19 Декември 2018сряда00:20 ч.

Платформата

БСП иска стабилна, предвидима и достъпна енергетика

Връщането на държавата като регулатор и активен участник в отрасъла е от ключово значение за развитието му

/ брой: 23

автор:Светла Василева

visibility 986

Стабилна, предвидима и достъпна - такава БСП иска да направи енергетиката на България. Това е и основната цел на управленската й платформа за сектор "Енергетика", която беше огласена и обсъдена публично с представители на синдикални и работодателски организации, частния бизнес, енергийни експерти, асоциации на потребителите, еколози, университетски преподаватели и учени от БАН.
Четири ключови проблема на българската енергетика очерта съпредседателят на Съвета по финанси, икономика и енергетика към НС на БСП Явор Куюмджиев. Първият е финансовата нестабилност и свръхзадлъжнялост на отрасъла. "Дълговете на някои държавни предприятия са стигнали до немислими равнища", заяви Куюмджиев. Задълженията на Националната електрическа компания (НЕК) са над 4,5 млрд.лв, а на Българския енергиен холдинг (БЕХ) над 2,2 млрд.лв. към 30 септември 2016 г. Междуфирмената задлъжнялост спира развитието на сектора и води до липса на инвестиции в цялата верига.
Вторият проблем, с който трябва да се справи енергетиката, е социалната непоносимост към цените, от една страна, от друга - към част от предлаганата енергия. Според различни изследвания между 50 и 60% от населението са или енергийно бедни, или в риск от

енергийна бедност

Висок е процентът на хората, които не разбират начините на формиране на цените на електрическата и топлинната енергия и нямат доверие към доставчиците им.
Третият проблем пред енергетиката е свързан със сигурността на доставките. "С огромни усилия електроенергийната система покри товар от 7800 МВт", припомни Явор Куюмджиев критичната ситуация отпреди дни. "Ако вземем предвид споразумението, подписано в Париж, за ограничаване на вредните емисии в атмосферата, както и навлизането на електромобилите в бита, ще видим, че в средносрочен план ще се изправим пред липсата на генериращи мощности", каза той. Другата опасност идва по линия на доставките на газ заради изтичане на срока на договора за транзит през Украйна през 2019 г. и прекратяването на проекта "Южен поток". България може да се окаже в ситуация да внася руски газ през Турция, защото "Турски поток" се строи.
Непредвидимост и липса на професионализъм са характеристиките на четвъртия проблем пред енергетиката. Виновни за него са въвеждането на различни непредвидени такси и плащания, също и

 честите промени

на законодателството, например Законът за енергетиката, приет през 2003 г., до момента е претърпял 36 изменения и допълнения. Не по-малко пагубно за отрасъла е и обстоятелството, че през последните десет години той се ръководи от хора без необходимия опит, без да са от системата, повечето резултат на политически назначения.
Решаването на изброените проблеми ще стабилизира финансово енергетиката, ще я направи социално поносима, сигурна, предвидима и професионална, каквато е целта на БСП. Левите смятат повишаването на ролята на държавата като регулатор и активен участник в процесите за ключова и предлагат следните политики и решения.
Първата стъпка за постигане на финансова стабилност е анализ на финансовото състояние на държавните дружества. "Единствените печеливши сред тях са АЕЦ "Козлодуй" и "Булгартрансгаз" и те през БЕХ спонсорират губещите", обърна внимание Куюмджиев. Нужно е преразглеждане на договорите с американските централи и съвместно търсене на варианти за намаляване на негативното влияние на тези договори върху разходите на държавните дружества. Според Куюмджиев, "ако този проблем не се реши, рано или късно или НЕК трябва да фалира, или държавата". "Огромното количество ВЕИ затормозява системата, каза той - трябва да се търсят с представителите им решения и начини за намаляване на разходите за тях, защото няма пари за покриването им". Наложително е и преразглеждане на

структурата на разходите

на електроразпределителните предприятия (ЕРП) и на нивата на признаването им с цел икономия на средства. Трябва да се направи анализ и на дейността на фонд "Сигурност на електроенергийната система" с цел повишаване на приходите. Социалната поносимост ще бъде постигната чрез разширяване обхвата на помощите за енергийно бедни и регулиране на отношенията с основните доставчици на електро- и топлинна енергия, е записано в платформата.
Сигурността на доставките има няколко акцента. БСП апелира "категорично за развитие на ядрената енергетика", подчерта Явор Куюмджиев. "Ще направим всичко възможно АЕЦ "Белене" да бъде построена, под каква форма - ще дискутираме, смятаме, че и в Козлодуй трябва да се строи, но в по-дългосрочен план", каза той и добави, че амбицията е да се възстанови и "проектът за пряка газова връзка с Русия. Той няма да се казва "Южен поток", няма да е в обема и размерите, в които беше предвиден, но ще бъде в съответствие с правилата на Европейската комисия". Развитие на газовите връзки със съседните държави, особено на тази с Турция, на която се гледа като възможност за транспортиране на газ от Каспийско море и на връзката с Гърция, разширяване на

газовото хранилище

в Чирен, за което има европейски пари от 2008 г. по думите на Явор Куюмджиев, но до момента няма никакъв напредък.
Сигурност на енергетиката означава и прекратяване на практиките за вземане на субективни и безпринципни решения, като например определяне на цена за "небаланс" на балансиращия пазар, продажба на енергия от големите ВЕЦ като балансова в неподходящи времеви интервали и на цена под актуалната на пазара; ограничаване работата на АЕЦ за сметка на производители, чиято енергия е по-скъпа. Анализ и потенциално развитие на други проекти за изграждане на заместващи мощности, които да оползотворят хидроенергийния потенциал на страната включително и този на р. Дунав, разширяване на ПАВЕЦ.
Енергийната ефективност също е елемент на сигурността на енергетиката, но тя не е  само в сградите и санирането. Големият резултат се получава при енергийноефективни мерки при генерацията и преноса. "Това, което в момента се извършва в санирането, вече не отговаря на европейските изисквания, където се санира до клас "А", а ние правим до клас "С", каза Куюмджиев.
Дискусията след представянето на платформата показа за пореден път колко разнопосочни са интересите в енергетиката и колко много са проблемите, които предстои да бъдат решени. Почти пълно съгласие имаше за няколко неща - за необходимостта от завършване на АЕЦ "Белене", за това, че американските централи са в привилегирована позиция в сравнение с останалите производители (без ВЕИ централите) и за необходимостта от нова енергийна стратегия на България.


От дискусията

Иван Марков, експерт: 

Платформата ми хареса, но трябва повече категоричност. Достатъчно се поприказва, сега е време гилдията да каже какво трябва да се прави. Предлагам да се изведе един свръхприоритет, който е сигурност. Зимата показа, че не сме подготвени и като видим какви товари имаме, всичко е ясно. Ние нямаме генериращи мощности, събрали сме всичко и едва покриваме товарите. Но все пак трябва да се знае, че това са технически системи и в нито една от тях не може да има коефициент на сигурност единица. Впрочем видяхме и това какъв авариен внос можем да осигурим. От тази гледна точка смятам, че трябва категорично да се запише строителство на АЕЦ "Белене". Наприказвахме се.  Сега трябва да се почне строителството.

Славчо Нейков, Институт за енергиен мениджмънт:


Темата за АЕЦ "Белене" е вторична, на първо място трябва да се актуализира енергийната стратегия. Оттам ще излязат факти и за АЕЦ, и за въгледобива, и за екологията. Смятам, че трябва да се застъпи в нея и битовата газификация.
Ясно трябва да се каже, че енергийният сектор не е социален сектор, това е основополагащ принцип.

Ваня Григорова, КТ "Подкрепа":

 
Подходът още сега да се представят програмите и да се обсъдят е чудесен. Това, което ме притеснява, е неизвестността дали АЕЦ "Белене" ще е частна или държавна собственост. Защото АЕЦ "Белене" е чудесен източник на енергия, но искаме или не, той носи рискове. Тези рискове българското население ще ги понесе. Печалбите обаче ще отиват в частника. Това е категорично неприемливо. Съгласна съм, че енергетиката не е социална, но добавям - тогава, когато е в частни ръце. Либерализацията е чудесен механизъм за увеличаване на конкуренцията, сваляне на цените и повишаване качеството на обслужването. Когато обаче не става въпрос за стока и услуга, която е жизнено важна. При либерализацията бедните потребители са потърпевши.

Станимир Калчевски, доц. в Техническия университет:


34-35 години строим АЕЦ "Белене" и още не можем да я построим. Това е такъв позор за България, какъвто друг по света няма.

Димитър Пейков, Сдружение за правна помощ на потребителите:


Отношенията между потребителите и търговците са поставени от позиция на силата. Потребителите са притиснати и нямат шанс за мърдане. През 2013 г. ВАС отмени основна част от общите условия на ЕВН, обаче две години няма желание това решение да бъде приложено и се питам ние правова държава ли сме, когато има решение, а не го изпълняваме?

Величко Александров, Българска стопанска камара:

 
Уж сме при равни условия, но американските централи са извън тях, и техните преференции непрекъснато се възобновяват, въглеродните емисии например, им ги плаща държавата. Ние, от БСК, подкрепяме разумен анализ и развитие на проекта АЕЦ "Белене", въпросът е как да намерим партньор, с който той да се изгради.

ЕК не е искала приватизация на "Булгартрансгаз"

автор:Дума

visibility 1

Нощният труд остава 25 стотинки

автор:Дума

visibility 73

/ брой: 246

БСП: Чии интереси обслужва КЕВР?

автор:Павлета Давидова

visibility 83

/ брой: 246

За 10 години тежките престъпления нарастват

автор:Дума

visibility 44

/ брой: 246

Проблемът "Зелена карта" може да ни спре за Шенген

автор:Дума

visibility 66

/ брой: 246

Жирардели не казва от кого е купил "Юлен"

автор:Дума

visibility 62

/ брой: 246

Разрешиха на Банка ДСК да купи Сосиете

автор:Дума

visibility 64

/ брой: 246

Само 12% от българите планират зимна ваканция

автор:Дума

visibility 35

/ брой: 246

ООН одобри вредната политика на Киев

автор:Дума

visibility 106

/ брой: 246

Хиляди унгарци отново протестираха срещу Орбан

автор:Дума

visibility 51

/ брой: 246

Путин предупреди за крах на световната сигурност

автор:Дума

visibility 104

/ брой: 246

Гласуват "Брекзит" след месец

автор:Дума

visibility 47

/ брой: 246