24 Март 2019неделя18:42 ч.

Наука

Плагиатството ще се наказва без давност

На виновните ще се отнема научната степен или научната длъжност

/ брой: 46

автор:Велиана Христова

visibility 680

На лица от академичния състав на научните организации и вузовете, за които се установи, че са придобили научна степен или са заели научна длъжност с плагиатство, ще им бъдат отнемани степените и те ще бъдат освобождавани от длъжността. За установяване на плагиатство давност няма, наказанията ще се налагат по всяко време. Установен плагиат не може да кандидатства отново за доцент или професор в своя или в друг вуз.
Това предвиждат промени в Закона за развитието на академичния състав, които вече са приети на второ четене с пълен консенсус в ресорната комисия на НС. Това е станало на тридневно изнесено заседание на депутатите във Велинград. Именно заради подобни текстове Съветът на ректорите провали м.г. проект на служебния министър Николай Денков, готов за внасяне в НС. С поправките в закона сега се въвеждат дългоочакваните минимални изисквания по научни направления за придобиване на научна степен или за заемане на научна длъжност. На тези изисквания трябва да отговарят всички кандидати, както и членовете на научните журита, които ги избират. Досега законът, създаден от ексминистър Сергей Игнатов и действащ от 2011 г., допусна производството на професори "на кило", без всякакви изисквания за научни постижения. Новият проект за промени е внесен от Станислав Станилов ("Атака"), Милена Дамянова (ГЕРБ) и група депутати на 21 юни 2017 г. Друг проект, внесен от левите депутати, бе отхвърлен на първо четене. Вчера депутатите приеха, че ако титулуваните по закона "Игнатов" не отговарят на минималните изисквания, те нямат право да ръководят докторанти и да са членове на журита.
Спорове и жалби по процедурите вече ще се разглеждат не в съда, а пред новосъздадена Комисия по етика към министъра на образованието и науката, гласят приети вече текстове. Тя ще има петима членове, от които поне един юрист. При установени нарушения министърът ще връща процедурата в института или във вуза и ако нарушенията не бъдат отстранени, той, със своя заповед, ще прекратява съответната процедура.
 

Апартаментът

автор:Павлета Давидова

visibility 1474

/ брой: 56

Полюсите на българската фило-фобия

visibility 434

/ брой: 56

В Испания няма давност за фашизма

visibility 470

/ брой: 56