24 Август 2019събота13:00 ч.

На фокус

Първа част

Тото "1 ОТ 1" - истинското тото!

Или - как една фирма получава десетки милиони от държавата

/ брой: 28

автор:Славчо Кънчев

visibility 1210

Хитрите хора могат да бъдат различени от баламите, ако наблюдавате кой на кое тото играе. Будалите залагат на "тото 2 - 6/42", "тото 2 - 6/49"... Умниците играят - само в "тото 1/1", тоест когато шансът е сто процента. Както например действат представляващите фирма "Аполо" ООД Веска и Никола Цветанови. Винаги, когато участват в тръжни процедури по възлагане на обществени поръчки. Умението да печелиш в това тото, както всяко друго умение, изисква тренировки. Собствениците на "Аполо" стартират своето самообучение в условията на свирепата джунгла, тръгнали на лов за държавни поръчки.

Първият успешен удар на Цветанови е, когато измежду 11 участници в конкуренцията за възлагане на поръчка от НК "Железопътна инфраструктура" за "Доставка на лятно униформено облекло и лятно специално работно облекло, по особени позиции", в размер на 372 294 лв. без ДДС, именно "Аполо" печели тръжната процедура на 15.06.2007 г.

Изминало е по-малко от месец, когато на 12.07.2007 г., отново сред 11 участници, НКЖИ възлага на "Аполо" поръчка за "Доставка на лятно униформено облекло и лятно специално работно облекло по особени позиции", този път за далеч по-скромната сума 40 468 лв., без ДДС. Отново след по-малко от месец, на 6.08.2007 г., този път само в конкуренция с още 2 участници в тръжната процедура, на "Аполо" е възложено от "Летище София" "Изработка и доставка на работно облекло за 2007 и 2008 г.", на сума 57 731 евро с ДДС. Следва спечелена тръжна процедура, обявена от Агенция "Митници" на 27.08.2007 г. за "Изработка и доставка на униформено облекло за митническите служители", в размер на 39 435 лв. без ДДС.

Конкуренцията изпитва страх и повече не смее да оспорва правото на "Аполо" да печели тръжни процедури по системата "Тото 1/1" - само с един кандидат за възлагане на поръчката. Такава е следващата процедура за "Доставка на 48 комплекта специализирано алпийско облекло", цена 65 290,56 лв. с ДДС, възложена на "Аполо" от Министерството на отбраната на 6.10.2008 г.

Взаимната симпатия между Цветанови, от една страна, а от друга - НКЖИ, избуява отново на 17.11.2008 г. посредством тръжна процедура за "Доставка на униформени шуби по обособени позиции" за 383 571 лв. без ДДС. Трикът е повторен на 25.02.2011 г., когато отново при 1 брой участници в тръжна процедура "Аполо" получава от НКЖИ поръчка за "Доставка на униформено облекло" на сума 1 274 607,6 лв. Пътьом фирмата на Цветанови "отстрелва" няколко конкурента при други процедури: от МО за "Доставка на обувни изделия за нуждите на СВ при участие в мисии зад граница" на сума 453 925,08 лв. без ДДС, на 19.10. 2010 г., отново от МО, десет дни по-късно "Аполо" получава поръчка за 1 465 164 лв. без ДДС за "Доставка на бойна униформа за нуждите на Сухопътни войски при участие в мисии зад граница".

Успешният фокус с

"брой участници в тръжната процедура един"

една-единствена фирма, подала оферта, е "Аполо" ООД, е продължен от ГД "Охрана" към Министерството на правосъдието чрез поръчка за униформено облекло в размер на 152 271 лв. без ДДС, като решението за възлагането на поръчката е взето на 1.07. 2011 г.

На 04.11.2011 г. отново МО възлага на "единствената фирма, подала оферта" - "Аполо" ООД, поръчка за "Доставка на бойни униформи и обувки за нуждите на Сухопътни войски при участие в мисии зад граница", на сума 200 295 лв. с ДДС.

Опитът, придобит дотук от Цветанови, издига на по-високо ниво техните цели - възложените поръчки стават далеч по-значителни в парично изражение. На 16.11.2011 г. МВР определя "Аполо" ООД за доставчик на облекло на сума 1 989 250 лв. с ДДС.

Но ето че идва и "Златният ден". На 28. 11. 2011 г., същото МВР, когато там министър е Цветан Цветанов, възлага на "Аполо" четири отделни поръчки за униформено облекло в размер на 2 933 000 лв. без ДДС, 2 155 000 лв. без ДДС, 1 796 800 лв. без ДДС, 10 845 833 лв. без ДС, или общо за 17 730 633 лв. без ДДС, а с ДДС пълният размер на разходите за държавния бюджет е 21 276 759,6 лв.

"Аполо" не се отказва и от по-дребни поръчки: на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за доставка на работно облекло в размер на 47 355 лв. без ДДС, на 24.07.2012 г. Отново номерът с "една подадена оферта" пред Главна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието в размер на 100 080 лв. с ДДС. Фокусът с единствена оферта е демонстриран и от "Дирекция управление на собствеността и социални дейности" на 28.08.2012 г., като поръчката е на сума 1 871 016 лв. с ДДС.

На терена се появява нов, по-крупен възложител - Министерство на земеделието и храните чрез своите държавни горски предприятия. В периодите, когато министри са кадри на ГЕРБ - от 26 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. е Мирослав Найденов, а от 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г. е Десислава Танева. Оттук започва и участието на Асоциацията за борба против корупцията в България (АБКБ) в противопоставянето на целия модел за източване на държавни средства в условия на непрозрачност, липса в повечето случаи дори на формална конкуренция и без граждански контрол.

Историята, която привлече вниманието на АБКБ, е само дни след началото на 2013 г. Директорите на шестте държавни предприятия, които управляват горските територии и ловните стопанства у нас, стигнали до странно споразумение. Всички те решили да обуват и обличат работниците си от една и съща фирма. Заданието, както е публикувано в сайта на АОП, е за "изработка и доставка на униформено представително теренно облекло" за всички служители в държавните горски предприятия.

Първо, още в описанието на изискванията към участниците в бъдещото състезание е посочено, че производителите на облеклата и обувките са задължени да докажат, че "разполагат със свободни финансови ресурси в размер на 4 млн. лева". Иска се и наличие на банкова гаранция от 110 000 лв. И като

последен удар по излишната конкуренция

е поставено изискването фирмата участник да има минимум 150 официално наети и осигурени работници. Друго, непривично за която и да е законосъобразна процедура обстоятелство, е, че никъде в обявлението на тази поръчка не са описани бройки на костюмите, на шубите и на панталоните, нито пък на обувките и другите аксесоари от служебното облекло. В точката, назована в документацията "общо количество и обем", пише: "Съгласно посочения в документацията брой и не повече от броя на служителите и работниците в предприятията". Но публичен документ, където са посочени изрично точно тези "количества и обем". Решението и задължителното публично обявление за тръжната процедура са в един и същи ден - 22 януари 2013 г. Изпълнителната власт се ръководи от Бойко Борисов, а МЗХ - от Мирослав Найденов. Срокът за подаване на документи първоначално е до 15 февруари. Но очевидно някой е съобразил, че по този начин е нарушено законовото изискване за наличие на поне едномесечен срок за подаване на документацията и той допълнително е удължен до 25 февруари. Победителят, който е излъчен месец по-късно, е столичното дружество с ограничена отговорност "Аполо"...

АБКБ подаде сигнал до прокуратурата на 7.03.2014 г. за наличие на основателни съмнения за извършено значително ощетяване на българската държава. Оказва се, че за мъжките зимни костюми са заплатени по 345 лв. на брой, а за дамските - по 315 лв. Летните униформени якета са купени по 155 лв., а зимните шуби по 255 лв. Унифоменият панталон е с единична цена 46 лв. От шивашка фабрика, която работи у нас облекла за клиенти от Париж и Рим, научаваме, че оттам плащат на българските производители за модно лятно яке по 50 лв., а мъжките костюми се изкупуват по 80 лв. Най-шокираща е заплатената цена по тръжната процедура за зимните поларни панталони, доставени на горските служители - по 37 лв. Според нашите производители цената на материала за такъв панталон е 8 лв. метъра. За един панталон са необходими 1,20 м, шевът дори при моден дизайнер и единична бройка не надхвърля 20-25 лв., а когато става дума за серийно производство и 1023 на брой такива панталони (данните са от официалната справка по фактура), цената на производителя за труд не надхвърля 5 лв. Следователно себестойността е около 14,60 лв. Разликата по продажната цена е 22,40 лв., или 153% чиста печалба. Обувките, с които "Аполо" е отчело изпълнението на тази позиция, са внос от турската фирма "Якуноглу" и са калкулирани по 275 лв. за чифт. Този същият производител преди години е доставял специализирани и отговарящи на по-високи изисквания за качество ботуши за британската армия на по-ниски цени, отколкото българската държава плати за обикновени обувки. Всички налични улики за раздуване в пъти на реалните цени обаче бяха пренебрегнати от прокуратурата.

В края на ноември 2015 г. на "Аполо" беше възложена нова поръчка за "Изработка и доставка на униформено представително теренно облекло" на сума 25 800 000 лв. без ДДС. Като се има предвид, че общият брой на горските работници 2464 мъже и 1291 жени, следва, че всеки служител ще получи работно облекло за 6 870,88 лв. без ДДС. Общата сума за двете поръчки без ДДС е 36 783 829 лв., а от бюджета са изсмукани 44 140 594,80 лв. На всеки служител са требвани за облекло по 11 755,15 лв. Върхът е "спечелената" на 2.11.2015 г. поръчка с възложител Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за доставка на униформено облекло и обувки на обща сума 1 493 100 лв. без ДДС, или с други думи от държавния бюджет по сметката на "Аполо" заминават още 1 791 720 лв. (с ДДС). И най-важното: броят на участвалите в тръжната процедура е... един!

Ето как се играе на "тото 1/1".

Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България

Пореден протест в Шишманци

автор:Дума

visibility 30

Честваме 142 години от Шипченската епопея

автор:Дума

visibility 43

Пожар край старото сметище на завод "Арсенал"

автор:Дума

visibility 1055

С 200 лв. отгоре са платили за парно софиянци

автор:Дума

visibility 215

/ брой: 162

Танева предизборно се сети за родните производители

автор:Дума

visibility 253

/ брой: 162

"Фич": Еврото в България - най-рано през 2023 г.

автор:Дума

visibility 191

/ брой: 162

САЩ отварят консулство в Гренландия

автор:Дума

visibility 26

Тук изгря свободата на България!

автор:Дума

visibility 0

Зомби капан

автор:Ина Михайлова

visibility 514

/ брой: 162

Роботи или робовладелци?

visibility 293

/ брой: 162

Тежки битки за горите на Костенец

автор:Павлета Давидова

visibility 349

/ брой: 162

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ