти далеч няма да реши проблемите на сектора и то ще продължи да поглъща все повече финансови ресурси на държавата и на хората. Болниците продължават да бъдат търговски дружества, което ги кара да трупат дългове. Липсва регулация в заплащането на персонала. И всички опити за решаване на проблема се свеждат до това къде да бъдат дадени повече пари, а не как те да се управляват ефективно, е позицията на БСП. Според нея в бюджет 2020 отсъства политика, която помага на хората да се измъкнат от капана на бедността, да живеят по-добре или ако са деца, да не повтарят трудния път на родителите си и да се въртят в порочния кръг на бедността и социалното изключване.

Механично увеличение

По отношение на доходите в бюджета за 2020 г. е заложено механично увеличение на минималната работна заплата, без отново да се предвижда механизъм за определянето й, базиран на социално-икономическа логика. Този бюджет със сигурност ще направи чиновниците по-богати, но няма да предпази хората на наемния труд от циклични шокове и външни кризи. В структурата на данъчните приходи продължава превесът на косвените над преките налози. Нашата страна е на трето място в ЕС по най-нисък дял на данъчните приходи към БВП - 29,9%, което е доста под средното равнище от 40,3% в съюза, сочат данните на Евростат. 

И докато основните ни търговски партньори като Германия, Италия и Турция бележат спад в индустриалното производство, което логично ще се отрази и на България, правителството не само не прави нищо за откриването на нови пазари, а свива капиталовите разходи. А неизпълнението на капиталовата програма е една от основните причини за бавния икономически растеж. По данни на Министерството на финансите от 2009 до 2017 г. в бюджета са планирани капиталови разходи за 48 млрд. лв. За това време обаче са реализирани само 38 млрд. лв. капиталови разходи, което е с 10 млрд. по-малко от планирането. Именно това е "предпазливата" фискална политика. А ако тези средства бяха изхарчени правилно, БВП щеше да нарасне с 30 млрд. лв. През 2017 г. брутният продукт на човек у нас се оценяваше на 7 хил. евро. Ако правителствата на Борисов бяха направили планираните инвестиции капиталови разходи, този показател щеше да надвиши 9 хил. евро, с което щяхме, макар и с малко, да изпреварим Румъния. Това е ясен знак за пропуснати ползи заради фикс идиете на изпълнителната власт за балансиран държавен бюджет, твърдят от левицата.

Намален ДДС 

В областта на публичните финанси социалистите настояват една пета от приходите от данъка върху доходите на физическите лица да остава в общините. Същото се отнася и за една десета от ДДС, която да се прибира от общините по регистрация на търговските обекти. Целта е по-голяма финансова независимост на местната власт, от една страна, и увеличаване на доверието на хората в данъчната система, показвайки за какво се харчат данъците, които те плащат. Освен промяна на модела на преразпределение за физическите лица се правят и първи стъпки към семейното подоходно облагане чрез правото на родителите да приспадат до 50 лв. месечно за всяко дете под 18 години.

След навършване на пълнолетие данъчната преференция да се измества върху младите хора, които до 26 г. трябва да бъдат освободени от данък върху доходите от трудова дейност. Освен това от БСП настояват за премахване на плоския данък и замяната му с прогресивно подоходно облагане. Залегнала е и идеята данъкът върху дивидента да бъде приравнен с този върху доходите от трудова дейност. За ДДС левицата предлага въвеждането на диференцирани ставки от 9% за лекарствата, плащани от здравната каса, и 5% за месото, млякото, яйцата, хляба, брашното и изделията от брашно. 

Фонд "Северозапад"

По отношение на бизнеса БСП предлага създаване на национален инвестиционен фонд, с който да бъдат финансирани високотехнологични структуроопределящи предприятия с държавно участие, които ще ускорят икономическия растеж. Според левицата в бюджета е необходимо създаването и на целеви фонд "Северозапад", чиято цел е да финансира подобряването на инфраструктурата в региона, нужна за съживяване на икономиката и увеличаване на доходите на хората.

След промените в сектора на публичните финанси и подобряване на събираемостта на данъците се очаква увеличаване на приходите в бюджета с над 3,2 млрд. лв. спрямо предлагания бюджет от правителството. Това увеличение е основно при данъците върху доходите на физическите лица, където въпреки облекченията БСП обещава да събере 1,5 млрд. лв. повече, както и да увеличи приходите на НОИ и НЗОК. При косвените данъци въпреки по-добрата прогноза и висока събираемост увеличението на приходите се очаква да бъде минимално заради въвеждането на диференцирани ставки на ДДС. БСП очаква 1,9 млрд. лв. по-голям БВП в сравнение с прогнозите на правителството. Тя предлага и увеличаване на бюджетните разходи с 3,61 млрд. лв., което би формирало бюджетен дефицит в размер на 401 млн. лв., което е 0,3% от БВП.

Болниците няма да са фирми

В основата на здравната реформа, която предлагат социалистите, стои промяната на статута на лечебните заведения. Болниците няма да бъдат търговски дружества и тяхната основна цел няма да бъдат добрият финансов резултат и печалбата. Образованието БСП ще настоява за използването на един учебник по един предмет безплатен от I до XII клас. За развитието на науката и израстването на младите учени се предлага създаването на фонд за специализации в чужбина и разкриването на научноизследователски звена в престижни чуждестранни университети.


Политика по бюджетните разходи

Здравеопазване

- Увеличаване на държавните разходи в сектора. 

- Доизграждане на болницата в Ямбол и на Националната педиатрична болница:  120 млн. лв.

- Безплатни лекарства за деца до 14 г. : 130 млн. лв.

Образование

- Един учебник по предмет безплатен за всички ученици: 50 млн. лв.

- Фонд за специализации в чужбина: 15 млн. лв.

- Извънкласна дейност : 10 млн. лв.

Социална система

- Помощ от 250 лв. за децата I-IV клас в началото на учената година: 30 млн. лв.

- Увеличаване на еднократната помощ за майките студентки от 2880 на 6500 лв. : 20 млн. лв.

- Увеличаване на обезщетенията за отглеждане на дете от 1 до 2 г.  от 380 на 650 лв. : 75 млн. лв.

- Преизчисляване на всички пенсии със средноосигурителния доход за 2016 г.: 1,7 млрд. лв.

- Увеличаване на максималната пенсия на 1560 лв.: 50 млн. лв.

- Еднократна помощ  от 6500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурявани най-малко  2 години назад родители: 60 млн. лв.

Данъчно-осигурителни приходи в млрд. лв.

Прогноза на правителството 37,349

Прогноза на БСП 40,560

БВП в млрд. лв.

Прогноза на правителството 126,769

Прогноза на БСП 128,615

МВР обяви пред депутатите, че протестиращите си търсели боя

автор:Дума

visibility 123

България отново се забърка в международен скандал

автор:Дума

visibility 120

/ брой: 182

Борисов призна, че експертен кабинет му е най-изгоден

автор:Дума

visibility 94

/ брой: 182

Добрич и Шумен на косъм от водна криза

автор:Дума

visibility 118

/ брой: 182

Бобокови: КРИБ е "на повикване" от властта

автор:Дума

visibility 84

/ брой: 182

30% от заетите в туризма са загубили работа

автор:Дума

visibility 82

/ брой: 182

Срокът за обжалване на административен акт става 14 дни

автор:Дума

visibility 77

/ брой: 182

Хайки в Германия срещу злоупотребите в кланиците

автор:Дума

visibility 80

/ брой: 182

Разнобой в ЕС за мигрантите и екологията

автор:Дума

visibility 88

/ брой: 182

Брюксел не признава Лукашенко за президент

автор:Дума

visibility 82

/ брой: 182

Байдън-син замесен в съмнителни сделки

автор:Дума

visibility 77

/ брой: 182

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПЕТДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА БСП

автор:Дума

visibility 108

/ брой: 182

Датата

автор:Дума

visibility 76

/ брой: 182

ORF: Борисов използва коронакризата за натиск

автор:Дума

visibility 310

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ