20 Януари 2021сряда03:38 ч.

Интервю

Проф. Боян Дуранкев:

Ценовата буря ще удари всички, накрая и управлението на Борисов

Колкото мафията може да се пребори с престъпността, толкова и правителството може да се пребори с поскъпването на хляба, твърди известният икономист

/ брой: 192

автор:Валентин Георгиев

visibility 2001

"Едрият капитал крие дяволски данъци"

- Проф. Дуранкев, за мнозинството българи поскъпването на живота е нещо перманентно. През лятото инфлацията "изяде" увеличението на пенсиите от юли т.г., цените постоянно се покачват. Предупредихте, че ни очаква нова ценова буря след поредното поскъпване на газа и на всичко останало по веригата от 1 октомври. Кога ще се усети осезаемо, че вече сме в "окото" на бурята? Каква инфлация очаквате?
- По-висока инфлация от 2% се тълкува от икономическата наука като болезнен шок за производители и търговци, понеже трябва да пренастройват своите цени в зависимост от поскъпването на свързаните с тяхното производство суровини и материали, машини и оборудване. Всяка промяна на производствените цени нанася удар върху крайните потребители, които плащат ефекта на общото поскъпване, понеже повечето от тях са хора със стабилни (неизменни) доходи. Накрая "ударените" от инфлацията на своите доходи крайни потребители - а това са по-голямата част социума - усилват натиска върху собствениците на капитала и върху правителството за по-високи заплати. И, естествено, повишените заплати се калкулират в следващите цени на производителите, което развързва спиралата на инфлацията. Змията си захапва опашката, образно казано.
Диагнозата на българската икономика, разгледана по показателя инфлация, на годишна база (август 2017 - август 2018 г.) е висока инфлация - 3,5%. Напълно е възможно, понеже от 1 октомври нараснаха цените на някои основни енергоносители (ако бяха нараснали само цените на диамантите и на спортните автомобили, това нямаше да е проблем!), инфлацията до края на годината да надмине 4%, може и повече. Така се предизвиква "перфектна ценова буря", която ще удари както производители, така и потребители, а в крайна сметка - и централизираното управление на Борисов.
Колкото и парадоксално да звучи, именно правителството в момента се наслаждава на тази ценова буря, понеже по линия на нарасналите доходи и цени обира по-висок данък общ доход и по-висок ДДС. Инфлацията пълни повече бюджета! Или, както се изрази навремето знаменитият икономист Милтън Фридман, инфлацията е единствената форма на наказание без законно основание.
- Какво е поскъпването в други страни от ЕС? Може ли да говорим за спекула при останалите стоки и услуги от първа необходимост?
- В инфлацията се калкулират както външни, така и вътрешни фактори и условия. Външните фактори влияят непосредствено и силно. България закупува основните енергоносители на световните пазари или чрез двустранни договори. В това отношение приличаме на Япония - и тя е суровинно бедна страна. Но с това приликите свършват. Япония има високо технологична и техническа структура на производството, България има "допълващи" производства на световни компании, които не си поплюват със заплащането на стоката "работна сила". Т.е. Япония има мека възглавница за инфлацията, България се сгромолясва върху цимент.
Вътрешните фактори влияят върху инфлацията понякога по-страшно. Едрият капитал у нас умее да прокарва лобистки закони, които прехвърлят разходите на капитала върху обществото ("постройте ни добри пътища, за да си возим евтино стоките"; "дайте ни на евтина концесия нещо, за да печелим добре, ще го споделяме" и т.н.), но още по-майсторски умее да повишава обосновано и необосновано цените на стоките ("ще сменим името на лекарството с ново, за да сложим нова по-висока цена"; "ще сложим по-висока цена, отколкото е в Германия, българинът е тъп и няма да разбере" и т.н.).
Едрият капитал крие дяволски данъци, като ги оправдава или като разходи за "консултанти", или като бъдещи "инвестиции", или просто като се прехвърли в офшорка, или припише богатството си на беден грък и т.н. "Косвена жертва" е и правителството, което принизява функциите си, за да се оправдава със "свободния пазар", криейки своята съпричастност към онези, на които служи. С извинение, но "правителство" не означава само ГЕРБ-Обединени патриоти, а и предходните.
- Как ще коментирате изявления като това, че по-високите цени са неизбежни и са свързани с нашето забогатяване, че ако те не растат, няма как да растат и заплатите... Наистина ли българинът богатее, без да го усеща?
- Ще си позволя да цитирам друг банкер - Отмар Емингер, бившия президент на Deutsche Bundesbank, който в известния си научен труд "Инфлацията и международната монетарна система" убедително твърдеше следното: "Инфлацията действа като диктатор. С нея е нужно да се сражаваме, преди да се появи, иначе ще бъде късно."
Отдавам думите на нашия банкер на доброто му чувство за хумор. Ако инфлацията наистина беше факторът, който вдига заплатите, то най-богатите страни щяха да са с най-висока инфлация. Но не е така, не е било и никога няма да бъде така.
По-висока инфлация от България има само в Норвегия и Румъния (съответно под 4% и под 5%). В еврозоната инфлацията е към 2%. Дания, Ирландия и Гърция не могат да стигнат по този показател и жалкия 1%.
Обърнете внимание и на още един "дребен факт". България кандидатства за едновременно влизане в банковия съюз и валутния механизъм ERM II. Сред основните изисквания за прием, освен бюджетен дефицит в рамките на 3% от БВП, публична задлъжнялост под 60%, са налице и рамки за дългосрочните лихвени проценти и инфлацията. Именно според тези критерии темпът на повишение на ценовото равнище не трябва да надвишава 1,5 процентни пункта над осреднените стойности в трите държави от съюза с най-ниска степен на инфлация, т.е. под 1,5%. Ако и следващата година не изпълним този критерий (дали е справедлив или не, това не е важно, факт е, че го има), то еврозоната ще продължи да е точно толкова далече от България, колкото е и сега.
- Доколко адекватни са мерките за противодействие на поскъпването, особено на хляба, които се предлагат?
- Ако хлебозаводите можеха да се трансформират на банки, със сигурност щяха да го направят - там печалбите са много по-високи. Но не могат. Ако българинът не знаеше значението на основното съществително на живота у нас - "комата!", със сигурност щеше да предпочита пасти. Но предпочита хляб наш насущний!
Няма производител ("капиталист" - по една икономическа терминология), който да работи без печалба, и то нарастваща. Затова призивите за "икономически патриотизъм" по отношение на хляба не могат да заменят здравословното парично обращение. Появиха се интересни и оригинални политически екстензии, които обаче няма да смъкнат цената на хляба. Ако се предложи "търговците да работят без печалба", търговците ще се въргалят от смях до припадък. Ако се сложи "таван на търговските надценки", много бързо ще се покаже (счетоводно), че себестойността расте и при едни и същи търговски надценки - крайната цена на хляба също нараства. Ако се намали ДДС на хляба на 5% (в други страни ефектът е известен), производители и търговци ще ръкопляскат задружно: цената на хляба ще падне с 4-5 ст., но делът на печалбите ще се увеличи.
Колкото мафията може да се пребори с престъпността, толкова и правителството може да се пребори с нарастването на цената на хляба. И все пак има един разумен ход - темпът на нарастването на реалните парични доходи да изпреварва темпа на нарастване на цените на стоките от първа необходимост. Да не подценяваме сегашното правителство, то вече започна да го прави - с повишението с 10% на заплатите на администрацията и динамиката на минималната работна заплата. Тронът не се напуска лесно!
- Освен поскъпването на храните и услугите, ни готвят и нова здравна реформа...
- Щом някой у нас заговори за "здравна реформа", 100 000 българи започват да си стягат куфарите за Западна Европа. Цели 28 г. се "реформираме" и формалните, и неформалните доплащания в "здравната система" винаги нарастват. Преди години здравето беше основно достъпно благо. Сега поддържането на здравето е лукс за малцина. Здравето не е лекуване на болни, а създаване на условия да няма болни... Затова беше прав Джон Кенеди, който предупреждаваше, че "ако свободното общество не може да помогне на многото бедни, то няма да може да защити и малкото богати". Не се ли забелязва и у нас нещо като (справедлива!) ненавист към богатите, особено към "законно облагодетелствалите се" във и около парламент и правителство?!
Затова "Здравна реформа" (с голямо "З") трябва да означава осигуряване на такива условия на живот, които да не допускат "принудително" заболяване от качеството на този живот. Но също така означава солидарна система, при която всички дружно да помагаме на онези, които - при сегашните условия - са пострадали и са се разболели. Плутокрацията в момента осребрява високите си постове и доходи с тезата, че трябва да се премахне "монополът на Здравната каса", а не че от тази каса се краде безобразно! Но ако си против монопола въобще, то и правителството е монопол, "защо нямаме поне 4-5 едновременни правителства", а Б.Б. е хипермонополист - никой не смее да му противоречи?!
Първа задача, следователно: "Махнете крадците, които се препитават организирано от Здравната каса, парите ще стигат за всичко."
- Какви най-неотложни мерки трябва да се предприемат, за да оцелеят хората? Има ли предел търпението на българина?
- Колкото и да е странно, България попада в групата на развитите страни според Индекса на човешкото развитие на ООН, т.г. сме на 51-во място, придвижили сме се напред. Няма умрели от глад (или не се знаят?), но има поразени от здравната система, образователната система и системата на "културата". Имаме унижени, оскърбени и гладуващи. Ако думата ни е за тях, необходима е управленска политическа система, която да реши в рамките на 4-5 години въпиещите въпроси на настоящето на тези хора.
Но горните задачи са свързани с промяна във фискалната и в частност - в данъчната - политика на държавата. Провелата се наскоро дискусия, в която участвах, заедно с министър Горанов, показа, че ГЕРБ биха дискутирали този въпрос, но не могат да променят системата, понеже имат заробващ договор с "патриотите" по темата. Вероятно при следващи избори ГЕРБ ще направят смела крачка напред без гирите на краката си.
Но не може да се чака. Страдащото мнозинство настоява за премахване на плоския данък и замяната му с прогресивен, въвеждане на семейно подоходно облагане - ако искаме да имаме здрави деца; "отрицателен данък" за тези, които имат доходи под жизнения минимум (т.е., ако двама души с две деца имат доходи общо 1100 лв. месечно, а минимумът на човек е 321 лв., то държавата ще "доплаща" ежемесечно 184 лв.); "данъчна ваканция" за лицата с висше образование 4-5 г. (колкото са били необходими за бакалавър и магистър); преразглеждане на ДДС, на данък дивидент, на данък печалба и т.н. Необходима е смела фискална реформа.
Сегашната фискална система е изгодна за 1% от гражданите, но е гилотина за поне 40% от останалите. Който въведе "плоския данък", трябва да си посипе главата с пепел и да замълчи следващите 10 години! Затова БСП - като отговорна за сегашната данъчна система, която устройва богаташите - трябва да поеме инициативата и да настоява за промяна на системата!
- Ако в социално отношение нещата у нас се влошават, какво да очакваме за икономиката?
- България не е уникално космическо явление. В много отношения приличаме на други "братски" страни. След 1990 г. свободното движение на хора трансформира 12-15 млн. източноевропейци в граждани на други централно и западноевропейски страни. Румъния загуби 3,5 млн. граждани, България - към 2 млн., а Литва и Латвия паднаха съответно под 3 млн. и под 2 млн. Ако нямаш развиваща се демографска система, придружена с добра и качествена здравна, образователна и културна система, нямаш добро бъдеще.
При стационарни политико-управленски условия може да очакваме продължаващ "отлив" на млади хора към по-развитите страни, "прилив" на мигранти от други страни, които тълкуват България като първоначален "вход" към по-развитите държави. Затова имаме общи интереси с другите източноевропейски страни, които настояват за мощен поток инвестиции от ЕС, за да постигнат "догонващо развитие" в обозримо бъдеще (до 2030 г.). Необходима е обща визия за бъдещето на България, която да направи не само анализ на състоянието на болника, но и да предпише необходимото лечение от типа "благоденствие за всички".
Хубаво е, че БСП стартира обсъждането на своята "Визия за България", която - колкото и да е критикувана отвън и отвътре - може да се оформи като приемлив краен продукт. Дискусията е отворена, може да се мисли така, че да защити интересите на онези 99% социално-икономически гилотинирани от прехода.

 

Само 500 аптеки работят с електронни рецепти

автор:Дума

visibility 116

/ брой: 13

БСП създава обединение срещу ГЕРБ за честен вот

автор:Дума

visibility 167

/ брой: 13

БНБ очаква по-високи лихви по кредитите

автор:Дума

visibility 127

/ брой: 13

КЕВР разреши на "Еврохолд" да купи "ЧЕЗ Разпределение"

автор:Дума

visibility 156

/ брой: 13

Ръст в производството на сирене с палмово масло

автор:Дума

visibility 157

/ брой: 13

Европейците убедени: Китай изпреварва Америка

автор:Дума

visibility 163

/ брой: 13

Харадинай иска референдум за обединение с Албания

автор:Дума

visibility 174

/ брой: 13

ЕК: 70% европейци ваксинирани до лятото

автор:Дума

visibility 123

/ брой: 13

Кратки новини

автор:Дума

visibility 104

/ брой: 13

НИМ открива годишната си изложба

автор:Велиана Христова

visibility 116

/ брой: 13

2021-ва - година на втория шанс?

visibility 148

/ брой: 13

Ще има ли София планетариум?

автор:Деси Велева

visibility 124

/ брой: 13

Безработица по стар сценарий

автор:Ева Костова

visibility 132

/ брой: 13

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ