21 Март 2019четвъртък12:47 ч.

Интервю

Инж. Емил Георгиев:

Сметките за парно и гореща вода се надписват

Потребителите по свой избор да сключват договори с лицензирани фирми за разпределение на реално потребената топлинна енергия, предлага изпълнителният секретар на ФПБ

/ брой: 252

автор:Мая Йовановска

visibility 1100

Инж. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ е роден в с. Кутово, община Видин. Завършил е ВИХВП в Пловдив. Специализирал е защита на правата на потребителите в Австрия и Англия. Има две специализации в областта на местното самоуправление в САЩ. Работил е като инженер-технолог в тютюневите комбинати във Видин и Хасково и в системата на стандартизацията и сертификацията на продукцията като ръководител на Националния изпитателен център по тютюн и цигари и като директор на Центъра по метрология и стандартизация в Хасково. Бил е четири мандата общински съветник в Хасково и председател на Общинския съвет. Сред основателите е на Политически клуб "Екогласност", а от 2006 г. е лидер на партията. Депутат в 42-то НС от БСП. Георгиев е дългогодишен член на националното ръководство на Федерацията на потребителите в България (ФПБ), а от 2015 г. е изпълнителен секретар. Владее говоримо румънски и английски език.

"С въвеждането на месечно дистанционно отчитане ще намалеят кражбите"


- Инж. Георгиев, Федерацията на потребителите в България е готова с проект за промени в Закона за енергетиката. Какво предвиждат те в частта отношения между потребителите и топлофикационните дружества?
- Фундаменталният проблем на българските потребители е не само бедността, но и че не са достатъчно защитени от националното законодателство, което съзнателно или несъзнателно не се синхронизира с изискванията на ЕК. Очеваден пример е Законът за енергетиката. Това дава възможност на топлофикационните дружества, и най-вече на "Топлофикация София", да действат избирателно, издевателствайки над потребителите на топлинна енергия въпреки разпорежданията на специална Директива на ЕС. Според тази директива европейският потребител не е задължен да ползва услуга, която не желае, или да заплаща за непредоставена услуга, каквито са и безбройните случаи със заплащане за сградна инсталация. Колкото и зловещо да звучи, заради сградната инсталация софиянци са задължени да плащат до гроб, дори при демонтирани радиатори.
Заради такива случаи се ангажирахме с актуализация на Закона за енергетика. След обстоен анализ нашите експерти подготвиха предложения за промяна на закона, предвиждащи живущите в жилищните сгради по свой избор, а не по усмотрение на топлофикационните дружества, да сключват договори с лицензирани фирми за разпределение на реално потребената в жилищната сграда топлинна енергия. Освен това, живеещите сами да избират формата на разпределение на енергията - чрез дялове, на база квадратура, кубикатура или друга форма, както и сами да избират периода на отчитане - месечно дистанционно или месечно с посещения, както и чрез сезонни изравнителни сметки. За яснота при отчитане на подадената към сградата топлинна енергия предлагаме след абонатната станция да се монтира втори топломер.
- Какви са причините, които ви накараха да предложите монтирането на втори топломер, измерващ потреблението извън абонатните станции на входовете?
- Неоспорим факт е, че сметките за парно отопление и битова гореща вода се надписват. Механизмите са различни, като се започне от невярно залагане на денградусите, които са включени във формулата, по която сега се изчисляват разходите за топлинна енергия, и се стигне до начисляване на максимална мощност, ако потребителите по обективни причини не са осигури достъп до топломерите. Злоупотребява се и с горещата вода, която трябва да се доставя до потребителите с температура не по-малко от 55 градуса. Нормално е 1 куб.м вода с такава температура да се подгрява с около 60-70 киловатчаса, но на практика се начисляват от 150 до 200 киловатчаса. Другият случай на надписване на сметките е чрез измерване на топлинната енергия само с един топломер, който се слага в началото на абонатната станция, вместо да се измерва и на входа в сградата, т.е. топлофикационното дружество измерва енергия, която доставя единствено на себе си. Затова, с цел яснота при отчитане на реално подадената в сградата топлинна енергия, предлагаме след абонатните станции да се монтира втори топломер. От една страна, това ще доведе до прост начин на разпределение на енергията за отопление както на помещенията, така и на битовата гореща вода, а от друга страна, ще даде възможност за постоянен контрол от живущите в сградите. Необходимо е да се въведат навсякъде и водомери за битово-гореща вода с цел предотвратяване на кражби от абонати, които нямат водомери и плащат на брой лица в домакинствата. В същото време си извеждат тръби (байпаси) от общите тръби за направа на подово отопление.
- Не смятате ли, че най-добре за потребителите е отчитането на потреблението на топлофикационната услуга да става месечно и дистанционно?
- Убеден съм, че това е най-достоверният начин за индивидуално отчитане на потребената топлинна енергия. По този начин всеки потребител ще може да сравнява написаните във фактурите количества енергия и отчитанията на уредите в своето жилище. С въвеждането на месечно дистанционно отчитане ще намалеят кражбите на топлинна енергия, както и разходите за сградна инсталация. Препоръчваме на потребителите да се откажат от изравнителните сезонни сметки, където има възможност за огромни манипулации.
- С предлаганите от вас промени няма ли да отпадне нуждата от фирмите за дялово разпределение?
- Би могло топлофикационните дружества да въведат както отчитането, така и разпределението на разходваната топлинна енергия по примера на електроразпределителните дружества. Но имайки предвид практиката на "Топлофикация София", това може да се окаже много вредно за потребителите. На хората трябва да е ясно, че вината за надписаните сметки не е във фирмите за дялово разпределение, защото те само разпределят енергията, която им се подава от топлофикационното дружество. Затова препоръчваме живущите да сключват задължителни договори с избрани от тях фирми за дялово разпределение, които разполагат с лицензирани софтуерни програми, както и със стандартизирани и калибрирани средства за измерване на топлинната енергия. По този начин битовите клиенти на топлофикационните дружества ще заплащат само количества енергия, която е измерена по безспорен начин с надеждни уреди. Такова решение ще доведе до намаление на разходите за сградна инсталация.
- Много се говори за кражбите на парно, ток и вода, но поне досега по отношение на санкциите КЕВР вдига рамене. Кой плаща сега за кражбите и откъде са най-големите кражби?
- Кражбите и в трите сектора са колосални. Не разполагаме с точни данни за размера на кражбите на парно и вода, но за електрическа енергия загубите са в милиони. Като пример мога да посоча размера на кражбите на територията, където оперира електроразпределително дружество ЧЕЗ. За изминалата година те са от порядъка на 70 мил. лв. Вероятно в същия размер са и кражбите на териториите на ЕВН и "Енерго Про". И всичко това е за сметка на добросъвестните потребители. Веднага искам да подчертая, че големият дял на кражбите и в трите сектора се дължат не толкова на клетите цигани, а на бизнеса - производствени предприятия, хотелиери, ресторантьори и какви ли не още. Подготвяме и други промени на законодателството с цел сурови санкции за крадците, защото загубите са в милиони, а сегашните санкции са обидно малки.
- По време на предишния отоплителен сезон заради голямата авария в най-студеното време доста хора бяха без парно и топла вода в София. А и през настоящия сезон авариите продължават. Даде ли "Топлофикация София" достатъчно гаранции, че това няма да се случи?
- Не само през миналия отоплителен сезон, но и през настоящия "Топлофикация София" доказва, че е властелин на мъката на над един милион потребители на топлинна енергия. За съжаление взаимоотношенията между дружеството и неговите абонати все повече се влошават, основно по вина на "Топлофикация София", поради уникалната безотговорност и безхаберие. Доказателство за това са и последните две аварии, хвърлили в потрес хиляди софиянци. Да, случват се аварии, но да се твърди, че това е нещо обичайно, е нечувана арогантност. Отговорността трябва да се поеме от Столичния общински съвет, защото дружеството е общинска собственост. Въпросът е докога ще бездействат общинските съветници и кметицата при положение, че стана практика авариите да се повтарят в началото на всеки отоплителен сезон. Каквито и гаранции да даде "Топлофикация София", че няма да има повече аварии през настоящата зима, софиянци вече не вярват. Затова в столицата има тенденция за намаляване броя на абонатите на топлофикационното дружество. В другите градове с парно отопление, като Пловдив и Разград, тенденцията е обратна, защото там потребителите са убедени, че не са лъгани. От съществено  значение е докога потребителите на топлинна енергия в столицата ще се примиряват с гаврата с техните права.
- Как да търсят правата си абонатите на "Топлофикация София", ако се съмняват, че сметките им са завишени?
- От Федерацията на потребителите в България многократно сме доказали, че сме активни участници в процеса на защита на българските потребители, а не пасивни слушатели на бръщолевенията на представителите на топлофикационното дружество, както и на комисарите от т.нар. независим държавен регулатор КЕВР. Срещаме се с много потърпевши, които са убедени, че сметките им са завишени. Нашите ангажименти се свеждат до това да анализираме получената от тях информация и което е най-важното - да им осигурим достъп до правосъдие. Правим това всекидневно.
Хората ни вярват и знаят, че с наша помощ се печелят много от заведените срещу тях дела.
Информирам потребителите, че давността на дълговете към дружеството е три години. В тази връзка искам да отбележа лицемерието на представителите на "Топлофикация София", които са наясно с този срок, но въпреки това примамват потребителите със споразумения за разсрочено плащане за отдавна отминал период. Нашият съвет е потребителите да не се доверяват и да сключват споразумения само след консултации с нас. Пак във връзка с давностния срок се надявахме, че в приетите наскоро промени в ГПК ще залегнат и нашите предложения за 10-годишна абсолютна давност, което щеше да бъде спасителен пояс за стотици хиляди българи, подложени на тормоз от колекторски фирми. За съжаление това не се случи.
- Логично е предложенията ви за промени в Закона за енергетика да са в полза на потребителите. Очаквате ли подкрепа от КЕВР и депутатите? Ще се "зарадват" ли на вашите предложения топлофикационните дружества?
- Въобще не се интересуваме как ще се възприемат предложенията ни от топлофикационните дружества. От съществено значение за нас е как се възприемат от потребителите. Очакваме подкрепа от експертите в Министерството на енергетиката и от всички парламентарни групи. Планирали сме консултации с тях след празниците. Що се отнася до КЕВР, всичко е ясно. Мижитурките на властта от този т.нар. независим държавен орган отдавна са доказали, че се отнасят към българските потребители като към аборигени. Затова, минат-не минат три месеца, точат брадвата с нови цени на газ, парно, ток или вода.
Преди дни, в условия на пълна секретност, в закрито заседание, се увеличи цената на питейната вода в 14 областни центъра. След някой друг ден ще се увеличи цената и в останалите области. И накрая ще ни сервират и такса "Солидарност" от 10 ст. на всеки фактуриран кубик питейна вода, която в някои райони не може да се използва дори и за поливни нужди. Ако не вярвате, попитайте жителите на Хасково, където предлаганата за пиене и готвене вода бъка с всички радиоактивни елементи от Менделеевата таблица и където живущите продължават и в момента да се снабдяват с питейна вода от водоноски, както по време на чума през Средновековието. Затова питам: докога ще търпим да не ни зачитат за пълноправни европейски граждани? Кога най-после ще придобием смелост и по примера на други европейски народи ще потърсим отговорност от виновните властимащи и ще защитим своите права?

Пак отлагат срока за концесията на летището

автор:Дума

visibility 246

/ брой: 55

5000 таксита на протест срещу чужда компания

автор:Дума

visibility 270

/ брой: 55

Появи се и трети кандидат за бизнеса на ЧЕЗ в България

автор:Дума

visibility 268

/ брой: 55

"Росатом" готова да строи АЕЦ "Белене" само с печалба

автор:Дума

visibility 238

/ брой: 55

Гигантска експлозия в химически завод в Китай

автор:Дума

visibility 0

US-бомбардировач прелетя край Русия

автор:Дума

visibility 40

Нова Зеландия забрани полуавтоматичните оръжия

автор:Дума

visibility 96

Лидерите на ЕС решават днес дали да отложат Брекзит

автор:Дума

visibility 98

Страховитата система на забавачките

автор:Деси Велева

visibility 182

/ брой: 55

Не е за вярване - днес цензурират и цар Борис III

автор:Христо Георгиев

visibility 474

/ брой: 55

Събудете се, политици!

автор:Дума

visibility 188

/ брой: 55