14 Май 2021петък23:13 ч.

Празник

Денят на победата - поклон и развенчаване на митове

В американските политически речници САЩ оглавяват списъка на победителите над хитлеристка Германия

/ брой: 102

visibility 2551

Полковник о.з. Иван Ст. Иванов

Ако в Първата световна война бяха въвлечени 36 страни, то във Втората те са 61, в които живеят 80% от населението на Земята, срещу 1 млрд. през Първата. Мобилизирани са 110 млн. мъже и жени. Загинали над 50 млн. Само в СССР те са 27 млн., от които в Червената армия - 14 млн. бойци, генерали и офицери. Германия дава 13,6 млн. жертви, от които 6 млн. в бойните действия. Югославия - 1,5 млн. загинали, и в останалите страни милиони още.
На съветско-германския фронт действат от 190 до 270 фашистки дивизии. На англо-американските войски противостоят през 1941-1943 г. в Северна Африка 9 до 15 дивизии. В Италия (1943-1945) - 7 до 26 дивизии. В Западна Европа (1944-1945) - 16 до 75 дивизии. Съветската армия  разгромява и пленява 607 дивизии на противника, а съюзниците -176. На съветско-германския фронт 1418 дни се водят бойни действия, а нацистите губят освен хора и 75% от бойната техника и въоръженията.
Войната продължава 6 години и обхваща 1,7 млрд. души от цялата планета. Унищожени са материални ценности за 316 млрд. долара по тогавашния курс на американската валута. Само на територията на СССР, обхваната от бойните действия срещу хитлеристката военна машина, са разрушени 1710 града и по-големи селища, 70 хиляди села и паланки, 31 хиляди промишлени предприятия, 98 хиляди колхоза, 1870 совхоза и т.н. Загубите в промишлеността, селското стопанство, транспорта и икономиката въобще са в размер на 2 трилиона и 600 млрд. рубли по тогавашния курс на рублата. Това е над 30% от националното стопанство на страната. Демографският срив и сега се появява през поколение.
Втората световна война бе най-крупното военно стълкновение в световната история, което оказа изключително влияние върху политическата обстановка в света, развитието на военното изкуство и строителството на въоръжените сили. Войната се характеризира освен това с масова употреба на модерни оръжия и боеприпаси, авиация, артилерия, танкове и военноморски съдове. За пръв път е употребено ядрено оръжие (срещу Япония от САЩ), балистични ракети, реактивни установки, самолети-снаряди, реактивна авиация и др. Научно-техническият прогрес, независимо, че обслужваше смъртта, достигна нива, невъзможни за мирно време.
На 8 май 1945 г. в 22,45 минути средноевропейско време в Берлин е подписана безусловна капитулация на хитлеристкия Райх с подписите на маршал Г. К. Жуков за СССР, маршал Тедер за САЩ и съюзниците и генерал-фелдмаршал Кайтел за Германия. Фашистката чума е победена.

Фалшификациите

Независимо от това, непосредствено след войната и в годините до края на ХХ век, пък и днес, опитите да се омаловажи приносът на СССР и неговата армия за победата не са преставали. Нещо повече. Продължава психологическата война против Русия, нейната армия, икономическо и техническо развитие. Това става с още по-голяма сила и настървение. Русия, православието и славянството са подложени на непрестанни атаки по всякакви поводи. Т.е. вековната борба срещу всичко руско се води (и сега) с неотслабващо темпо.
Ако надникнем в който и да било политически речник, издаван в САЩ, когато става дума за победата над хитлеристка Германия, списъкът на победителите се оглавява от САЩ, като след него следват Англия, Франция, а СССР (Русия) на последно място. За жалост и днес нашите средства за масово осведомяване, независимо от кого е каквато и да било международна инициатива, поставят именно САЩ начело на цитираните страни!?
Западните идеолози по всякакъв начин се стремят да омаловажат приносите на СССР за разгрома на военната машина на нацистка Германия, да намалят значението на съветско-германския фронт и да представят САЩ и Англия като водещи сили за победата над хитлеризма. Основните им усилия са да се докаже, че коренният прелом във войната в полза на антихитлеристката коалиция са осигурили бойните действия на англо-американските войски в Северна Африка, а след откриването на Втория фронт в началото на юни 1944 г. той станал "главен" и има решителен принос за победата. Западната историография изкуствено преувеличава ролята на съюзните войски на второстепенните театри на бойните действия и ги представя като "повратни пунктове" във Втората световна война. Създава се впечатлението, че локалните сражения в Африка, някои острови в Тихия океан или действията в Сицилия и Италия имат по-голям принос, отколкото сраженията, които води съветската армия. Количеството на "повратните сражения" се представя от някои между 5-7 или даже 14. Най-често към тях се отнася морското сражение при о. Мидуей, където американските военноморски сили нанасят първото поражение на флота на Япония (3-8.6.1942 г.). Посочват се битката при Гуадалканал, Ел Аламейн през септември 1942 г., с десантите на американската армия в Северна Африка и т.н. Например Г. Мол в числото на 13-те битки споменава само тези при Москва и Сталинград, като пропуска тази при Курската дъга. Тя е представена от Н. Франкленд и К. Доуминг в 14-те им сражения, заедно с първите две. Дори когато представят тези победи на Съветската армия, те всячески се стремят да омаловажат тяхното значение. Нещо повече. Американските изследователи Дж. Шентън, Дж. Бенсъни, Р. Якубек уверяват своите читатели, че завземането на Северна Африка "означавало за фашисткия блок поражение, равно по своите мащаби на Сталинград"?
Победата на Съветската армия при Курската дъга Р. Горалски (Англия) оценява като "локална", а причината за поражението на хитлеристите там той обяснява с десанта на съюзниците в Сицилия и започналото прехвърляне на хитлеристки войски от Източния фронт в Италия. Вярно е, че военните действия в Северна Африка и Средиземноморието, сраженията в Тихоокеанския район, оказват неоспоримо влияние във войната. Сраженията при о. Мидуей и Гуадалканал свидетелствуват, че в Тихия океан се очертава прелом в полза на съюзниците, въпреки че Ф. Д. Рузвелт ги смяташе за "отбранителни по същество", част от "стратегията за сдържане", която характеризира тази фаза от войната". А на Средиземноморския ТВД съюзниците създават благоприятни условия за нахлуване в Италия. Джон Маршал, началник на ГЩ на армията на САЩ, в свой анализ посочва, че "тези действия няма да заставят Хитлер да се обърне с лице на юг. Ние изхождаме от това, че той трайно е затънал в Русия".

Истините

В действителност основните събития, които определиха прелома във войната, стават на съветско-германския фронт. По интензивност на бойните действия, по мащабите им, политическите и военностратегически резултати, той в никакъв случай не бива да се сравнява с фронтовете, в които участват войски на съюзниците. Тук сраженията се разгръщат на огромни пространства. В тях участват милиони личен състав, огромни количества технически средства и бойна техника. В битката при Москва например от двете страни участват 3 млн. личен състав. Тя продължава повече от 6 месеца (30.9.1941-20.4.1942 г.) и се води на фронт с ширина около 2 хиляди км. В резултат на тази битка врагът е отхвърлен на 100 до 350 км на запад. Унищожени са над 350 хиляди противников личен състав, 1300 танка, 2500 оръдия и друга техника. Тази победа развенча създаденият мит за "непобедимостта" на фашисткия Вермахт и завинаги погреба плана за хитлеристкия "Блицкриг".
Величави страници в историята на войните завинаги оставя Сталинградската битка, допринесла в огромна степен за коренния прелом във Втората световна война. В степите между Волга и Дон са разгромени елитни войски на Вермахта и неговите съюзници. Битката продължава повече от половин година (17.7.1942-2.2.1943 г.) и е разгърната на площ от 100 хиляди кв. км, при дължина на фронта от 400 до 850 км. В някои етапи на тази битка участват едновременно над 2 млн. души. Германия губи 1,5 млн. личен състав (повече от действащите на Източния фронт войски на Вермахта), над 3 хиляди танка, около 4 хиляди самолета, повече от 11 хиляди оръдия и друга техника.
Цинично е да се подценява значението на битката при Курската дъга, демонстрирала пред света способността на съветската държава със собствени сили да постигне победа над противника. В това голямо сражение, продължило около 2 месеца, участват около 4 млн. души. За 50 дни бойни действия противникът губи повече от половин милион личен състав, 1500 танка, 3700 самолета и друга бойна техника. Битката при Курск слага началото на стратегическото превъзходство на съветската авиация. Германската армия е принудена да премине към стратегическа отбрана по всички фронтове, а след битката при Днепър завършва коренният прелом в хода на войната в полза на страните от антихитлеристката коалиция.
Наложителни са някои сравнения с операциите на съюзниците. В сраженията при Ел-Аламейн през октомври 1942 г. на 8-а английска армия (230 хиляди) противостоят 12 итало-немски дивизии и една бригада (80 хиляди личен състав), докато при Сталинград против съветските войски действат 50 немски дивизии, плюс румънски, унгарски и др. войскови обединения и съединения.
В битката при Курск на съветските войски противостоят 100 немски дивизии, а в Сицилианската операция (юли-август 1943 г.) 4 немски и 9 италиански дивизии. Къде тогава би трябвало да се търсят истинските "повратни пунктове", които ознаменуват коренния поврат във войната?
Превъзнася се откриването на Втория фронт в Нормандия през юни 1944 г. Без съмнение това бе съществен принос на съюзните войски за победата. Но все още главните сражения се водят на изток. В тях са ангажирани 235 дивизии на Вермахта, докато във Франция действат 18-24 дивизии, а всичко на Западния фронт - 60. В лятно-есенната кампания на Съветската армия (1944 г.) тя провежда настъпление на фронт от 600-800 км. Съветските войски се придвижват на 600-900 км, а на някои направления достигат 1100 км. Придвижването на съюзниците в Западна Европа през същия период е всичко на всичко 260-450 км. Съветската армия унищожава 96 дивизии и 24 бр. на противника. Съюзниците - 35 дивизии. Според С. Патрик "Германия проигра Втората световна война в полята на Русия, а не в живите плетове на Нормандия". Коментарът е излишен.
Съветско-германският фронт през цялата война остава главен. Тук са разгромени 607 дивизии на Вермахта и неговите сателити. Съюзниците - 176. СССР бе главната сила, изнесла на плещите си основната тежест на войната и изиграла решителната роля за разгрома на агресора - хитлеристка Германия.НАП започва проверки на големите данъкоплатци

автор:Дума

visibility 361

Кабинетът освободи шефката на НАП

автор:Дума

visibility 355

България е първа по спад на емигрантските пари

автор:Дума

visibility 262

/ брой: 91

Всеки четвърти e задлъжнял към банки

автор:Дума

visibility 206

/ брой: 91

Гърция: Мигранти идват от България

автор:Дума

visibility 358

/ брой: 91

Пенсионирани генерали се усъмниха в Байдън

автор:Дума

visibility 428

/ брой: 91

Израел планира операция в Газа

автор:Дума

visibility 218

/ брой: 91

Уроците на Щастливеца

visibility 350

/ брой: 91

Ново Време

автор:Дума

visibility 283

/ брой: 91

В чудния свят на маите

visibility 407

/ брой: 91

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ