18 Ноември 2018неделя11:03 ч.

Регламентират работата на здравните медиатори

В 113 общини 230 души помагат за здравната грамотност на уязвими групи

/ брой: 157

автор:Аида Паникян

visibility 240

Да бъде регламентирана дейността на здравните медиатори предлага проектът на здравното министерство за изменение и допълнение на Закона за здравето. Предложението цели дейността на здравния медиатор да бъде нормативно регулирана, за да се постигне устойчивост на развитието на професията, както и да бъдат нормативно уточнени необходимите за нея професионални компетентности, знания и умения, както и да бъдат разписани механизми за проследяване и оценка на ефективността от подкрепата, която те оказват. Според законопроекта министърът на здравеопазването определя с наредба изискванията към дейността на здравните медиатори. Проектът предвижда дейността на общините в областта на здравната профилактика сред уязвими групи да се подпомага от здравни медиатори. От мотивите става ясно, че всяка година броят на тези посредници се увеличава с около 20, но в Закона за здравето липсва нормативна регулация, регламентираща дейността им.
Очакваният резултат от приемането на предложението за регламентиране на дейността на здравните медиатори е постигане на устойчиво развитие на професията и повишаване на достъпа до профилактика на неграмотни, бездомни, хора от малцинствата, изпаднали в социална изолация.
В 113 общини през т.г. работят 230 здравни медиатори, които посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на хора от уязвими малцинствени групи.
Понятието здравен медиатор се въвежда за първи път с приетата от Министерския съвет Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства (2005-2015 г.).
През 2007 г. професията е въведена в Националния класификатор на професиите в подклас "Приложени специалисти в здравеопазването" и единична група "Здравни работници в общности". Сред изискванията за упражняването й е минимум завършено средно образование и задължително завършен специализиран курс за здравен медиатор, одобрен от МЗ или диплома (сертификат) от Медицински колеж, а владеенето на ромски/турски език е препоръчително. 
Здравните медиатори са включени като основно действащо звено и в редица други стратегически документи и програми, подчертават от МЗ. Функциите на здравния медиатор са свързани с провеждането на беседи за повишаване на здравната култура, включително семейно планиране, съдействие на общопрактикуващите лекари за повишаване на имунизационния обхват, извършване на патронаж на млади майки, бременни, хора с хронични заболявания и др. Като пример за успешна работа на здравните медиатори от МЗ припомнят справянето с епидемията от морбили през 2010 г.

Протести блокират България и днес

автор:Дума

visibility 67

Зимата нахлува от днес

автор:Дума

visibility 220

ДПС: Закъснялата оставка не решава проблемите

автор:Дума

visibility 145

Ще плащаме такса за преминаване по мостове и тунели

автор:Дума

visibility 504

/ брой: 223

ВМЗ ще прави дронове по израелски технологии

автор:Дума

visibility 378

/ брой: 223

БНБ очаква по-нисък растеж

автор:Дума

visibility 177

/ брой: 223

Разходите на домакинствата пак са повече от доходите

автор:Дума

visibility 166

/ брой: 223

1200 са в неизвестност в Калифорния

автор:Дума

visibility 30

Израел отива на предсрочни избори

автор:Дума

visibility 245

Лондон одобри сделката за "Брекзит"

автор:Дума

visibility 265

/ брой: 223

Лепило за конструкцията

автор:Ралица Николова

visibility 341

Скритният човек от народа

автор:Лозан Такев

visibility 712

/ брой: 223

Борисов, спри да лъжеш!

visibility 1418

/ брой: 223

Агресията в училището допълзя от обществото

автор:Денчо Владимиров

visibility 281

/ брой: 223