24 Април 2019сряда09:56 ч.

Северозападът

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ, кмет на община Медковец:

Държавата се управлява по порочен модел

Ако искаме да вървим напред, ни предстои къртовска работа за формиране на човешкия фактор, казва кметът

/ брой: 197

автор:Петрана Сомлева

visibility 1334

ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ КУТКУДЕЙСКИ е роден на 5 декември 1954 г. в село Медковец, област Монтана. Средното си образование завършва в ЕСПУ "Поп Андрей" в родното си село. В периода от 1972 до 1974 г. отбива  военна си служба  във Военно поделение - с. Граф Игнатиево, Пловдивско. От 1974 до 1979 г. е редовен студент във ВИММЕСС - гр. Русе, където придобива квалификация машинен инженер.
От 1979 до 1991 г. работи в селското стопанство последователно като инженер по експлоатация на селскостопанската техника, главен инженер на АПК, заместник-председател на АПК по техническата част, председател на ТКЗС "Гигант" - с. Медковец.
От 1991 г.и до днес е кмет на община Медковец, седми пореден мандат.
От 1986 до 1989 г. придобива втора специалност управление на националното стопанство - степен магистър - в АДНСУ, София.
Водещи в неговата работа са социалната чувствителност, солидарността, активната жизнена позиция към всичко, което ни заобикаля, и непрекъснатият стремеж да сме по-добри и по-успешни от другите във всичко.
Семеен, с две дъщери.


"Укрепването на държавността и благосъстоянието на хората са най-важните приоритети във "Визия за България""

"Политическата класа днес чува, ама не слуша, слуша, ама не се съобразява"


- Г-н Евгениев, запознат сте с проекта на левицата "Визия за България", който в момента се обсъжда с хората в отделните общини и региони в страната. Кои според вас са най-важните приоритети?
- Навсякъде в проекта на левицата "Визия за България" преди всичко стои укрепване на държавността, на институциите и благосъстоянието на хората. Това за мен са най-важните приоритети. Убеден съм, че ако искаме да вървим напред, ни предстои къртовска работа за формиране на човешкия фактор с неговите ценности в режим на съзидание. Защото без човешкия фактор нито една визия, нито една програма, нито каквито и да било директиви и стратегии нямат бъдеще. Победа се завоюва само при наличието на отбор. Без отбор нещата остават само на хартия, в сферата на пожеланията. Така че евентуално едно ново управление, без да казвам, че то ще бъде на БСП или на която и да била друга политическа сила, трябва да се съобрази с него, да постави интересите на държавата и на хората над всичко. Само тогава можем да тръгнем във вярната посока. В противен случай ще сме това, което в момента сме.
Най-неприятното е, че политическата класа чува, ама не слуша, слуша, ама не се съобразява. И както се казва, кучетата си лаят, керванът си върви. И затова нека Визията да бъде един добър документ с ясното съзнание, че този документ се изпълнява от човешкия фактор. И този човешки фактор не се моделира за един ден. Той не става със закон, с директива. Човешкият фактор се формира с много усилия на семейството, на училището, на средата, на всички ценности, които нашият произход, нашите традиции и гени са закодирали в нас. Без това няма да стане. Няма да чакаме да ни оправят американците или германците, трябва да си подредим дома и това зависи само от нас.
Трябва да има гъвкава външна политика, никакво навеждане, никакво съглашателство, защото не сме кой знае какъв фактор в световен мащаб, но трябва да имаме умението да провеждаме политика, в която националният интерес да е изведен на пиедестал. Едва тогава ще има гаранция, че тази визия ще има успех.
Да, трябва да има добре подредена визия, на базата на всенародно допитване, проучване, съобразяване с регионалните различия и потребности, с демографските процеси, с бъдещите намерения, но пак казвам: целевата работа трябва да бъде насочена към човешкия фактор, защото той ще реализира тази визия. Не може хора, които не могат да се подпишат, които нямат трудови навици, на които начинът им на мислене и на действие е свързан с лентяйството и с готованщината, да очакваш да направят красива държава. Това не може да се случи. Красива, хубава държава става от отговорни, трудолюбиви и почтени в отношенията си хора и институции.
- Във Визията специално място е отделено на  по-трудните, по-бедните и по-обезлюдените региони. Посочен е Странджа-Сакар, посочена е и Северозападна България. Дадени са приоритетни програми за развитие на тези региони: като укрепване на местната икономика, нови инвестиции, селското стопанство, туризма. Кое е най-важното, което трябва да се направи, за да се подобри тяхното развитие?
- Всичко, което се поставя като проблематика, е правилно. Неприятното е, че демографският срив е в режим на торнадо и е помел цели населени места.
Процесът на обезлюдяване не е отсега, сега само се е ускорил и задълбочил. В някои протоколи, които намерих тук още отпреди 9 септември 1944 г., а и след това, с особена тревога се споделя, че започва постепенно намаляване на прираста на населението. Ще върна лентата назад, за да кажа, че през годините, когато се е дискутирал въпросът за изграждането на електрокарния завод в Лом, първият вариант е бил той да се изгради на територията на землището на Медковец. Тогавашните управници, притеснени, че този завод може да погълне много активна работна сила и да я изведе от земеделието, не са дали съгласие, защото ще остане земеделието без работна ръка. Така електрокарният завод бил построен в Лом. Сега положението е катастрофално, няма какво да се заблуждаваме. И мерки от рода на създаване на структури в областта на малкия и средния бизнес едва ли са нещото, което ще доведе до бърз оздравителен процес.
За съжаление, вече има и много малко инициативни хора. Изпитвам огромно затруднение, когато трябва да избера от списъка на безработните хора за общи работници, без определена квалификация, защото имат лоши трудови навици.`Такава е истината. И затова казвам, че трябва да започнем от процеса на превъзпитание, на мотивация, на ограмотяване, за да могат да заработят и тези инициативи, които са прекрасни - туризъм, малки преработвателни предприятия, или нещо, което излиза извън стереотипа на сегашната структура в земеделското производство - малка зеленчукова градина, малка овощна градина, малка животновъдна ферма, редки видове животни или растения. Какво сега можем да предложим на пазара? Знаете ли, че в Монтанския регион няма фабрика или цех за преработка на зеленчукова продукция?
- Вие сте земеделски регион. Освен традиционните земеделски култури - пшеница, ечемик, царевица, какво друго се произвежда?
- Тук е бил рогът на изобилието на зеленчуците. Сега фабриките "Бели Мел" в Боровци, тези в Лом и Огоста са руини, а е имало целогодишно производство за необятния руски пазар. И тези хора, малкото останали да произвеждат, имат сериозен проблем с реализацията на продукцията.
Сега в с. Расово находчив земеделски производител стартира инициатива за изграждане на линия за производство на пелети от високобелтъчни култури. Вече са в етап на доставка на оборудването. От люцерна, грах, соя се произвеждат малки гранули, които се използват във фуражната промишленост и за изхранване на животните в личните стопанства. Това е много добре, но той може да открие не повече от 7-8 работни места и ефектът по отношение на заетостта няма да бъде така осезаем. Има и ферми за животни, които работят само за да оцеляват. В Расово даже председателят на общинския съвет, млад човек, има кравеферма с 80 животни, в с. Пишурка - също, в Медковец и Сливовец също има ферми с по 100-ина крави. Но това като бройка е далеч под онова, което сме имали, защото от тази община в миналото са излизали по 35 т мляко всеки ден, а сега - по 7-8 т, т.е. 6-7 пъти производството на мляко е надолу. Да не говорим за овцевъдството, което е направо бледа сянка. Само в Медковец имаше 14 хил. овце, а сега не можеш да събереш три стада с 500-600 овце. Трагедия. Това е тежък труд, който няма вече кой да го работи.
- Каква е безработицата в общината?
- 27-28%, някой път пада и до по-малко, но процентът е висок, защото има много хора, които са излезли в чужбина - в Испания, Италия, Чехия. А ние тук като общество се борим да намалим безработицата. Е, как ще стане? Лошото е, че има една категория безработни, които търсят работа с вътрешната нагласа дано не намерят. Само и само да попаднат в списъка на ония, които подлежат на социално подпомагане. И когато един човек се задоволява с нищото, ти не можеш да го мотивираш да прави нещо. За него е важно да има днес пари за кафенце, за цигари, детето може да е голо, босо, няма да ходи на училище... Ако намери някъде да дават и безплатна храна, абсолютна абдикация. Това ни е присъдата. А работа има, стига да има инициативни хора. Има примерно достатъчно земя, тук условията са такива, че могат всякакви дейности да се развиват - и зеленчукопроизводство, да се отглеждат ягоди, малини, къпини, и лозя, и какво ли не, стига да си инициативен. Човекът, който отглежда 250-300 овце в Сливовец, заедно със семейството си, извънземен ли е? Той ми казва: "Трудно ми е, но знам, че поне правя нещо. Да отида в София и да се затворя в апартамент, какво ще правя. Тук осмислям живота си, хубаво ми е, приятно ми е." Даже е започнал и сирене да прави. Има възможности, когато човек иска да прави нещо. Да, има трудности. И тази Визия е за това, за да можем да ги изчистим, с бъдещите си управленски решения, да дадем тласък на тези хора, да им дадем самочувствие, че това, което правят, ще има обществено признание. Но не и да ги спъваме, не да ги съсипваме с тежки документи и процедури. А който не иска да работи, да не работи.
 Но вина имаме и ние като общество, защото сега безработните чакат да получат някакви 40-50 лв. социална помощ, детските, защото е направил повече дечица, и така се чувства много добре. В същото време създава една тежест, която като сумарна величина се пренася върху снагата на обществото. И твоят доход няма да бъде достатъчно висок, защото трябва да се даде и на тези кияци, които непрекъснато лентяйстват. Обаче политическата ни класа флиртува с тях, защото ги използва като електорална подкрепа. Като дойдат избори, им даде по 20 лв., увеличи бройката за програмата за временна заетост и те гласуват за тях. Това е цялата работа. То е толкова съшито с бели конци, че... И кой печели от тази работа? Печели политическата класа, защото удължава времето си на присъствие във властта, за да може да ни оскубе и да не остане перце върху нас. Държавата се управлява по един порочен, неработещ модел, който е вреден за България.
- Какво ново сте заложили в социалната програма на общината?
- Ползваме всички възможности, които предлага Министерството на труда и социалната политика, както и различни инициативи, свързани с програмите за личен асистент, домашен помощник и пр. Имаме реализирани няколко проекта съвместно с МТСП. На тази база изградихме общинско предприятие за благоустрояване и озеленяване с наемане на работници и след изтичане на срока. Имаме домашен помощник, личен асистент, от много години осигуряваме за около 100 човека безплатен топъл обяд, имаме домашен социален патронаж, който действа към общината, стол, транспортни средства, с които разкарваме храната до всички потребители, включително хляб по заявка. По тази програма доставихме и специализиран автомобил с платформа за превоз на хора с увреждания до болница, до други институции.
- Как е осигурена здравната помощ за хората от общината?
- Имаме общопрактикуващи лекари. Имахме и поликлиника, но след реформата тя вече не съществува. Има стоматологични кабинети, имаме и  аптека. Ние сме едно от малкото населени места, което има собствена аптека на наша територия. В Расово има аптечен пункт, лекарят там го е лицензирал. Това е гаранция, че няма да се ходи в Лом, в Монтана и др. за лекарствени средства. Тук имаше и спешен център преди години, ама след здравната реформа го ликвидираха. Имаме късмет, защото тук живеят лекари, които са местни хора и са на денонощно разположение, винаги реагират. Имаме зъболекарка с местен произход, която идва да работи в петък, събота и неделя, направили сме й стоматологичен кабинет. В Расово направихме пълна рехабилитация на стария стоматологичен кабинет, нов стол купихме, идва едно момиче от Лом.
Проблеми има, но те са проблеми на системата. Но искам да кажа, че присъствието на квалифицирани медицински кадри тук, на място, доближава здравната услуга до хората, когато възникне нужда. Друг е въпросът, че народът е болен от стрес, от нездравословен начин на живот. Това не е нещо, което можем да го избегнем. Но на фона на други села, където няма лекари и аптеки, сме в много прилично състояние.
- Догодина предстоят местни избори и избори за евродепутати. И двата вота са важни за левицата. Каква е лявата алтернатива?
- Драстичната промяна, която настъпи в присъствието на наши кадри в местната власт, се дължи на манипулациите на ГЕРБ, на силния платежен процес, на корпоративния и манипулиран вот. От всяка позиция е въздействано това да се случва. Трудно ще го променим, ако не се преборим с покупко-продажбата на гласове - това е първото нещо. Другото важно нещо, което трябва да се направи, е внимателен и прецизен подбор на кандидатите. Трябват силни кадри, харизматични хора, разпознаваеми и вдъхващи доверие, а не в последния момент палиативни решения. Трябва по-рано да се действа. Това не е притеснително. Искаме да изкараме чист човек, който да работи за кауза. Ако оставим хората на спокойствие да правят избор, без да им налагаме други решения, тогава ще има реален избор, и той ще бъде и по-честен. Тогава хората ще изберат този, на когото имат доверие. А сега нещата са под натиск. Изборът, който прави подкупеното ромско население, е в интерес на тези, които дават пари.
И всичко това е свързано с визията, за която говорихме. Трябва да се променяме, да направим ревизия на поведението си. Трябва да имаме силата да кажем: "Аз тук сгреших!" Защото никой не е безгрешен!
Без вярата, без еуфорията, без стремежа към онова, което всички ни обединява и което искаме, няма да успеем.

БСП: Законът за розата не решава проблемите в сектора

автор:Дума

visibility 182

/ брой: 79

Панелките почти изчезнаха от пазара на имоти

автор:Дума

visibility 333

/ брой: 79

Не е ясно реален ли е ръстът в приходите от туризъм

автор:Дума

visibility 126

/ брой: 79

"Еврохолд" увеличава капитала заради сделката с ЧЕЗ

автор:Дума

visibility 91

/ брой: 79

Влакът на Ким влезе в Русия

автор:Дума

visibility 0

Новата софийска крепост на фюрера

автор:Мирослав Попов

visibility 576

/ брой: 79

Каварна, любов моя!

автор:Аида Паникян

visibility 232

/ брой: 79

Хомеопатията е илюзия, която вреди

автор:Велиана Христова

visibility 213

/ брой: 79

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ