04 Юли 2022понеделник16:11 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, по-значителна над планинските и североизточните райони, където на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 33° и 38°, в София - около 32°. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, по-значителна над планинските и североизточните райони, където на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 33° и 38°, в София - около 32°.

Конфликт на интереси, и какво от това?

Разследванията на знакови фигури от ГЕРБ услужливо се забавят или дори не стартират

/ брой: 66

автор:Светла Василева

visibility 3970

Управлението на ПП ГЕРБ беше белязано в годините с толкова скандали, че всеки нов само уплътнява картината, която и без това е апокалиптична. Сред последните "горещи картофи", които екс управляващите прилежно заровиха в дебрите на административното безхаберие, е конфликтът на интереси на евродепутата Владимир Уручев. ГЕРБ разчитат, както винаги, на отсъствието на контрол и прозрачност, както и на липсата на санкции при бездействие на задължените да прилагат закона. Уручев е изпратен в Европейския парламент (ЕП) след избори през м. май 2007 г., бил е до впускането си в политиката главен инженер на малките блокове на АЕЦ "Козлодуй". Печели и втори мандат на вота, проведен през 2009 г.
 От прегледа на нормите, регламентиращи статута и дейността на депутатите, става ясно, че

има ред ограничения

които не могат да бъдат пренебрегвани, тъй като са несъвместими със заеманата от тях позиция. Народните представители нямат право да изпълняват друга държавна служба, в т.ч. да участват в управителни или надзорни органи на търговски дружества. Именно тази забрана е прекрачил евродепутатът от ПП ГЕРБ Владимир Уручев - при това не веднъж, а два пъти. С протокол №27-2012 от 15.05.2012 г. на "Български енергиен холдинг" той е назначен за член на съвета на директорите на АЕЦ "Козлодуй", а атомната централа е действащо търговско дружество по смисъла на Търговския закон. Само седмица след като границата на закона е тествана и премината, следва нов опит. На 23.05.2012 г. със заповед РД-18-16 на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев евродепутатът е назначен и за член на УС на държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" с мандат до 06.07.2014 г. Макар то да не е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, да не формира и разпределя печалба (според Правилата за устройството и дейността на ДП "РАО"), това предприятие по своята същност е държавна служба.
До края на 2013 г. от експлоатация трябва да бъдат извадени малките блокове на АЕЦ "Козлодуй", които преустановиха работа в края на 2002 г. (I-ви и II-ри) и в края на 2006 г. (III-ти и IV-ти). На 21.11.2012 г. Министерският съвет обяви III-ти и IV-ти блок за съоръжения за управление на РАО, а на 26.02.2013 г. ДП "РАО" получи лиценз за стопанисването им. Тези блокове са модернизирани скоро преди политическото решение за спирането им и се очаква приходите от продажбата на оборудването (счита се, че до 92% от него не е радиоактивно и може да се продаде за преработка или повторна употреба) да бъдат значително по-високи от получените до момента за I-ви и II-ри блок. Отделно от това ЕС дава около 870 млн. евро (близо 1.7 млрд. лв.) на България за извеждане на всичките четири блока от експлоатация.

Участието на евродепутата Владимир Уручев

в управлението на двете дружества - едното собственик на съоръженията, другото лицензирано да ги извежда от експлоатация, прави хипотезата за конфликт на интереси особено актуална.
Вероятно давайки си сметка за ситуацията, в която се намира, Владимир Уручев попълва задължителната Декларация за финансови интереси на членовете на европейския парламент (ЕП) с дата 20.06.2012 г. В същата обявява, че заема позиции "член на борда на директорите на АЕЦ "Козлодуй" и "член на управителния съвет на държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", но че работи "без възнаграждение". Това може и

да мине за индулгенция

пред тревожната съвест, терзаеща се от дилеми за конфликт на интереси и неправомерност на поведението. Нито в Конституцията обаче, нито в правилника за организиране дейността на Народното събрание, нито в другите нормативни актове, регламентиращи работата на депутатите, има изключения за случаи, при които се работи "без възнаграждение".
Работата pro bono publico (за обществено благо) в нашенските български условия, или "на ползу роду" според популярен политически слоган от недалечното минало, поражда съмнения относно отговорността за управлението на дружествата, която в действителност носи евродепутатът, съвместявайки я с политическите си ангажименти, които са не по-малко важни за страната.
"Без възнаграждение" в паричен еквивалент съвсем не изключва друг тип "плащания" в сфера, концентрираща много и различни интереси, кореспондираща с националната сигурност, оценена и призната за стратегическа и полазена от партийни и всякакви други калинки. На 04.03.2013 г. евродепутатът Владимир Уручев в качеството си на член на управителния съвет на ДП "РАО" още веднъж декларира, че не заема друга длъжност и не извършва дейност, "която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с положението на лице, заемащо публична длъжност" - макар да продължава да е член на борда на директорите на АЕЦ "Козлодуй" с мандат до 31.08.2015 г. Абсурдността на ситуацията, още преди да е подадена последната декларация, е оценена от двама български граждани - Стефан Стойков и Георги Котев, които подават сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), заведен с вх. №313 на 03.09.2012 г. Съгласно чл. 27, ал. 1 на  закона, регламентиращ дейността на КПУКИ, произнасянето с решение е в двумесечен срок от датата на откриване на производство, инициирано от сигнал (чл. 23, ал. 1), какъвто е и конкретният случай. Вместо да проверят фактите, три месеца след като приемат и регистрират сигнала без забележки, на 04.12.2012 г. чиновниците "услужливо" информират авторите му, че сигналът не е редовен от формална страна, т.е. че отсъства задължителен реквизит според правилника за организация на работата на комисията, а именно единните им граждански номера. Към момента преписката за конфликт на интереси на евродепутата Владимир Уручев е "спяща". Няма движение по нея. Няма и кой да санкционира комисията, в случай, че тя работи недобросъвестно и не спазва сроковете, предписани в правилника за дейността й.

Заметено под килима е

и разследването за конфликт на интереси на друга знакова фигура от ГЕРБ - депутата от 41-вото народно събрание Емил Димитров. Макар първият сигнал за проверка срещу него да е подаден още м. май 2012 г., към момента няма произнасяне. Промени в законите за лова и за здравето в частта за забрана на пушенето са поводът за искане на разследване. В интервю за медиите председателят на КПУКИ Филип Златанов, номиниран на поста от ПП ГЕРБ, обещава до края на мандата на 41-вото НС да има обявено решение. Мандатът приключи, но комисията не бърза с изводите, макар да е задължена да се произнесе в 2-месечен срок.   
 ПП ГЕРБ по традиция ревностно охранява кадрите си, особено по отношение конфликта на интереси. Още преди да заработи КПУКИ (първото й заседание е на 30.06.2011 г.), но при влязъл в сила закон, инспекторатът на Министерския съвет, макар сигнализиран надлежно (през м. януари 2011 г.), си затваря очите за

несъвместимостта на Красимир Живков

назначен за областен управител на Софийска област, с участието му в органите на управление на шест сдружения и една фондация. По същото време (февруари 2011 г.) аналогична несъвместимост е допълнителен аргумент към уволнението на Стоян Кушлев от поста председател на Комисията по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД).
Със завидна експедитивност КПУКИ констатира и излиза с решение за наличие на конфликт на интереси при Трайчо Трайков - по отношение отдаването на концесия на находище "Балабана" на "Каолин" АД, и при Тодор Коларов - по отношение на покупка на техника от комисията, която е управлявал. И двете фигури - на бившия министър на икономиката, енергетиката и туризма (от 2009 г. до 2011 г.) и на председателя на КУИППД, са обявени, че са в конфликт на интереси, след като са освободени от длъжност, нещо като допълнителен аргумент към уволнението им.
  Дали КПУКИ ще благоволи да разгледа казуса с евродепутата Владимир Уручев предвид установените двойни стандарти, особено когато става дума за действащи политици, и то от висшия ешелон на ГЕРБ, не е трудно да се прогнозира. Конфликтите на интереси изглежда вълнуват само гражданите. Но какво от това?


Конституция на Република България

Чл. 68. (1) Народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител.
Чл. 72. (1) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при:
3. установяване на неизбираемост или несъвместимост;

Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
Чл. 2. Статусът на член на Европейския парламент е несъвместим с:
т. 12. изпълняването на друга служба или извършването на дейност, която според закон е несъвместима с положението на народен представител.

Правилник за организиране дейността на НС (в сила от 27.07.2009 г.)
Чл. 118. (1) Народният представител не може да изпълнява друга държавна служба или да извършва дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител.
(2) Народният представител няма право да участва в управителни или надзорни органи на търговски дружества и кооперации.

Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликта на интереси
Член 1. Ръководни принципи:
В рамките на своя мандат членовете на ЕП:
а) се ръководят от и спазват следните общи принципи на поведение: необвързаност с интереси, неприкосновеност, откритост, усърдие, честност, отговорност и зачитане репутацията на Парламента,
б) действат единствено в името на общия интерес и не получават, нито се стремят да получат каквато и да е пряка или непряка финансова полза или други облаги.

 

Отстъпката за гориво - по желание на бензиностанциите

автор:Дума

visibility 266

/ брой: 127

Хлябът с 20% по-евтин в търговските вериги

автор:Дума

visibility 218

/ брой: 127

Азерският газ тръгва отново през Кулата

автор:Дума

visibility 287

/ брой: 127

"Лукойл Нефтохим" пак ще плаща данъци

автор:Дума

visibility 202

/ брой: 127

Скопие обсъжда френското предложение

автор:Дума

visibility 244

/ брой: 127

Български огнеборци на мисия в Гърция

автор:Дума

visibility 242

/ брой: 127

Кипър с мерки срещу болести сред мигрантите

автор:Дума

visibility 231

/ брой: 127

Македония - дълг към България

автор:Боян Бойчев

visibility 304

/ брой: 127

Диагноза

автор:Велизар Енчев

visibility 974

/ брой: 127

Наздраве, БФС!

автор:Марин Милашки

visibility 232

/ брой: 127

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ