20 Ноември 2018вторник20:47 ч.

Знание

Дават правото и на фондации да правят дуално обучение

МОН пусна промени към Закона за професионалното образование и обучение

/ брой: 91

автор:Велиана Христова

visibility 404

Регламентиране на защитените специалности по професии и на специалности от професии, по които у нас има недостиг на кадри, предлага проект на МОН за промени в Закона за професионалното образование и обучение, обнародван за обществено обсъждане до 11 юни тази година. Самият закон е приет през 1999 г. и бе "ремонтиран" многократно досега. Всъщност проектът уточнява нормативно системата на т. нар. дуално обучение в професионалните училища - термин, с който в ново време министерството замени някогашната задължителна в техникумите ученическа практика в реална работна среда.  Навремето в различна форма тя бе въведена и в общообразователните гимназии, където освен общото обучение учениците получаваха и тапия за професионална квалификация. В началото на 90-те години швейцарците дойдоха в България, за да заимстват системата ни за професионално обучение от времето на социализма, въведоха я в Швейцария и я развиха в нови условия. У нас в същото време националната система за професионално образование бе бързо съсипана - и поради съсипването на заводите, в които се провеждаха ученическите практики. В последните години МОН "въвежда швейцарския модел на дуалното обучение" - че го прави и "експериментално" (!), като първите нормативни регулации бяха през 2014 г. В множество малки селища напоследък професионални гимназии бяха преобразувани в средни училища с професионални паралелки, които запазват приема след VІІ клас и имат право да провеждат дуално обучение.
Списък на защитените професии и на специалностите от професии с недостиг на кадри оповести МОН с промените в закона сега. Тези списъци, както и критериите за определянето им се приемат от МС и всяка година до края на октомври се актуализират. Според проекта и отделни специалности от защитени професии също може да бъдат обявявани за защитени. Според проекта дуалното обучение се организира като партньорство, включително чрез договор между един или няколко работодатели и професионално училище, средно училище, профилирана гимназия или духовно училище, които осигуряват професионална подготовка. Приемът на ученици може да бъде заявен от работодател или от директора на училището. Обучението в реална работна среда е за учениците в ХІ и ХІІ клас, които са навършили 16 години. Здравните осигуровки за учениците в дуалното обучение се плащат от държавата. 
Обучението чрез практика се организира от работодателя чрез наставник - работник или служител в предприятието, който трябва да има професионална квалификация в професията, три години опит в нея и да е преминал през обучение за наставници, за да придобие педагогически и психологически знания за работа с ученици. Обучението на наставници се прави във вузовете, в професионалните училища или в центровете за професионално ориентиране. Финансират обучението самият обучаем, работодателят, може съвместно с училището или с пари от еврофондовете. Въвеждат се също длъжности учител-методик и преподавател-методик в дуалното обучение. Методикът осъществява връзката между работодателя, наставника и училището.
  В дуално обучение може да участват еднолични търговци и юридически лица по Търговския закон, по Закона за кооперациите или пък сдружения и фондации, както и лице, регистрирано по законодателството на държава от ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Швейцария. Работодателят не трябва да има неплатени данъци и осигуровки, трябва да има материална база за обучението и работещи, годни за наставници. Министерството на икономиката поддържа база данни за работодателите, които отговарят на изискванията за участие в дуалното обучение. Желаещите работодатели подават заявление да бъдат включени в базата данни. Те може да сключат договор със съответното професионално училище. Работодателите участват в обновлението на списъка на защитените професии и специалности и на специалностите от професии, за които липсват кадри.


Защитена специалност от професия е специалност, която е уникална по своето съдържание, за обучението по която има заявена потребност от министерства и работодателски организации, но липсва заявен интерес от ученици за обучение или заявеният интерес е нисък, но на национално и/или областно ниво съществува необходимост от подготвени квалифицирани специалисти по тази специалност.
Специалност от професия, по която е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, е специалност, която е от значение за икономическото развитие на страната и/или на областта и за която може да се прогнозира бъдещ недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда в сравнение с броя на обучаващите се в системата на професионалното образование и обучение.


 

Над 2 г. се бави ремонтът на мотрисите "Сименс"

автор:Дума

visibility 13

/ брой: 226

Птичият грип погуби над 1 милион пернати у нас

автор:Дума

visibility 15

/ брой: 226

Забраняват пластмасата в ски зоната в Банско

автор:Дума

visibility 12

/ брой: 226

Прогнозират 5% ръст на туристите през зимата

автор:Дума

visibility 11

/ брой: 226

В Румъния уволниха шестима министри

автор:Дума

visibility 17

/ брой: 226

65% от гърците против договора със Скопие

автор:Дума

visibility 18

/ брой: 226

Груевски получи убежище от Унгария

автор:Дума

visibility 13

/ брой: 226

Евросъюзът държи на договора за ракетите

автор:Дума

visibility 24

/ брой: 226

Да подадем ръка на сънародниците ни зад граница

visibility 18

/ брой: 226

Искам съд за виновните!

visibility 22

/ брой: 226