14 Юни 2021понеделник20:52 ч.

Държавни лидери и министри на търговията приветстват подписването на Регионално всеобхватно икономическо споразумение чрез видеовръзка на виртуалния форум на АСЕАН, чийто домакин тази година бе виетнамската столица Ханой

ГЛОБУС

16 държави трасират азиатския век

Те се обединиха от споразумение, охбващащо пазар с близо една трета от световното население и 30% от световния БВП

/ брой: 224

автор:Елиана Иванова

visibility 1106

Изглежда, че азиатският век настъпва все по-решително и триумфално на фона на променящата се геополитическа карта. Пандемията от коронавирус в известна степен ускори регионалното сътрудничество и сближаване на страните в Азиатско-Тихоокеанския район, като крайният продукт бе подписаното на 15 ноември Регионално всеобхватно икономическо споразумение (РВИС). Това стана в края на тридневната виртуална среща в Ханой на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), а под договорнесотта сложиха подписите си 10-те страни от АСЕАН плюс Китай, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия. В своето съвместно изявление лидерите на страните контрагенти отбелязаха: "Подписването на споразумението РВИС идва в момент, когато светът е изправен пред безпрецедентното предизвикателство, породено от глобалната пандемия на коронавирусната болест. В светлината на неблагоприятното въздействие на пандемията върху нашите икономики, както и върху благосъстоянието на нашите народи, подписването на споразумението РВИС демонстрира нашата твърда ангажираност да подкрепяме икономическото възстановяване, развитие, създаването на работни места и укрепването на регионалните вериги на доставки, заявяваме също нашата подкрепа за отворена, приобщаваща, основана на правила търговска и инвестиционна дейност. Ние смятаме, че споразумението РВИС е от решаващо значение за отговора на нашия регион спрямо пандемията ковид-19, че ще изиграе важна роля в изграждането на устойчивостта на региона чрез приобщаващ и устойчив процес на възстановяване след пандемията." 

РВИС е безпрецедентно регионално споразумение за търговия, което включва разнообразна комбинация от развити, развиващи се и слабо развити икономики в региона. То ще обхване пазар от 2,2 млрд души или почти 30% от световното население с общ БВП от $26,2 трилиона или около 30% от световния БВП и представлява близо 28% от световната търговия. По своя обхват новото споразумение за свободна търговия е по-голямо от ЕС и НАФТА. В съвместното изявление на лидерите се отбелязва още, че "споразумението РВИС е най-амбициозното споразумение за свободна търговия, инициирано от АСЕАН, което допринася за повишаване на централната роля на организацията в регионалните рамки и за укрепване на сътрудничеството с регионалните партньори. То е модерно, всеобхватно, висококачествено и взаимноизгодно споразумение, включва области и сфери, които преди това не са били обхванати от съществуващите споразумения за свободна търговия между страни от АСЕАН и страни извън АСЕАН, участващи в РВИС. Освен специфичните разпоредби, които обхващат търговията със стоки и услуги и инвестициите, РВИС включва още интелектуалната собственост, електронната търговия, конкуренцията, малките и средните предприятия, икономическото и техническо сътрудничество и държавните поръчки." Споразумението ще влезе в сила, когато поне шест държави-членки на АСЕАН и три от страните, които са регионални партньори на АСЕАН, депозират своя документ за ратификация. Заедно с това предстои още подготвянето на платформа за диалог и сътрудничество по търговски и икономически въпроси, засягащи региона. 

Изключението Индия

Страните-участници не пропуснаха да подчертаят отворения характер на споразумението основно заради Индия, която участваше активно в преговорите, но почти на финала реши да се отдръпне от него. В изявлението на лидерите неколкократно са подчертани ролята и значението на Индия като важен стратегически регионален партньор: "Бихме оценили високо ролята на Индия в РВИС и ще повторим, че РВИС остава отворено за Индия. Като една от 16-те първоначално участващи държави, присъединяването на Индия към споразумението РВИС би било добре дошло с оглед на нейното участие в преговорите от 2012 г. и стратегическото й значение като регионален партньор за задълбочаването и разширяването на регионалните връзки." 

Главните притеснения на Индия се коренят в страха да не би пазарът й да бъде  наводнен от вноса на по-евтини стоки не само от Китай, но и от страните от АСЕАН, с които в момента има споразумения за свободна търговия. Индия внася много повече от АСЕАН, отколкото изнася за него, което води до големи търговски дефицити с тези страни. 

Сближаващата роля на споразумението може също така да се открие при хармонизирането на правилата за произхода на стоките, тъй като те са един от основните проблеми при формулирането на споразуменията за свободна търговия.

АСЕАН и засилващия се регионализъм

РВИС е продукт от тенденцията на засилващия се регионализъм на страните от Югоизточна Азия. От 90-те години насам АСЕАН се превръща в основа на икономическата архитектура на региона Източна Азия. През първите три десетилетия от съществуването си (1967-1997) основните цели на АСЕАН бяха фокусирани върху установяването на мир, добросъседство и сътрудничество между нейните страните-основателки. АСЕАН изгради доверие и разсея взаимните подозрения между членовете на АСЕАН чрез срещи и форуми за сътрудничество. През този начален период от съществуването на организацията бяха постигвати две изключителни за своето време постижения. Първо, бе подписан Договора за разбирателство и сътрудничество в Югоизточна Азия, който въвежда принципите на взаимно уважение към независимостта и суверенитета на всички нации, на ненамеса във вътрешните работи, на мирно уреждане на споровете и ефективно сътрудничество. И второ, приета бе декларация на АСЕАН за съгласуваност, която определя насоките в областта на икономическите, социалните и културните отношения и потвърждава поетия от подписалите го страни ангажимент за създаването в Югоизточна Азия на зона на мир, свобода и неутралитет. АСЕАН се превръща в пионер що се отнася до регионалните търговски споразумения в Югоизточна Азия. За този успех значение има  провеждането  на вътрешни икономически реформи, както и споразуменията за свободна търговия, известни под формулата АСЕАН+1. Азиатската финансовата криза през 1997 г. се превърна в ключов фактор за популяризиране на източноазиатското регионално сътрудничество, тъй като разпространението на кризата в други икономики в региона изискваше съвместни действия за нейното преодоляване. Задълбочаването на икономическите връзки, нарастването на производствените мрежи в Югоизточна Азия, както и превръщането на региона във "фабрика на света" процъфтяват в условията на износно ориентирани търговски политики и нарастващата икономическа отвореност на почти всички източноазиатски икономики. Това сближаване е и резултат от засилването на регионализма и растежа на регионалната архитектура, тъй като те улесниха по-дълбоките икономически връзки между тези страни  без да вдигат бариери пред останалия свят. 

Китай се реваншира срещу САЩ

Не без значение е отварянето на Китай и нарастването на неговата икономическа мощ през същия период. Въпреки своите глобални стремежи и цели, Китай добре разбира геостратегическото и икономическо значение на азиатските страни и неслучайно обръща внимание на регионалните си партньори и съседи. Погрешно е да се смята, че постигнатото споразумение е победа на китайските апетити над американските домогвания за влияние в региона. В случая е видно, че големият губещ е САЩ, защото те не участват в търговското споразумение. Но РВИС е по-правилно да се определя като безспорен дипломатически успех на съвместните усилия на страните от АСЕАН. Неслучайно водещата роля на организацията е подчертана в съвместното изявление за постигането на сделката. Инициатива под лидерството на голяма икономическа сила като Китай или Япония не би донесла подобен резултат, но със сигурност участието на голяма глобална сила променя нейното значение и тежест.  Участието на Китай в търговското споразумение безспорно ще задълбочи връзките на Поднебесната империя със страните от региона, както и ще повиши влиянието му в Югоизточна Азия. 

От друга страна, участието на Китай в РВИС може да се разглежда и като реванш срещу пропадналото Транс-тихоокеанско партньорство, което бе инициатива на САЩ, но без участието на Китай. Транс-тихоокеанското партньорство бе предложение за търговско споразумение между Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексико, Нова Зеландия, Перу, Сингапур, Виетнам и САЩ, което бе подписано на 4 февруари 2016 г. То щеше да бъде първото мащабно икономическо и търговско споразумение. След обаче избирането на Доналд Тръмп за президент САЩ се отдръпнаха от споразумението, защото новата управляваща върхушка заложи на политиката на протекционизъм и преследването на собствения национален интерес. Голяма част от страните, участващи в преговорния процес за Транс-Тихоокеанско партньорство останаха силно разочаровани от поведението на САЩ, защото виждаха в първата икономическата сила в света възможност за икономически подем и преструктуриране на световната търговия и икономика. Останалите държави по споразумението договориха ново търговско споразумение, наречено Всеобхватно и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство, което влезе в сила на 30 декември 2018 г. Усещането за отхвърленост, което остави отдръпването на САЩ от по-задълбочено партньорство със страните от Югоизточна Азия, безспорно изостри недоверието към администрацията на Тръмп и стимулира усилията на региона към търсене на нови пътища и подходи за стимулиране и развитие на икономиката. Засилената икономическа мощ на Китай го направи сигурен избор за партньор в новото търговско споразумение. Не трябва да се подценяват и усилията на самия Китай в това направление. Китай работи неуморно за развиване и заздравяване на връзките със своите съседи и страни от Югоизточна Азия. Всъщност Китай се интересува повече от своята инициатива "Един пояс, един път", с която е планират експорт на инвестиции на обща стойност до $1,3 трилиона в световен мащаб. Първият и най-важен етап от тази външнополитическа стратегия на Китай е насочен към страните от Югоизточна Азия, тъй като Китай вижда в тяхно лице изключително важни партньори. Възможностите обаче, които РВИС ще предостави на Китай, също не са за пренебрегване. Поканата за участие е с важно значение за ролята и престижа на Китай, но също така позволи на азиатската страна да си сътрудничи с другите две икономически сили в региона - Япония и Южна Корея. Това означава, че доверието към Китай като надежден партньор също се е повишило. 

Непосредствено след обявяването на новината за подписването на Регионалното всеобхватно икономическо споразумение, новоизбраният президент на САЩ Джо Байдън коментира ситуацията по следния начин: "Ние съставляваме 25% от световния търговски капацитет, от икономиката на света. Америка трябва да се съгласува с другите демокрации, за да могат те, а не Китай, да пишат правилата на търговията". Байдън отказа да коментира по-задълбочено намеренията на новия кабинет относно РВИС, тъй като все още мандатът му като президент не е започнал. Но бе видно, че на САЩ не се хареса изместването им от ръководното място в световните икономически дела. На преден план остава и противопоставянето с Китай.

Изглежда, че ЕС има значително по-положителна реакция към новото споразумение. Икономическите връзки с Югоизточна Азия са стабилни. ЕС е най-големият източник на потоци от преки чуждестранни инвестиции към АСЕАН и един от най-големите му търговски партньори. Евросъюзът има сключени ключови споразумения за свободна търговия със Сингапур, Виетнам, Япония и Корея, текат и преговори с още няколко страни, включително с  Индонезия, Австралия и Нова Зеландия. 

Стачка спира морския транспорт в Гърция

автор:Дума

visibility 106

Англия отлага отпадането на ковид мерките

автор:Дума

visibility 223

Израел има нов премиер

автор:Дума

visibility 361

Датата

автор:Дума

visibility 52

/ брой: 112

"А" добре! Чакаме "Б"

автор:Велиана Христова

visibility 463

/ брой: 111

Преди 98 години убиха Александър Стамболийски

visibility 311

/ брой: 111

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ