14 Ноември 2018сряда19:21 ч.

Илияна Йотова, Групата на социалистите и демократите в ЕП:

Европарламентът подкрепи създаването на единен орган, който да се занимава с проблемите на Черно море

Трудно беше в това кълбо от интереси да отстояваш мястото на региона, заяви българският евродепутат след гласуването на нейния доклада за рибарство в Страсбург

/ брой: 213

автор:Дума

visibility 450

- Г-жо Йотова, Европейският парламент гласува с голямо мнозинство вашия доклад за рибарството в Черно море. Трудно ли бе да наложите тази тема сред колегите си от другите страни?              
- Не бе никак лесно. Членове на комисията по рибарство в ЕП са евродепутати от големите и влиятелни морски страни, в които риболовът и рибната промишленост формират голяма част от брутния вътрешен продукт. В тази комисия се сблъскват различни интереси, между северните и южните морета, между отделните страни. Много трудно беше в това кълбо от интереси да се пребориш и да отстояваш мястото на Черноморския регион, сравнително малък, много непознат. Но беше важно тази резолюция да бъде приета точно сега, защото скоро ЕП ще приеме реформата в Общата рибарска политика и Черно море трябва да присъства в нея със своите специфики и потребности. От друга страна, в момента се определят средствата за следващия бюджетен период след 2014 г. и трябва да бъдат заделени достатъчно средства в Европейския фонд за рибарство, включително и за Черно море.

- Кога беше най-трудно?

- За рибарството в Черно море няма нито едно общо споразумение, нито преди 1989, нито след това. Три от страните -  Русия, Украйна, Грузия, са били в състава на Съветския съюз, заедно с България и Румъния в рамките на СИВ, отделно е Турция. След разпадането на системата няма никакви обвързващи документи.
Днес България и Румъния са членки на ЕС, останалите четири страни - не. Трябваше да се направи такъв документ, който максимално да отчита интересите на всички. Затова бях и в Москва, и в Анкара. Считам, че намерихме пресечните точки. Важното е да запазим морето и да развиваме региона.
- Казвате да опазим морето. Толкова ли са тревожни фактите?

- Повече от тревожни. По мое настояване експертите на ЕП изготвиха справка за състоянието на морето. Данните са ужасяващи и за това не малко сме допринесли и ние. Тези данни могат да се видят на моя сайт (http://ilyana.info/) С едно изречение, нарушени са екосистемите, променена е флората и фауната, има изчезнали и изчезващи видове, поява на нови видове, нетипични за него. 

- Как Европа може да помогне?

- Едно от най важните предложения в моя доклад е за повече средства за научни изследвания, средства от еврофондовете за закупуване на високотехнологична апаратура за тях. Съвместни проекти с останалите страни за изчистването на морето, за възстановяване на флората и фауната.

- Затова ли настоявате за отделен регионален за Черно море орган, който да решава тези проблеми?

- Удовлетворена съм, че евродепутатите подкрепиха създаването на регионална дирекция по въпросите на Черно море. Тя ще бъде изградена по подобие на балтийската и ще компенсира недостатъците на сега действащата Генерална дирекция за Средиземно море, която се занимава и с Черно море. В новата структура ще бъдат представени страните от Черноморския регион, тя ще работи пряко с европейските и останалите регионални структури. 

- Имаше ли текстове, които бяха отхвърлени от вашите колеги?

- Не, но имаше много допълнения, които бяха конструктивни и сега са част от официалния документ. Например колегите ми от Европейската народна партия предложиха създаването на европейска брегова охрана за контрол върху незаконния, нерегламентиран и недеклариран улов на риба. Това е голям проблем не само за Черноморието. Но тук България и Румъния са в много неравностойна позиция, защото другите държави извън ЕС не са обвързани с конкретни правила, нямат квоти, ловят риба безпрепятствено. Това лишава нашите рибари от лоялна конкуренция. Не са един или два случаите, в които навлизат чужди плавателни съдове в нашите териториални води и бракониерстват. За да се справим с този проблем, са необходими усилията на всички, само една отделна държава не би могла да се справи.

- Как се използват средствата от сега действащия европейски фонд за рибарство?

- Това са едни от най-слабо усвояваните средства от ЕС. Да не забравяме, че това беше последната оперативна програма, по която получихме разрешението на ЕК (така наречената оценка за съответствие). Рискуваме една голяма част от тези средства изобщо да не бъдат усвоени, а те и без това не са много 109 милиона евро. Преди ваканцията, по мое настояване, в България беше делегация на Комисията по рибарство и аквакултури. Обиколихме почти цялото Черноморие. Моите колеги имаха възможност да видят предприятия от малък и среден мащаб, реализирани с европейски средства. Но това са пари още от предприсъединителните средства, от структурните фондове нищо не е използвано. И въпреки това аз бях горда, че те можаха да видят мидената ферма "Дълбока" в Каварна, както и предприятията "Електа" ООД за рибопреработка, съхранение и търговия с риба, както и "Атлантик" АД - Бургас, занимаваща се с улов и преработка.

- Какво следва оттук нататък? Как този документ ще се превърне в част от европейското законодателство?

- Тази резолюция има незаконодателен характер, но важното е, че е първият европейски документ специално за Черно море. Оттук нататък битката продължава. Ще отстоявам най-важните текстове от него да влязат в реформирана политика по рибарство. Както и да бъдат заделени не само повече средства за рибарство за България от еврофондовете, но да бъдат променени и приоритетите при тяхното използване. Отдавна вече не са ни необходими средства за нарязване на корабите на скрап, а за наука, нови рибарски лодки и нови рибни предприятия.Коментари на евродепутати по време на дебатите в пленарната зала


Жоао Ферейра, португалски евродепутат от групата на европейската обединената левица (ГУЕ):
"Ние сме съгласни с много от тревогите, изразени от докладчика, и подкрепяме нейните предложения, като например необходимостта от засилено сътрудничество със страните в региона, създаването на многогодишни програми за управление, използването на научни знания за управлението на екосистемите и рибарството."
 
Гуидо Милана, италиански евродепутат от Групата на социалисти и демократи:

"Бих искал да изразя подкрепата си за този доклад. Трябва да се опитаме да идентифицираме слабите страни на миналото в областта на черноморската политика. Този въпрос е особено актуален, тъй като неколцина точки в доклада на г-жа Йотова илюстрират спецификата на положението, което обаче може да се случи навсякъде другаде в Европа. Трябва да имаме подходяща координирана система за брегова охрана. Не може да има политика без отчетност. А отчетността и прозрачността са налице, когато има изпълнителна власт, част от полицейските сили. Именно заради това ние трябва да имаме обща служба за брегова охрана. Ако имахме един общ орган за брегова охрана в целия ЕС, това ще улесни контрола върху това какво се случва в сектора на рибарството, както и за прилагането на доклада на г-жа Йотова."

Евгени Кирилов, България, евродепутат от Групата на социалистите и демократите:

"Важно е да се подчертае, че с този доклад за първи път басейнът на Черно море ще заеме заслуженото си място сред европейските води.  Затова най-важната точка от доклада е създаването на отделна регионална организация за управлението на рибарството, която ще допринесе за по-добра координация на политиката между шестте държави, граничещи с Черно море. Благодарение на доклада, особеностите на Черно море също бяха взети под внимание"


Андрес Бареа Жозефа, испанска евродепутатка от Групата на социалистите и демократите:

"Докладът на г-жа Йотова сигнализира за нуждата от хармонизиране и реформи в Общата политика по рибарството. Трябва ни специфична политика за Черно море, която да може да хармонизира и организира всички страни, били те страни-членки на ЕС или трети страни, които упражняват риболов в района. Трябва да се използва научен подход. Трябва да защитим цялостно рибарството, защото има много семейства, които зависят от него. Рибните запаси също зависят от опазването на околната среда. За всичко това ни е нужна регионална организация за рибарството, която да бъде по-близко до проблема, и която да може да достига до решения в рамките на ясно определен бюджет. По този начин морето ще стане по-малко 'Черно' и много по-гостоприемно."


Антонио Таяни, комисар по промишлеността и предприемачеството в ЕК:

"В момента Черно море не е достатъчно интегрирано в морската политика и затова трябва да осигурим една по-ефективна политика. Стигнахме до заключението, че за нас е важно да бъде изготвена стабилна дългосрочна система, която да изработва научни оценки. Комисията ще се стреми да гарантира научния комитет да предоставя актуална информация. Комисията споделя мнението на докладчика, че координираното проучване е от съществена важност и смята да допринесе финансово за проекта за риболов в Черно море, който ще бъде стартиран от Организацията за храни и селско стопанство.  Колкото до постигането на по-добро управление, смятам, че е много важно да обърнем внимание на данните, квотите и плановете за управление. Сътрудничеството е ключово за по-доброто управление на рибарството и комисията е готова да направи всичко възможно да постигне това и, разбира се, ще работи в тясно сътрудничество с ЕП и с всички останали участници."

Д-р Йордан Господинов - изп. директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти -БГ ФИШ:

"Докладът относно настоящето и бъдещото управление на риболова в Черно море дефинира в дълбочина настоящите проблеми пред черноморския риболов и предлага за първи път ясни алтернативи за разрешаването им, при това от висотата на Европейския парламент. В изготвянето на доклада бяха използвани засилващите се европейски тенденции за решаване на проблемите в Общата рибарска политика, чрез пряко ангажиране на представителите на сектора и науката." 

Гл.ас.д.т. Виолин Райков, Институт по океанология - БАН:

"Трябва да се отбележи, че инициативата на г-жа Йотова за създаването на доклада за Черно море и неговите проблеми е първият цялостен документ, представен на такова високо ниво и фокусиращ се върху сложния характер на проблемите, даващ насоки за тяхното решаване, съобразно спецификата на уникалния Черноморски регион. Разпознаването на Черно море и проблемите му на европейската и световната сцена е цел с най-висок приоритет."


 

ГЕРБ шикалкавят за пакта за миграцията

автор:Дума

visibility 0

Над 60% е недоверието към кабинета

автор:Дума

visibility 236

Мая Манолова с 6 въпроса за цените на горивата

автор:Дума

visibility 154

Росен Желязков призна за окаяното състояние на БДЖ

автор:Дума

visibility 98

Атакуват пред ЕК сделката за "Сосиете Женерал Експресбанк"

автор:Дума

visibility 225

/ брой: 221

ЕЦБ влиза в шест банки у нас

автор:Дума

visibility 180

/ брой: 221

Данъчните запечатаха 5 бензиностанции

автор:Дума

visibility 139

/ брой: 221

Груевски се крие във вилата на Орбан

автор:Дума

visibility 75

САЩ с нови закани към Китай

автор:Дума

visibility 83

Европарламентът скастри Румъния

автор:Дума

visibility 144

/ брой: 221

САЩ омаловажиха записите за Хашоги

автор:Дума

visibility 201

/ брой: 221

Да гониш дивото

visibility 451

/ брой: 221

Защо ни е такава власт?!

visibility 346

/ брой: 221

Бягството на държавата

visibility 238

/ брой: 221

Има ли трудна работа за вършене, дайте я на авджиите

visibility 41

/ брой: 221