23 Март 2019събота09:48 ч.

Събеседник

Йен Дзимин:

В Китай държавата подкрепя писателите

Съвременната литература се вълнува от промените в обществото, но държи и на традиционния дух, казва зам.-председателят на Китайския писателски съюз

/ брой: 164

автор:Боян Бойчев

visibility 950

- Г-н Йен Дзимин, в началото на нашия разговор аз бих искал да попитам каква е структурата на Китайския писателски съюз, как общуват помежду си китайските писатели?
- Китайският писателски съюз е най-голямата организация на писатели в света. В него членуват над 10 000 поети и писатели. Освен това имаме между 500 и 600 служители в самия съюз, които се занимават с неговата дейност. Имаме собствено издателство, собствен вестник и над 10 периодични издания. Нашият съюз разполага със собствена Академия, която не е висше училище, но в която се обучават бъдещи писатели и поети. Тя носи името на големия китайски писател Лу Сюн. В нея се приемат млади писатели от цялата страна, които преминават за 2-3 месеца обучение в различни курсове - писане на проза, писане на поезия, писане на критика. Имаме и организация, занимаваща се с колекционирането на различни артефакти: ръкописи, информация, свързана с различни писатели, неща, които са от историческа значимост. Съюзът на китайските писатели дава и четири национални литературни награди, най-голямата от тях е отново на името на Лу Сюн. Лауреатът получава 100 хиляди юана (около 25 хиляди лева). Друга престижна награда е за роман - на името на Мао Дун. Финансовото й измерение е 500 хиляди юана (около 125 хиляди лева).
- Какви са отношенията на Китайския писателски съюз с държавата? Тя подкрепя ли ви? И въобще, какво е отношението на държавата към културата и конкретно към литературата в Китай?
- Ние сме народна организация, но също така може да се каже, че сме един вид министерство, макар да нямаме неговите функции. Получаваме огромна подкрепа от правителството. От своя страна то има изисквания към нас за свършена работа. Всички неща, които вече споменах: издателството, нашите вестници, периодичните издания, включително и наградите, са подкрепени и финансирани от правителството.
- Има ли много млади писатели в Китай? Кое ги мотивира да посягат към перото?
- В момента у нас има много млади творци. Повечето започват като интернет писатели. Интернет литературата в Китай е изключително активна и разнообразна. Затова младите писатели публикуват първите си творби в мрежата, за да бъдат забелязани, след това вече се развиват, публикуват книгите си.
- Казахте за интернет литературата. Не представлява ли тя опасност за традиционната книга? Как стоят нещата в Китай?
- В момента интернет литературата у нас набира все по-голяма скорост. Някои от интернет авторите стават много популярни, дори по-популярни и по-печеливши от традиционните писатели, публикуващи основно на хартия. Но аз смятам, а и много други творци са на същото мнение, че издадената на хартия книга притежава по-голяма литературна мощ.
- Каква е основната тематика, вълнуваща съвременния китайски писател?
- Тематиката е твърде разнообразна. Тъй като Китай е изключително голям и има много творци, е трудно да се правят генерални обобщения. Но у нас се случват много скоростни и големи промени в самото общество, затова писателите и поетите пишат за тези промени. Затова може да кажем, че реалистичното описание на новото китайско общество е основната тематика в съвременната китайска литература.
- Бурното развитие на Китай е видно от всички. Особено в областта на технологиите. Но къде е мястото на културата в едно такова развито технологично общество?
- За китайската държава културата е от изключително значение и най-вече литературата. Както вече казах, правителството оказва изключителна подкрепа за личностното и творческото развитие на писателите. Да, Китай се развива изключително много в технологично отношение, което оказва влияние върху развитието и на самата литература, включително на начините, по които тя се чете, прави и разпространява. Оказва влияние и на самата тематика. Все по-популярна става и научнофантастичната литература. Така че спокойно можем да кажем, че в Китай технологичното развитие повлиява и на културата, и в частност на литературата.
- В този ред на мисли, съхраняват ли се традиционните китайски корени в обществото и каква е мисията на литературата в тази област?
- За държавата традиционната култура и нейното опазване е жизнено важна. Аз споменах научнофантастичната литература, но в Китай има и много силни исторически романи, написани през последните години. Особено в интернет литературата се създават много исторически произведения, които носят и предават традиционния китайски дух. Много от тях биват филмирани, превръщани в сериали, които имат огромна популярност в Китай.
- Как китайците успяват да запазят своя език, да устояват на натиска на английския? При нас в България това май трудно се случва...
- Китайският език е изключително стар език. Затова и китайците се гордеят с него. У нас също навлизат чужди, особено английски, думи. Но като цяло китайският език запазва своята структура, своята цялост и своята чистота. Повечето от чуждите думи при нас навлизат бързо, но и бързо престават да се използват.
- А има ли в Китай приет закон за чистотата езика?
- У нас няма приет такъв закон. Но има практики, когато някоя чужда дума, звучаща неестествено за китайския език, навлезе в него, използването й да бъде силно критикувано: и от медиите, и от обществото, и от различни организации, и от нас, писателите. Не след дълго думата отпада. Но закон за езика няма.
- Един въпрос, който мен лично винаги ме е вълнувал. Могат ли в Китай писателите да се издържат чрез писане, или трябва да работят и нещо друго?
- Има писатели, които могат да се издържат само чрез писане. Особено сред интернет писателите. Някои от тях правят по десетки милиона юана на година. Но това са по-малката част от писателите. По-голямата все пак не могат и се налага да работят и нещо друго.
- В какъв тираж се издават книгите в Китай?
- Зависи от много неща. Има писатели, чиито книги се издават без проблем в тираж над 1 милион копия. Други са в по-малък тираж. Но средно книгата на добър писател в Китай излиза в тираж 100 000 бройки.
- Финансира ли държавата издаването на книгите?
- Всички издателства в Китай са държавни, но те са и предприятия, които трябва да мислят за качеството, пазара и продажбите. Така че самите издателства финансират издаването на книгите в Китай, като се стараят да пускат на пазара само качествена продукция.
- Има ли интерес към китайската литература днес? Какви са вашите наблюдения?
- В миналото много европейски читатели се интересуваха от китайска литература, за да разберат повече за живота в Китай. Днес с развитието на нашата литература, мисля, че много читатели избират да четат китайски произведения заради самото качество на творбите. Те възприемат всяка стойностна творба като художествено произведение, без значение, че идва от Китай.


 

Мей и европейците - отсрочка по милост

автор:Дума

visibility 2

Сблъсъците в Сирия продължават

автор:Дума

visibility 395

Апартаментът

автор:Павлета Давидова

visibility 1037

/ брой: 56

Полюсите на българската фило-фобия

visibility 336

/ брой: 56

В Испания няма давност за фашизма

visibility 368

/ брой: 56

ПРИКАЗНА ЖЕРАВНА

автор:Петра Ташева

visibility 198

/ брой: 56