11 Юли 2020събота12:15 ч.

На фокус

Само корупцията цъфти в отбраната

Повече пари да имаше, и те щяха да потънат в пясъка и в джобовете на властта

/ брой: 123

visibility 1105

Николай ЦОНКОВ,
народен представител от "БСП за България"


Една от най-съществените функции на държавата и основен елемент на националната й сигурност е отбраната. За съжаление водената през последната година отбранителна политика от правителството доведе този така важен сектор до невъзможност да изпълнява в пълен обем конституционните си задължения. Веригата от погрешни стъпки и решения на кабинетите Борисов 1 и 2 беше продължена и от настоящия кабинет, един от първите актове на който беше оттеглянето на Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили за 2016 г. Още тогава стана ясно, че правителството не само не е в състояние да реши проблемите в сектора, но и не проявява желание и намерение за това. Стигна се до куриозния случай едни и същи хора да готвят два доклада с различно съдържание за да удовлетворят политическите амбиции на министъра на отбраната.
С промяната на изводите на доклада, разбира се,

не беше решен нито един от проблемите

във Въоръжените сили. Точно обратното - те се задълбочиха и поставиха началото на провала на правителството в този сектор. Потвърждение на това е и Управленската програма на правителството, в която планираните приоритети, цели и мерки не съответстваха както на целите на отбранителната политика, определени в Националната отбранителна стратегия, така и на състоянието и проблемите на въоръжените сили. Днес негативните процеси се задълбочават, стават хронични и се превръщат в трайна низходяща тенденция.
Ръководството на МО не се справи с най-важния проблем - несъразмерно високия некомлект от личен състав. За активните сили той надмина 22%, като за някои формирования достига 30%, а за доброволния резерв - 83%. С този некомплект всяка армия би била квалифицирана като небоеспособна - всяка с изключение на българската. Липсата на достатъчен брой войници и офицери постави много от военните формирования в тежка организационна ситуация. Командирите с много нарушения и на ръба на законовите възможности успяват да организират нормалния войскови живот. Поставените задачи се изпълняват трудно с голямо напрежение.
Некомпетентните и неадекватни действия на МО

доведоха армията до тежка кадрова криза

Лъжливите обещания, безхаберието, професионалната немощ и неспособността да се разкрият причините и да се намерят адекватните решения са в основата на провалената кадрова политика. Предприетото увеличение на заплатите с 10% при запазване основата за определянето им от 380 лв. е нищожно и унизително. То не само не привлече повече кандидати в армията, а напротив -  затвърди тенденцията за отлив на кандидати и на военнослужещи.
Въпреки опитите да се оправдаят проблемите с недостиг на финансови средства, за всеки е ясно, че неудачните решения и неспешни политики са функция на системата за управление на отбраната и Въоръжените сили. След многогодишните провали в различни области трябваше да се стигне до простичкия извод, че въведеният модел на "умерена интеграция" между МО и Щаба на отбраната е нефункционален дори в мирно време, а какво бихме могли да очакваме във време на криза? Тази хибридна структура, тотално игнорирала военната експертиза и създала в средата си психика на послушание и конформизъм, направи администрацията на МО некомпетентна и неспособна да взема целесъобразни и ефективни решения. Назначаването на цивилни служители на висши длъжности, без те да притежават необходимите компетенции, какъвто е случаят с постоянния секретар по отбраната, окончателно откъсна администрацията от Въоръжените сили. Вместо да се търси решение на проблема, през октомври 2017 г. беше направена поправка в ЗОВСРБ, която не само не издигна ролята на военната експертиза, но затвърди позициите на постоянния секретар и засили професионалната немощ на министерството. МО се превърна от орган за ръководство и управление на отбраната и Въоръжените сили в орган за генериране на проблеми и създаване на негативни тенденции в армията и обществото.
Като резултат - в тежко кадрово и материално-техническо състояние

изпаднаха Сухопътните войски

Този основен вид Въоръжени сили, на който се възлагат основните задачи по отбраната на страната, има най-висок процент некомплект от личен състав, най-остарялото въоръжение и техника, незавидно състояние на инфраструктурата. Общият некомплект от личен състав надвишава 25%. Основната бойна машина на пехотата - БТР-60 ПБ, е постъпила на въоръжение през 60-те, а танк Т-72 - през 70-те години на миналия век. Некомплектът от личен състав и остарялото въоръжение заедно със занижените критерии, при които се провежда бойната подготовка, доведоха до загуба на бойни способности. Некомпетентността на МО и неспособността му да осигури средства за консумативи, поддръжка и ремонт на техниката препятстваха провеждането на нормален учебен процес. Липсата на акумулатори, гуми, резервни части и консумативи доведе до незапомнени във войсковата практика случаи на събиране на техника от 2-3 формирования, за да се проведе едно военно учение.
Последица от псевдоуправлението е и

бедственото положение във ВВС

Основната си задача - наблюдение, контрол и защита на въздушното пространство, ВВС изпълняват с цената на всекидневни нарушения на процедурите за поддръжка на радиолокационната и авиационната техника. Поради некомплекта от личен състав, който е над 15%, липсата на финансови средства и резервни части задачите се изпълняват при свръхнатоварване на летателния и инженерно-техническия състав. Правят се недопустими нарушения по отношение на удължаване на жизнен цикъл на въоръжението. Намален е броят на летателните часове, а тези на пилотите на вертолети са под санитарния минимум. Като в автоморга се снемат части, агрегати, възли и блокове от едни летателни апарати или радиолокационни станции, за да може да функционират други. По вина на МО се забави с повече от 6 месеца приемането на доставените двигатели за Миг 29. Всичко това накара търпението на пилотите от авиобаза "Граф Игнатиево" да прерасне в недоволство и на 24 октомври 2017 г. те отказаха да изпълняват полети. Протест, непознат в историята на БА. И вместо да започне да се решава проблемът с остарелите летателни апарати, поради лобистки интереси беше спрян проектът за нов боен самолет.
Не по-добро е положението във ВМС. И тук има хроничен недостиг на средства за текуща издръжка, неизпълнение на полагащите се регламентни прегледи и ремонти на корабите, боеприпасите, въоръжението и техниката. Липсват финансови средства за подготовката на личния състав и обслужването на техниката. Некомплектът, надвишаващ 15%, води до затруднение при изпълнение на задачите и до голямо напрежение на личния състав. Това състояние на флота създаде предпоставки за аварии и инциденти.
В синхрон с катастрофалното състояние на Въоръжените сили е и

състоянието на търговските дружества

с принципал министъра на отбраната. Свидетели сме на опити за неоснователно прехвърляне на въоръжение и материални активи между търговските дружества - в частност към "ТЕРЕМ холдинг" ЕАД. Повече от очевидно е, че това се прави с цел да се заобиколи ЗОП и продажбите на активи да се извършва без търг, на избрани фирми. Предрешена е съдбата на "Военно издателство" ЕООД - дружество със 130-годишна история. Умишлено лишавано от поръчки и прехвърлено към "ТЕРЕМ холдинг" ЕАД, то се води към ликвидация с вероятно намерение за продажба на сградата му в центъра на София.
Още по-нетрадиционно е намерението на МО да превърне "ТЕРЕМ" в брокер на недвижими имоти. В напреднала фаза е прехвърлянето на 25 имота с отпаднала необходимост от ГД "Инфраструктура на отбраната" към "ТЕРЕМ". Целта е отново заобикаляне на ЗОП. Съмнително действие на министъра е опитът за прехвърляне на над 30 позиции въоръжение (стрелково оръжие, зенитни установки и артилерия) от "Снабдяване и търговия - МО" ЕООД към "ТЕРЕМ холдинг" ЕАД. Как новосъздаденият холдинг ще осъществява по-успешна пазарна реализация на военна продукция от дружеството с многогодишен опит и традиции в тази област? Ако към тези обстоятелства добавим, че значителна част от въоръжението има колекционерска стойност (картечни пистолети "Судаев" и "Шпагин", пушки "Манлихер" и "Мосин", картечници "Максим"), целта е ясна - заобикаляне на ЗОП и продажба на въоръженията без търг, на клиенти, които биха компенсирали по подходящ начин самоотвержените търговски усилия на МО. Тези действия не съответстват на пазарните неуспехи на "ТЕРЕМ", довели дружествата на холдинга до задължения от 40 млн. лв. Финансовите резултати не би трябвало да изненадват с лошите си показатели, ако се погледне бордът на директорите на "ТЕРЕМ холдинг", назначен от министър Каракачанов. В него влизат хора, които не само не са от системата на отбраната, но и никога преди това не са се занимавали професионално с военноремонтната дейност.
Станаха известни намеренията на ведомството да възложи охраната на всички войскови имоти на фирма "МОБА", която не притежава необходимия капацитет за това. Очевидно е, че фирмата ще наеме подизпълнители, близки до ръководството на МО, с което веригата на охрана на обектите ще се удължи и оскъпи.
Пословичните за това правителство корупционни практики са разпространени и в системата на отбраната и Въоръжените сили. В обществените поръчки на МО продължават да се срещат примери на

конфликт на интереси

фаворизиране, измами и корупция, които нарушават лоялната конкуренция и обезсърчават участниците в процедурите. Много са случаите на умишлено обявяване на дискриминационни условия и необосновани ограничения и изисквания към участниците. Често срещано явление е смесването на критериите за подбор с критериите за оценка на офертите. Институтът по отбрана участва в обществените поръчки по нетипичен начин, като изготвя техническите спецификации или тактико-технически задания за тях. В резултат се изготвят задания и технически изисквания, които да облагодетелстват приближени фирми.
Антисоциалната политика на МО снижи социалния статус на военнослужещите и доведе до друга трайно негативна тенденция - намаляване привлекателността на военната професия, напускане на армията и отлив на кандидати за войници и за офицери. МО в продължение на една година не намери време и сили да започне да решава този важен проблем.
Много са примерите, фактите и симптомите, показващи некомпетентността и безхаберието на това управление. Непрекъснатото изтъкване на недостига на финансови средства не може да бъде оправдание. Дори и да имахте тези пари, господа управляващи, без идея, без професионални анализи и визия, те биха били изгубени по аналогия със санирането, пътищата, здравеопазването, образованието.

 

ЕП окончателно прие пакета "Мобилност"

автор:Дума

visibility 316

/ брой: 130

Търговията на дребно с рекорден спад през май

автор:Дума

visibility 293

/ брой: 130

Зърнената реколта най-слаба от десетилетия

автор:Дума

visibility 370

/ брой: 130

Don't touch Our Gladstone!*

автор:Велислава Дърева

visibility 560

/ брой: 130

Ще бъде ли реабилитиран Оруел?

автор:Мирослав Попов

visibility 485

/ брой: 130

Датата

автор:Дума

visibility 283

/ брой: 130

В ход е откровен прокурорски преврат

автор:Дума

visibility 1190

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ