26 Март 2019вторник21:42 ч.

Пенсионното гърне пак кипна

Рефренът на управляващите звучи като работа до гроб

/ брой: 141

автор:Ева Костова

visibility 1854

Реформаторите на пенсионното гърне са ни подготвили няколко варианта за онова, което ни чака след усилената работа в течение на години, подплатени с честно заплащани осигурителни вноски с бели пари за черни дни. Според най-песимистичните прогнози ще получаваме около 33 процента от заплатата си под формата на пенсия, тъй като е обществена тайна, че повечето от работещите се осигуряват на минималната работна заплата.
За по-висок доход на старини занапред експертите виждат увеличаване броя на годините, през които човек е правил осигуровки за пенсия. Това устройва и сегашния кабинет на ГЕРБ-управляващите - работа до гроб. Още повече че у нас и сега остават без работа много хора, на които не достигат няколко години до пенсия. С увеличаването на осигурителния стаж процесът ще се задълбочи и процентът на безработните в близка до пенсионата възраст драстично ще се увеличи, прогнозират запознати. Пък ако реши някой да се пенсионира по-рано - моля, само че ще получава

2,5% по-малко заради липсващите години

Увеличението на вноските е другият възможен лост за равновесие в пенсионната система, сочи чужд опит. За това настояват и нашите синдикати, но този факт съвсем не кара работодателите да потриват доволно ръце. Напротив, опасяват се много хора, това ще ги накара да търсят начин да осигуряват наетите на минимални суми, въпреки контрола на НОИ, НАП и ГИТ. Други държави си дават сметка, че последиците от сегашната криза ще се усещат и занапред в това десетилетие, защото безработицата ще намалее много по-бавно, отколкото се увеличи. Там се питат как да се върне дискусията за пенсиите в границите на разумното?
У нас промените в пенсионната система ще са ясни през септември, обеща управителят на НОИ Христина Митрева. Според нея вдигането на стажа за пенсия с 3 години ще е стимул хората да се осигуряват и да излязат от сивата икономика.
"Излизането от икономиката, сивата, ще стане и чрез увеличаване на стажа, защото когато едно лице знае, че трябва да има 37 години стаж жена и 40 години мъж, ако това се приеме, той вече ще си помисли дали да работи без трудов договор в сивата икономика, защото иначе няма как да натрупа този стаж", каза Митрева. Експертите намират за по-подходящ и по-безболезнен вариант този, при който се предлага

увеличаване продължителността на осигурителния стаж

Той е по-гъвкав, свързан е с принос към осигурителната система, защото има пряка връзка между стажа и размера на пенсията, смятат те. Могат да се търсят механизми за пълна или частична пенсия, ако се освобождава място за млад човек, който да заема мястото на възрастния работник, според предложението.
Не ставайте наивни, един работник ще бъде съгласен да има работа без трудов договор, отколкото да бъде безработен! А като натрупа трудов стаж и е осигуряван на минималната заплата, каква пенсия ще получава, ако доживее до пенсионна възраст, побърза с коментара си анонимен в интернет форума.
Увеличаването на осигурителния стаж за пенсиониране ще се дискутира на поредица от кръгли маси този месец. На тях са поставени за обществено обсъждане четирите варианта, резултат от съвместната работа на експертите от Консултативния съвет по пенсионната реформа, създаден през 2009 г. по инициатива на министъра на труда и социалната политика.
Анализът показва, че предприетите намаления на осигурителните вноски не постигнаха предпоставените очаквания за увеличение броя на осигурените лица и събираемостта на осигурителните вноски. Вместо това

трайно нарасна недостигът от средства в ДОО

респ. зависимостта на осигурителната система от държавния бюджет. По отношение финансовото стабилизиране на системата в средносрочен и дългосрочен план е безспорно, че тази цел не е постигната. Само по себе си това обстоятелство създава риск от компрометиране на цялата реформа. В момента българската пенсионна система е финансово нестабилна и силно зависима от държавния бюджет. През 2010 г. в Закона за бюджета на ДОО е заложен трансфер за покриване на недостига от средства от държавния бюджет в размер на 2,06 млрд. лв. За сравнение, през 2000 г. трансферът за покриване на недостига от средства е бил 89,6 млн. лв.
Въвеждане на механизми за определяне и актуализиране на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и на максималния осигурителен доход са сред другите предложения за промени. Предвижда се още минималният размер на пенсиите за трудова дейност да са в съотношение към минималната работна заплата в страната, а пенсиите, които не са свързани с труд, да са обвързани с линията на бедността. Търси се стимулиране на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване чрез увеличаване на съществуващите данъчни облекчения от 10 на 15 на сто.
Разширен бе кръгът от доходи, върху които се дължат осигурителни вноски - сега

вноски се плащат върху всички доходи от трудова дейност

а не само върху работната заплата. Въпреки това остава проблемът с бедността сред възрастните хора, доколкото по данни на Евростат през 2008 г. равнището на бедност сред хората над 65-годишна възраст е 34%, а сред хората над 75-годишна възраст - 40%.
"Монд дипломатик" писа преди време, че би било грешка дискусията за пенсиите да се свежда само до един чисто финансов въпрос. Пенсиите имат отношение към различни цивилизационни аспекти, смята авторът Жан-Мари Арибе, икономист и преподавател в университета на Бордо. Първият е свързан със солидарността - както между поколенията, така и между социалните групи. Всички проведени досега реформи, както и онези, които се предвиждат, целят да увеличат "приноса на данъкоплатците", предупреждава Арибе.
Друг аспект е мястото на възрастните в обществото. Принудата да работят почти до смъртта си ще означава да се отрече огромната полза от участието им в колективния живот, макар и извън трудовата им дейност срещу възнаграждение. Освен това се поставя под въпрос и самата роля на труда. И наистина, отвъд въпроса за пенсиите всъщност се решава съдбата на цяла една концепция за живота, заключава авторът в "Монд дипломатик".
Промените, свързани с условията на пенсиониране ще важат от първи юли, защото така според социалния министър Тотю Младенов ще има достатъчно време хората да се подготвят за новите изисквания. Промените, отнасящи се до ограничаване на ранното пенсиониране, повишаване на контрола върху инвалидните пенсии ще са от първи януари.
Кръглите маси продължават. Засега е ясно само, че пенсиите ще бъдат увеличени чак догодина. Тази година увеличаване на пенсиите не е предвидено в актуализацията на бюджета.


Как изглеждат някои от промените?  

Предлага се вместо досегашните необходими по текущото законодателство брой "точки", съответно 94 за жените и 100 за мъжете, да се въведе изискване за минимален осигурителен стаж - 37 г. за жените и 40 години за мъжете, с възможност за по-ранно пенсиониране на навършилите 65-годишна възраст без нужните години да се пенсионират с намалена пенсия, при условие че имат минимум 15 години действителен осигурителен стаж. Според друг вариант се предвижда от 2012 г. пенсионната възраст за жените да се  увеличава с 4 месеца за година до достигане на 63 г. през 2019 г. От 2021 г. да започне увеличаване пък на пенсионната възраст за жените и мъжете с по 4 месеца на година до достигане на 65-годишна възраст. Право на пенсия да се придобива при 37 г. стаж и за двата пола.
С трети вариант се предлага право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за мъже и жени да се придобива при навършване на 65 години при 15 години действителен осигурителен стаж. Друга промяна предвижда всяка година в Закона за бюджета на ДОО се определят диференцирани минимални размери на пенсията за осигурителен стаж и възраст в три групи - за тези с осигурителен стаж до 20 години, от 20 до 30 години и над 30 години.
Четвъртият вариант предвижда да се започне с постепенно увеличаване възрастта за пенсиониране на жените, за да се преодолее дискриминационният елемент в условията за пенсиониране.

Парламентът поема контрола над "Брекзит"

автор:Дума

visibility 40

/ брой: 59

Америка прие закон срещу руския газ в ЕС

автор:Дума

visibility 54

/ брой: 59

Заплашиха кметства в германски градове

автор:Дума

visibility 26

/ брой: 59

Румънците забогатяват

автор:Дума

visibility 43

/ брой: 59