22 Март 2023сряда22:05 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес облачността ще бъде значителна, но от запад валежите ще отслабват, след обяд и ще спират, най-късно в източните райони от страната. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са предимно между 9° и 14°. В София - около 11°. Днес облачността ще бъде значителна, но от запад валежите ще отслабват, след обяд и ще спират, най-късно в източните райони от страната. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са предимно между 9° и 14°. В София - около 11°.

Мария Радева:

Лекарската грешка е понятие от езиковия оборот

Разминаването между представата на пациентите, медиите и някои здравни администратори е причина за ескалиращото недоволство в обществото, смята юристката

/ брой: 1

автор:Аида Паникян

visibility 2498

МАРИЯ РАДЕВА е професионалист и консултант по правно регулиране в здравеопазването, автор на справочника "Здравната система в България" и на "Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО", както и на авторски сайт www.MariaRadeva.com. Магистър е по право и по обществено здраве и здравен мениджмънт, бакалавър по психология. Докторант е по административно право. Работила е като адвокат в Русе, била е адвокат към сдружение "Български адвокати за защита правата на човека" и Фондация "Програма достъп до информация", в РЗОК-Русе - като юрисконсулт и началник контрол.


"Все повече лекари и медицински сестри са обект и на вербална агресия, и на физическо посягане. И причината е изключително сериозната криза на ценностите"


- Г-жо Радева, зачестиха ли у нас напоследък лекарските грешки?
- Юрист съм, а правната система не дефинира и не ползва понятието лекарска грешка. Затова, а и защото не разполагам със съответните правомощия, не мога да отговаря дали са зачестили лекарските грешки, още повече каква е причината за тях. Но виждам, че все повече пациенти поставят въпроса за нарушените им права и за тяхната защита. Ще попитате как тогава съдебната система, когато няма дефиниция за "лекарска грешка", квалифицира всички грешни решения и/или действия на лекари и лечебни заведения, довели до увреждане (вкл. и смърт) на пациент и как могат пострадалите лица да се защитят? И моят отговор е: зависи каква защита се търси и какъв е конкретният казус.
- Увеличават ли се съдебните искове срещу лекари и на какво се дължи това?
- Има все повече дела срещу лекари и лечебни заведения. Делата срещу лекари не са прецедент само в България - дори напротив. Това, което се случва сега у нас, е всекидневие в Западна Европа и САЩ. А дали един проблем, в случая увреден пациент, ще стигне до съдебната зала, в много случаи зависи само от него. Може би пациентите стават по-активни в защита на правата си.
- Колко дела срещу лекари се водят в момента и колко са исковете срещу лекари?
- Не водя статистика. За мен представлява професионален интерес как приключват делата срещу лекари и лечебни заведения - те завършват и в полза на пациента, и в полза на лекаря. Но се забелязва тенденция към увеличаване размерите на присъжданите обезщетения. Събрала съм повече от 60 конкретни съдебни казуса само за последните 2-3 години по т.нар. дела срещу лекари (наказателни и граждански) и се надявам скоро да имам възможност да издам поредната си книга със събрани съдебни актове, разглеждащи въпросите за допуснати от лекари нарушения, в резултат на които има увредени пациенти.
- Как у нас се доказва лекарска грешка и въз основа на какъв доказателствен материал?
- В българската правна система не се доказва "лекарска грешка". Предмет на доказване е съответното деяние, извършено от лекар, в нарушение на установени изисквания, довело до неблагоприятен за пациента резултат - смърт или увреждане. И тези деяния се доказват с всички допустими от правото способи. В дела, при които има засягане на здравето (не само срещу лекари, а и при нанесени травми в резултат на ПТП, трудова злополука и др.), от решаващо значение е заключението на съдебномедицинската експертиза.
Единственият компетентен орган, който може да реши дали даден пациент е увреден в резултат на неправилно лекарско решение или действие и какви ще бъдат последиците (наказателно или гражданскоправни) за лекаря и/или лечебното заведение, е съдът. Процедурите, способите, средствата и т.н. за събиране на доказателства са подробно разписани в НПК и ГПК.
- Злоупотребява ли обеществото с понятието "лекарска грешка"?
- Не мога да кажа, защото не съм социален анализатор, но като юрист отстоявам идеята, че всеки е свободен да изразява мнение, да защитава интересите си с всички допустими от закона способи! Представата на пациентите, медиите, за съжаление и на някои здравни администратори, за "лекарска грешка" е коренно различна от смисъла на това понятие, което влагат юристите. Може би това разминаване е причината за ескалиращото недоволство в обществото.
- Регистрирани ли са случаи на съдебни искове от медицински работници или лечебни заведения срещу пациенти?
- Има и такива съдебни дела. Както лекарите могат да засегнат правата на пациент, така е възможно да се случи и обратното. Това, че се четат "публични присъди" срещу лекари, че се съставят "черни списъци" в интеренет-форуми, са факти, с които сякаш свикнахме. Но ако някой лекар се чувства засегнат от нечие изказване, той е свободен да защити името и репутацията си в съдебен процес. В САЩ дори е водено дело с искане да бъде затворен сайт на пациент, съдържащ обидни квалификации спрямо личността и професионалните качества на зъболекар. В България не са практика, но съществуват изолирани дела, в които лекари съдят пациентите си за нанесени обиди, клевети и уронване на доброто име и репутация. А вербалната агресия е само първата стъпка към физическото нападение към медицинския персонал.
- Има ли случаи на насилие от страна на медицински работници над пациенти?
- Ако говорите за физическо насилие - не познавам такива случаи. Но разполагам с данни за друг вид насилие - злоупотреба с правата на пациентите с цел извличане на финансова изгода. Случаите на неистински медицински документи, съставени и ползвани от лекари, за да получат съответно заплащане от НЗОК, нима не е своеобразно насилие над пациенти? Подправени подписи на пациенти под регистрационни форми, медицински направления, амбулаторни листи, болнична документация и т.н. са причина за осъдителни решения и присъди срещу лекари.
- Зачестиха ли случаите на нападения над медицински персонал и на какво се дължи това?
- Поне от информацията в медиите се създава усещане, че зачестяват подобни случаи. За съжаление подобни сигнали получавам и по време на специализираните обучения, които провеждам. Все повече лекари и медицински сестри са обект както на изключително остра вербална агресия, така и на физическо посягане. И причините за подобни деяния не са по-различни от причините за все по-сериозните случаи на насилие в обществото ни като цяло - това е изключително сериозната криза не толкова икономическа, колкото криза на ценностите, на липса на каквото и да е уважение и зачитане правата на човека срещу нас. Вина за подобни инциденти има и от двете страни. На предходната си месторабота години наред ръководех приемна за граждани. Чух потресващи истории - от липса на елементарно уважение и неумение за комуникация до случаи на спекулации със здравето на пациент за получаване на финансова облага. И по-лошото е, че видях и доказателства, подкрепящи тези истории. В подобни ситуации пациентите се чувстват безсилни, смазани под тежестта на конкретния здравен проблем и изправени срещу стена от бездушие и неразбираеми административни изисквания. Какво им остава в подобни случаи, освен да бъдат агресивни и търсейки вината в другия - лекаря, медицинската сестра, да стигнат и до физическа саморазправа. В подобни инциденти вина няма само едната страна.
Познавам и случаи на изключително арогантни пациенти, които не се съобразяват с нищо и с никого, смятайки, че крясъците или юмруците ще решават медицинския проблем. Стигайки до съд, при определяне на наказанието, се отчита точно тази специфика на мястото, където е извършено деянието. Хулиганските постъпки на площада или на стадиона са укоримо поведение, но много по-укорима, следователно и наказуема с по-сериозно наказание, е хулиганската постъпка или насилието в лечебно заведение.
- Необходима ли е специална защита от закона за медицински работници?
- Не подкрепям идеите, при които съдебната система трябва да бъде "прекроявана", за да реши един частен случай. Съдебната система затова е определяна като един от фундаментите на държавността, защото е всеобхватна, устойчива и предвидима. И сега медицинските работници са защитени от закона. Тук ще се съглася с изказване, направено от ресорната парламентарна комисия, че за да обявим едно деяние за наказуемо по смисъла на НК, първо трябва да дефинираме всички понятия в правната норма. Какво означава "медицински работници"? Това е понятие на езиковия оборот, не на правото. В една болница работят лекари, медицински сестри, санитари, административен персонал. Нима регистраторът в болницата е по-малко изложен на риск от нападение от медицинската сестра, която бърза по коридора към поредния пациент в нужда? От гледна точка на правото трудно би се изравнил юридическият статут на лекаря, който работи в областната МБАЛ, и този, който работи в собствено лечебно заведение като личен лекар например. И сега на работещите в Спешна помощ се признава качеството длъжностно лице, което предполага по-голяма степен на наказателна защита. В същото време лекари, уличени във вземане на подкуп, твърдят, че не са длъжностни лица и пледират за по-леко наказание. По въпроса длъжностни лица ли са лекарите, работещи в болница, и главният прокурор поиска еднозначно тълкуване от ВКС, защото в момента съдебната практика е различна. Преди дни ВКС реши: "В пряката си професионална дейност, в отношенията си с пациента (при която обичайно би могла да възникне ситуацията по поискване или приемане на дар във връзка с лечението), лекарят няма длъжностно качество." Не звучи сериозно и правноаргументирано (да не кажа, че е злоупотреба с правото) искането на медицинските лица по принцип да бъде признат специален статут, който да им дава по-висока степен на наказателна защита с оглед общественополезните функции, които изпълняват, но същият този особен статут да бъде отричан, когато лекари от потърпевши стават извършители на друг тип престъпления (подкуп например).
- Какво е мястото на пациентските и на съсловните организации в подобни спорове?
- То е такова, каквото е определено от закона. Отново подчертавам - споровете между пациенти и лекари се решават единствено от съдилищата. Ако има престъпление, прокуратурата ще образува наказателно производство, съдът ще произнесе присъдата. Ако пациентът е решил да води граждански процес (или няма основания за наказателен), единствено негово решение е какъв размер на обезщетението ще иска, негова отговорност е и как ще докаже претенциите си. Единствено съдът ще вземе окончателно решение. Стане ли въпрос за съдебно производство, в него е недопустимо да се наместват други органи и организации, освен съдебните. И в тази връзка ролята на пациентските организации и обществения съвет е да представляват и защитават колективния интерес със средствата на гражданското общество, вкл. да търсят и разпространяват информация, да поставят наболели обществени въпроси, дори и да станат проводници на общественото недоволство - това е ролята на неправителствения сектор по принцип. По отношение на съсловните организации също имам свое мнение. От една страна, те не могат да осъзнаят сериозните си правомощия, както и това, че ако искат да отстояват авторитета на професията си, първо да се научат да се саморегулират, каквото право им дава законът. Но саморегулацията трябва да е както насочена навън - да защитават колективния си интерес, така и навътре - да бъдат безкомпромисни спрямо собствените си членове, извършили нарушение. От друга страна, съсловните организации имат и сериозен законодателен проблем - правните норми, които могат да обусловят налагането на административно наказание, вкл. и лишаване от права, се нуждаят от сериозна законодателна редакция. Сега дори и да се стигне до налагане на административна санкция, при евентуално обжалване същата бива отменяна и причината (освен в неправилното тълкуване и прилагане от страна на съответната районна колегия) е и непрецизната езикова редакция на правните норми.

Спират сделки с имоти заради глоби на КАТ

автор:Дума

visibility 492

/ брой: 55

Правителството клекна пред търговските вериги

автор:Дума

visibility 495

/ брой: 55

Бизнесът щял да вдига заплатите с 10%

автор:Дума

visibility 488

/ брой: 55

Земеделци на протест срещу скъпата вода за напояване

автор:Дума

visibility 462

/ брой: 55

Чужд премиер на повикване

автор:Александър Симов

visibility 800

/ брой: 55

Военни дитирамби

автор:Нора Стоичкова

visibility 572

/ брой: 55

Има нещо гнило в България*

автор:Дума

visibility 705

/ брой: 55

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ