15 Октомври 2019вторник18:09 ч.

Мнение

Втора част

Тото "1 ОТ 1" - истинското тото!

Или - как една фирма получава десетки милиони от държавата

/ брой: 29

автор:Славчо Кънчев

visibility 1266

Асоциацията за борба против корупцията в България протестира решението на градска прокуратура - София, за прекратяване на досъдебното производство чрез обстоятелствена и подробна аргументация, вследствие на което Апелативната прокуратура - София, върна на СГП пр. преписка № 4400/2014 г. с указания за извършване на съответно разследване. Същевременно АБКБ подаде две искания на основание на Закона за достъп до обществена информация: до Югозападно държавно предприятие и до Агенция "Митници" чрез МВР. Целта на асоциацията бе да получи достъп до декларираните пред митническите власти цени, по които са внесени стоки и артикули, доставени по позициите на възложените от Югозападното държавно предприятие и МВР на "Аполо" ООД поръчки. Като се сравни тази информация с цените, по които държавата е платила на фирмата (кръга!) на Веска и Никола Цветанови за изпълнението на поръчките, може лесно да бъде изчислена нормата на печалба, а оттам да бъде направено заключение за наличието на престъпление по чл.220, ал.1 от Наказателния кодекс: "Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието или организацията, се наказва с лишаване от свобода до пет години..."

В своята 19-годишна дейност за противодействие на корупцията АБКБ стъпва върху най-добрите чуждестранни практики и научни подходи, както и собствени теоретични разработки, за да подходи към тръжната процедура "Изработка и периодична доставка на униформено представително и теренно облекло за нуждите на Северозападно държавно предприятие, Северно централно държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южно централно държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие, създадени на основание чл.163, ал.1 и параграф 9 от Закона за горите", проведена през 2013 г. и възложена на 5.04.2013 г. на "Аполо" ООД (която тръжна процедура е обект на горепосочената пр. преписка), с обем 10 983 829 лв. без ДДС.

АБКБ направи анализ на всичките 26 тръжни процедури, възложени на "Аполо" ООД от 15.06.2007 г. до 24.11.2015 г. на обща сума 66 021 406,11 лв. без ДДС, 79 225 687, 33 лв. с ДДС. Направеният анализ е с оглед и на методиката, изложена в монографията на проф. Робърт Клитгард "Контролиране на корупцията", издадена у нас през 2008 г. със съдействието на посолството на САЩ в България. В нея на стр. 194, 195 и 196 са изложени индикаторите за наличие на незаконни комисиони и тайни споразумения при провеждането на тръжни процедури. Съгласно т.А, 3а: "Един и същ доставчик печели определен вид търгове", както и т.А, 3б: "Повтарящ се модел в различните региони или в различните правителствени агенции", следва, че са установени индикатори за наличие на тайни споразумения при 26-те поръчки, възложени на "Аполо" ООД, и за възможности за скрити комисиони при тях. В разговор с Елеонора Николова, и.д. директор на БОРКОР, стана ясно,  че никое ведомство у нас, включително и БОРКОР, не използва подобни компютърни програми за възпрепятстване и откриване на корупционни практики и източване на държавния бюджет. Исканата от Асоциацията за борба против корупцията в България информация относно възложените 2 поръчки на "Аполо" ООД от страна на ЮЗДП е началото на обстойна преценка за целесъобразността на изразходването на държавни средства при възлагането на всичките 26 поръчки на "Аполо" ООД. При положение, че съществуват тайни договорки за разпределяне на финансов ресурс, придобит от държавния бюджет чрез завишаване на цените, по които е договорирано изпълнението на поръчката (поръчките), обект на тръжната процедура, спрямо средната пазарна цена (макар и прикрито в самата система за оценка на получените оферти, като е заявена висока относителна оценка на показателя "качество"), то задълбоченият анализ на ценообразуването на всички артикули, обект на гореописаните тръжни процедури, възложени на "Аполо" ООД, като се имат предвид както заявените цени на вносните готови артикули и/или материали за производство, така и установените разходни норми на производство в отрасъла, е напълно възможно да се определи разликата между себестойността и цената, по която държавните фирми - възложители, са заплатили изпълнението на поръчките от 1 до 26 на "Аполо" ООД. Като се направи сравнение със средната норма на печалба в отрасъла, може да бъде направено категорично заключение дали е налице престъпление по чл.220, ал.2 от Наказателния кодекс. С постановление от 29.03.2017 г. по пр. преписка 4400/2014 г. на прокурорката М. Димитрова от Софийска градска прокуратура и то от Специализираното междуведомствено звено за разследване на корупция, беше отказано да бъде образувано наказателно производство. Но вътре черно на бяло е признато, че следствените органи не са си свършили работата, понеже "Въпросите, отправени до Интерпол Анкара не попадали в контекста на полицейското сътрудничество, поради което за удовлетворяването им е необходима молба за международна правна помощ, която да бъде изпратена по дипломатическите канали до съответните турски власти". Което не е направено и изходната цена на 5449 чифта обувки, доставени от "Аполо" ООД на Югозападното държавно предприятие, остава "неизвестна" за разследващите органи. Което е много удобно за тях. Не са поискали от Дирекция "Митници" и сведение за цените, които "Аполо" ООД е декларирала при вноса на тези 5449 чифта обувки, начин да бъде установена огромната разлика между покупната и продажната цена на обувките. Разликата е надута, за да бъде обогатен "кръгът "Аполо" ООД".

На 1.02. т.г. с вх. № 5850/17 г. Асоциацията за борба против корупцията отправи предложение по Закона за съдебната власт главният прокурор или друг опитен висш служител да се включва в работата по делата, този подход да бъде приложен спрямо пр. преписка относно тръжните процедури, за които АБКБ е подало сигнал, като именно Сотир Цацаров поеме ролята на наблюдаващ прокурор. Както поради огромния финансов обем на възложените поръчки, така и поради мухлясалите срокове от 2014 г. досега за извършване на разследването на сигнала, предложението не получи одобрението на адресата. АБКБ спечели на първа инстанция пред Благоевградския административен съд делото за достъп до информация относно тръжните процедури през 2013 г. и 2015 г., чрез които "Аполо" ООД получава поръчките от Югозападното държавно предприятие, но решението беше обжалвано. На първа инстанция пред Софийския градски административен съд беше постановено решение, благоприятно за Агенция "Митници" да не разкрие сведението за декларираните от "Аполо" ООД цени на внесените артикули и материали по 4-те тръжни процедури на МВР за работно облекло, възложени на фирмата на Цветанови на 28.11.2011 г. Асоциацията обжалва решението. Де факто прокуратурата засега(!) приема, че само при един участник, подал оферта, фирмата (кръг!) на Цветанови, са обстоятелство, в което няма нищо съмнително, за да послужи за цялостно и изчерпателно разследване, а не да бъде доста несръчно прикривано ощетяването на българския народ в огромни размери. Ето защо асоциацията срещу корупцията подготви възражение срещу отказа за образуване на досъдебно производство по двете поръчки, възложени на "Аполо" ООД, за да екипира (уж!) горските работници за модни дефилета из шубраците...

В тази история на Cloaca maxima (Голямата клоака) е показателен фактът, че след което на 30.09.2016 г. с вх. № 03. 07-60 по описа на деловодството на МС беше информиран и Бойко Борисов за четирите поръчки на МВР, за които се оказа абонирано отново "Аполо" ООД, последва спиране на изпълнението им. Но после не последва самостоятелна инициатива от страна на изпълнителната власт да бъде сезирана прокуратурата защо тази апетитна хапка от националния бюджет отново е била възложена на "дежурния абонат" за "печелене" на тлъсти тръжни процедури. Би било невероятно и да се случи - нали са одобрени от "строителя" на ГЕРБ Цветан Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи.

Сега следва въпрос с понижена трудност към читателите. Как реагира прокуратурата на съставяне на официални документи с невярно съдържание? Които деяния са съставомерни сами по себе си съгласно НК. Който от читателите предположи, че прокуратурата на Република България тутакси е надула сирената на националната тревога, вероятно е стигнал до този отговор насън. Тъй като жестоката реалност тук, върху територията, която през известни периоди на историята е имала дори функционираща държавност, е, че магистратите си получават тлъстите заплати и си... подсвиркват за прекратяване на досъдебното производство поради (браво, досетихте се!), "липса на доказателства" за извършено престъпление. Е, както гласи един от законите на Мърфи: "Най-трудното в работата е да си гледаш работата." Което твърдение е напълно валидно както за магистратите в червени тоги, така и за българския министър-председател.

*Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България

София в топ 20 по най-бързо поскъпване на жилищата

автор:Дума

visibility 223

/ брой: 197

С 3% поскъпна свинското през септември

автор:Дума

visibility 165

/ брой: 197

Без подпомагане на животновъдите заради сушата

автор:Дума

visibility 175

/ брой: 197

Отиде си голям приятел на България

автор:Велиана Христова

visibility 579

/ брой: 197

Мутрокрация

автор:Йонко Бонов

visibility 298

/ брой: 197

Датата

автор:Дума

visibility 186

/ брой: 197

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ