23 Март 2019събота21:51 ч.

Актуално

Отварят трудовия пазар за внос на тъмно

Горките работодатели, които "милеят" за своя сметка за българската икономика и благоденствието на нацията - вярва ли им някой?

/ брой: 35

автор:Ева Костова

visibility 1055

Изтече срокът на депутатите за внасяне на предложения между първо и второ четене за изменения на приетия на първо гласуване законопроект за трудовата миграция и трудовата мобилност. Има внесени 6 различни предложения - 2 от БСП, 2 от ГЕРБ, 1 от Обединените патриоти и едно общо от ГЕРБ и Обединените патриоти, в което се повтарят предложенията на Валери Симеонов от октомври 2017 г. и дори се добавят нови.
Предвижда се увеличение на процента наемани чужденци - вместо досегашните 10 на сто, лимитът се вдига на 20 на сто, а за по-малките фирми и до 35 на сто. Предлага се и отпадането на пазарните тестове, улеснява се и достъпът до нашия пазар на труда за кандидати, които имат български произход. Намалява се срокът за издаване на Единното разрешение за работа и пребиваване от 30 дни на 20 дни, а за регистрация на сезонната заетост до 90 дни - от 20 дни на 15 дни. Отпада и Списъкът за професии, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти. С предложението за удължаване на срока на престой на чужденците до 2 и 3 години пък се отваря възможност за допълнително увеличаване до 5 години - колкото е нужно, за да остане чужденецът за постоянно в България. Така на практика ще си внасяме нови български граждани.   
"Ние знаем проблемите на българския бизнес, на българските предприемачи, че имат нужда от квалифицирана работна ръка, но питаме къде е държавата?". Това коментира депутатът от БСП Драгомир Стойнев, който изрази позицията на БСП, че

такъв подход е неприемлив

още повече, че е необходимо да се чуе мнението на синдикатите и промяната да бъда разгледана в Тристранния съвет за социално партньорство в защита на правата на българските работници.  
За увеличаването на процентите за големите и средните фирми не трябва да се съгласяваме, защото статистиката на Агенцията по заетостта не показва подобна потребност, а за микро и малко предприятие може да бъде обсъдено, коментира главният експерт по заетостта на КНСБ Атанаска Тодорова. Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет преди по-малко от две години, вече е изменян три пъти и отново е в процедура за изменение. Последният проект за промени на закона е във връзка с транспонирането на така наречената Директива за научните работници и студентите. Наред с текстовете за нея обаче, се "пробутват "изменения и в други текстове, които не засягат предмета и целите на тази директива. Нещо подобно стана и преди време - с преамбюла на Закона за МВР мнозинството в Народното събрание одобри и първите промени за трудовата миграция! Експертът на КНСБ също твърди, че

предложенията не са обсъждани

както в междуведомствената работна група, така и в Националния съвет за трудова миграция и трудова мобилност, Националния съвет за насърчаване на заетостта и Националния съвет за тристранно сътрудничество.
През последните два месеца на 2017 година, както научи ДУМА от социалните партньори, министърът на труда и социалната политика е поискал становища само за пет фирми, които са заявили желание да назначат на работа чужденци повече от 10% от средносписъчната си численост. Благодарение на допълнителни проверки, които синдикатите са направили, е установено, че две от тези фирми са нарушавали трудовото законодателство спрямо български работници и служители. 
Смятаме, че е крайно време да бъде проведен открит разговор, без мишкуване и с ясни аргументи и доказателства за фактите, базирани на официални данни, не с внушения и неистини - колко и какви са свободните работни места и защо работодателите осъществяват дългогодишен натиск върху управляващите за улесняване на вноса на работници от трети държави

в ущърб на българския работник

Това становище по проблема изразиха от КТ "Подкрепа". И преведоха данни на Агенцията по заетостта, че към 16 януари 2018 г. са обявени едва 9511 свободни работни места. Регистрираните безработни към края на декември са над 232 хил. души. И преди някой за пореден път да обяви българския работник за търтей, напомняме, че в момента, в който той отиде в чужбина, работи и пълни бюджета на другата държава с данъци и осигуровки. Гоним нашите работници в чужбина и внасяме такива от трети държави. За да поддържаме ниски заплатите в България!, категорични са синдикалистите от "Подкрепа". Оттам съобщават, че огромна част от обявените позиции за работа са за лица с максимум завършен Х клас - почти 84% от всички.
Благодарение на нашите усилия бяха взети предвид доказателства за некоректни работодатели; случаи на компании, които нямат нито един работник в страната, но твърдят, че с внос на авиотехници ще компенсират дефицита на специалисти в България; компании за международни превози, които предлагат на своите шофьори фургони за преспиване и престой; цели сектори, които се славят с високи заплати, но осигуряват служителите си на равнището на минималните осигурителни доходи, твърдят още от "Подкрепа". И заявяват, че конфедерацията ще продължи да се противопоставя на опитите за засилване на трудовия и социален дъмпинг в България.

Никой не отрича

че българският пазар на труда е изправен пред недостига на работна сила по определени професии и специалности, като същевременно има наличие на безработни лица в двете основни рискови групи без подходящи умения и/или опит - продължително безработни и млади хора, неучастващи в никаква форма на заетост, образование или обучение. Негативните тенденции на застаряване и намаляващо население, продължителната безработица, понижаващото се равнище на икономическа активност и заетост, безработицата сред неравностойните групи, ниската гъвкавост и адаптивност на работната сила и правото на свободно движение са предизвикателствата пред българския пазар на труда, пред които са изправени и социалните партньори.
С предлаганите от мнозинството в парламента промени вратичката се отваря още повече за наемането на чуждестранни работници у нас. Без досега да има убедителен отговор на въпроса дали за развитието на българската икономика са необходими работници, в това число и от трети страни, и възможно ли е друго решение. Въпрос, по който социалните партньори умуват вече от дълго време.
Представителните организации на работодателите на национално равнище обаче побързаха да изразяват своето одобрение и подкрепа на предложението от 9.02.2018 г., внесено от депутат Христиан Митев и негови колеги от ГЕРБ и Обединени патриоти.

Работодателите едно си знаят, едно си баят

- няма кадри за работата, бизнесът ще умре, икономиката ще изгори, ако не си внесем работници отвън. Наивно до глупост е да се очаква, че затварянето на пазара на труда за внос на работници и специалисти от трети държави ще ускори ръста на доходите в страната, заявяват цинично те. Наричат синдикалните искания в тази посока популистки, довеждат от девет планини в десета вода да докажат своята правота и загриженост за нашия хал. Въпреки, че вносните работници ще им излязат по-скъпо, тъй като освен разходи за заплата и осигуровки, са длъжни да осигурят и квартира, транспорт за отиване и връщане до страната на произход, извършват разходи по издаване на разрешението за работа, за работна виза, за пазарно проучване, за легализации и др. Колко благородни хора, нали? Слагат си главата в торбата само и само да спасят икономиката, дето я връткат, както им уйдисва. Даже са готови да вземат хляба на българските работници заради своята саможертва. Като в същото време си дават сметка, че "раждането, отглеждането, обучението, квалификацията и преквалификацията на един работник е продължителен процес, а производството не може да спре и да изчака десетилетия бъдещо несигурно развитие на демографското състояние, на системата за образование и квалификация и на приемане на съвременно, ефективно и гъвкаво трудово законодателство".

Чак сега ли прозряхте тази истина, господа

А какво свършихте срещу това досега? Днес бързате да решите проблемите по пътя на най-малкото съпротивление, защото не се знае утре къде ще сте, кой ще управлява, дали няма да ви духнат под опашката? Затова сигурно чертаете в своя защита дори апокалиптични картини: "без внос на работници развитието на икономиката ще спре, като се ограничи до днешните ограничени възможности. Като краен резултат ще се наложи да обсъждаме намаляването на публичните разходи, както и замразяване или намаляване на пенсиите поради настъпването на деня, в който (не само по демографски причини) един работник в реалния сектор ще трябва да изработва дължимото за двама пенсионери". Както се казва - на чужд гроб сълзи леят!


Според официалната информация на Агенцията по заетостта през 2017 година разрешение или регистрация за работа в страната ни са получили 5156 чужденци, граждани на трети държави. От тях най-голям брой са сезонните работници до 90 дни (не се изисква пазарен тест и документи за образование и квалификация) - 3547 лица, следвани от единното разрешение за пребиваване и работа - 467 лица. Хората, работили през изминалата година със Синя карта на ЕС, са 177, от които 117 са от Списъка на професиите, за които не се провежда пазарен тест.
През 2017 г. 455 студенти на редовно обучение в български ВУЗ са получили регистрация за заетост, а за краткосрочна заетост на командировани работници за срок до 3 месеца регистрация са получили 369 души.
За януари 2018 г. разрешение или регистрация за работа са получили 66 граждани на трети държави.


Чужденци на работа в България. Те са готови да работят на ниски заплати, смятат, че у нас се живее евтино

Българи на работа в чужбина в гонене на по-високи доходи и стандарт на живот

Апартаментът

автор:Павлета Давидова

visibility 1246

/ брой: 56

Полюсите на българската фило-фобия

visibility 372

/ брой: 56

В Испания няма давност за фашизма

visibility 418

/ брой: 56

ПРИКАЗНА ЖЕРАВНА

автор:Петра Ташева

visibility 217

/ брой: 56