24 Март 2019неделя18:39 ч.

Без осигуровки върху пътните и наема на учители

Над 16 660 педагогически специалисти ще бъдат засегнати от промяната

/ брой: 150

автор:Аида Паникян

visibility 552

Върху възстановените разходи за транспорт на педагогическите специалисти от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота да не се изчисляват и внасят осигурителни вноски. От МТСП предлагат тази промяна в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. От ведомството на Бисер Петков обясняват, че в момента липсата на изричен текст е предпоставка за различно тълкуване. Мотив за промяната е създаване на условия за повишаване привлекателността на учителската професия и на социалния статус на учителите, включително и чрез гарантиране на социални стимули за подкрепа на педагогическите специалисти. Друг мотив е разработване на система от специални мерки за привличане, задържане и развитие на педагогически кадри до 35 г. както и на специалисти с високо равнище на професионална подготовка и квалификация в системата на средното образование.
Общо 16 625 педагози в предучилищното и училищно образование от 2800 училища и детски заведения в цялата страна пътуват до и от работа или живеят под наем, става ясно от данните на Центъра за информационна осигуряване на образованието. Промяната ще гарантира социални стимули за пътуващите учители и възпитатели.
Проектът на МС за промяна в Наредбата е обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
ДУМА припомня, че през февруари т.г. наредбата бе пак променена. Тогава МОН пое разходите на всички пътуващи учители. Дотогава просветното ведомство поемаше само пътните на учители, които пътуваха от по-големи населени места на работа в по-малки (до 5 хил. души население). Тогава се въведе и максимален размер от 200 лв. за наем на учители, които работят в по-отдалечение и слабо населени или планински райони или райони със слабо развита пътна инфраструктура.

Апартаментът

автор:Павлета Давидова

visibility 1474

/ брой: 56

Полюсите на българската фило-фобия

visibility 434

/ брой: 56

В Испания няма давност за фашизма

visibility 470

/ брой: 56