24 Март 2019неделя18:37 ч.

ПРОТЕСТ

Добруджа въстана срещу проект на Сашо Дончев за добив на газ

Собственикът на "Овергаз" използва обръч от роднински фирми, правейки се на руски инвеститор

/ брой: 215

автор:Ростислава Иванова

visibility 1341

Добруджа каза "не" на мераците на фирма "Русгеоком" БГ да проучва терен за добив на природен газ. Инвестиционните намерения всъщност са на собственика на "Овъргаз" Сашо Дончев и още петима бизнесмени, установи ДУМА. Проверка на вестника показа, че собственик на 100% от капитала на "Русгеоком" е фирмата "Ди Ди Мениджмънт" на посочените шестима бизнесмени. С изключение на руското име, и двете фирми нямат нищо общо с Русия.
От няколко месеца жителите на най-плодородната ни житница протестират, защото се страхуват, че производството на газ в землището на 18 села ще замърси питейната вода и почвата им. Според тях е съмнително и искането на фирмата за 35-годишна концесия за добива на газ. Разбунтуваха се всички - от жителите на застрашените села и Генерал Тошево до зърнопроизводителите. Фермерите организираха внушително шествие с 200 трактора, с национални знамена и надути клаксони срещу добива на газ в житницата на България. Те издигнаха лозунги: "Не пипайте земята ни! Не пипайте водата ни! Не пипайте хляба ни!"
Хората негодуват и срещу изготвения от учени от Минно-геоложкия университет в София и еколози спорен доклад от 900 страници за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), даваща зелена светлина на "Русгеоком БГ" да дълбае за газ минимум 35 години. Те поставят под съмнение "независимото" експертно мнение на учените, което отхвърля всякакъв риск за хората и природата в региона и припомнят, че Сашо Дончев е спонсорирал учебен център по газови технологии в МГУ.
През октомври се проведоха 9 обществени обсъждания по доклада за ОВОС. От компанията успокояваха хората, че няма никаква опасност за тях и че ще ползват най-много два опасни химикала при сондажа. Хората обаче се плашат, че ще бъдат замърсени подземните води, които са единственият източник за питейни и битови нужди. Учените, изготвили екооценката, не отговориха на важните въпроси на гражданите, отнасящи се до технологията на добиване на газ, така и до очакваните последици.
Вероятно до 12 декември РИОСВ Варна ще представи становище за инвестиционното предложение за проучвания и добив на природен газ в Добруджа. Жителите, позовавайки се на независими експертни становища, изпратиха писма до министъра на околната среда, министъра на икономиката и областния управител на Добрич с молба да не допускат това да се случи. Общинските съвети в Генерал Тошево и в Добрич гласуваха декларации против реализацията на инвестиционното предложение на "Русгеоком БГ". Общинарите са категорични, че реализацията на инвестиционното намерение ще повлияе изключително негативно на земеделието в региона. Евентуален добив на газ там ще доведе до намаляване на добивите от земеделска продукция, ще замърси питейната вода и ще доведе до непредвидими последици, се казва в декларациите. Общинският съвет в Генерал Тошево пък вчера взе решение за провеждане на местен референдум по въпроса.

Инвеститорът и намерението му

Собственикът на "Овергаз" и издател на в. "Сега" Сашо Дончев иска да добива газ в Добруджа през "Русгеоком БГ" ЕАД, като инвестиционното му намерение предвижда 41 сондажа на дълбочина от 2000 до 5600 метра за добив на газ от Добруджанския въглищен басейн за концесионен период от 35 години. Намерението е годишно да се добиват 370 млн. куб. м газ. Справка в АПИС показва, че "Русгеоком БГ" ЕАД е регистрирана през 2008 г. на адреса на "Овергаз" в София - "Лозенец", ул. "Филип Кутев" 5. Самият Сашо Дончев не фигурира в борда на директорите на инвеститора, но е представен от брат си - Пламен Георгиев Дончев. Изпълнителен директор е Христо Георгиев Станев, в борда е и Павлин Николаев Георгиев. Всъщност фирмата "Ди Ди Мениджмънт" (регистрирана през 2005 г. с капитал 950 хил. лв.), в която вече фигурира Сашо Дончев, е едноличен собственик на "Русгеоком", чийто капитал е 14 млн. лв. В борда на "Ди Ди Мениджмънт" са вписани Сашо Георгиев Дончев, двамата му сина - Георги Дончев и Даниел Дончев, и Илиян Петров Илиев.
Според протестиращите "Русгеоком" е куха фирма. Христо Станев обаче твърди, че до момента за проучването в с. Рогозина фирмата е похарчила 47 млн. лв.

"Русгеоком" уверява, че е безопасно


Проектът за добив на газ в Добрич ще е по конвенционална технология, която е безопасна за хората и животните, уверяват от "Русгеоком" в позиция до медиите. В съобщението се казва, че проектът е за конвенционална технология от находище "Спасово" в блок "Добрич" и няма да се прилага методът на хидравлично разкъсване (т.нар. "фракинг"). Водните сондажи в района се правят по същата техника и технология, която компанията ще използва. Прокарването на сондажи за природен газ, нефт и вода не предизвиква земетресения, уверяват от компанията.
Фирмата изтъква като ползи от проекта по-ниски цени на доставяния руски газ и разкриване на 30 работни места годишно, а 50% от концесионната такса ще отива в бюджета на общината. "Бихме искали да уверим българското общество, че действията на компанията ще бъдат изпълнявани в съответствие с българското законодателство, високите професионални стандарти, в интерес на развитието и просперитета на българската енергетика. Ние уважаваме и разбираме притесненията на местното население, отворени сме да отговорим на всички въпроси и да опровергаем притесненията", казва инвеститорът.
Фирмата твърди още, че добивът на газ няма да има вредно въздействие върху околната среда и водоносните хоризонти. В България от десетилетия се прокарват сондажи и се добива природен газ по този начин и всеки може да види дали има поражения върху природата и хората в районите на действащите газови находища, аргументира се инвеститорът и изтъква положителния доклад по ОВОС за проекта.

Премълчани рискове

Жителите на Добруджа не вярват нито на инвеститора, нито на доклада по ОВОС. Местните изпратиха мотивирани отрицателни становища до заинтересованите институции и до депутата от БСП Драгомир Стойнев. Аргументите "против" засягат дейностите на "Русгеоком" за получаване Концесия за добив на природен газ от находище "Спасово", блок "Добрич" и Доклада по ОВОС и инвестиционното предложение за разработка и усвояване на същото находище, включващо 4 участъка: Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина изток. 
Застрашени са водните ресурси в Добруджа. Инвеститорът не изпълнява препоръките на Черноморската басейнова дирекция и ВиК Добрич сондажните дейности да не преминават в подземния воден басейн, използван като единствен източник за питейно-битови нужди от населението, ползван от почти цяла Южна Добруджа, включително морските курорти на Румъния. Аргументът за отказа е, че газовото находище се намира под този воден басейн и на достатъчна дълбочина от него. Според експерта по опазване на водите в МОСВ Росица Петрова вече е допуснато замърсяване на този воден басейн, причинен от калпави стари сондажи.
Инвеститорът се ангажира сондажите да са отдалечени на 2000 м от съоръженията за питейна вода, но всъщност те ще преминат на стотици метри през водния слой, откъдето се черпи тази вода. Поетото условие се отнася за повърхностните водоизточници, каквито в Добруджа не съществуват.
Пренебрегнат е рискът от пробиви при аварийни ситуации в сондажа и последствията при евентуални земетресения заради наличието на две рискови земетръсни зони в близост - Шабла-Калиакра и Вранча в Румъния. От 1990 г. досега в тези зони са станали 7 земетресения с магнитуд над 4,9 по Рихтер.
Застрашени са почвата, въздухът, ландшафтът и животинските видове. Добруджа притежава най-голямото богатство от черноземни почви с мощен хумусен хоризонт. В община Генерал Тошево земеделието е основният икономически източник за бизнес и доходи. Проектът отгоре на всичко застрашава и групи местни пчелни семейства в региона. Доходите от ренти и наеми на собствена земеделска земя засягат почти цялото население. В доклада няма данни за сегашното състояние на почвите, липсва план за мониторинг, няма яснота за очакваните вреди от въздействието на очакваните газове, вредни емисии, тежки метали, строителни, монтажни, транспортни и други дейности за периода от 35 години. Не са определени точно местоположението и границите на седем от осемте площадки. Това води до представяне на предполагаеми въздействия върху околната среда. Непълно са представени количествата горива и газови емисии за нуждите при експлоатация. Извън дейностите по площадките няма данни за количества горива и вредни емисии и тежки метали, прах, шумово замърсяване, утъпкване на земеделски площи, щети по републиканската и общинската пътна мрежа и т.н.
На територията на находище Спасово са засегнати защитени зони от НАТУРА и две зони за местообитаване и биоразнообразие. Инвеститорът се ангажира само площадките за добив да не попадат в границите на тези зони и твърди, че поради ограниченото замърсяване и кратковременно въздействие не съществува сериозен риск за въздействие.
Населението на 18 села ще бъде непосредствено засегнато от тази дейност в продължение на 35 години. Изчисленията на очакваните замърсявания на околната среда са нереално занижени и ползвани единствено за нуждата на доклада за ОВОС да се приеме от РИОСВ. Икономическите ползи според местното население са нереални и с пожелателен характер. Не се знае прогнозата за приходи от концесията, която пряко касае и местния бюджет. Ще могат ли те да покрият разходите по поддържането на разбитите пътища и рисковете за администрацията. Заложено е плащане на наем за ползване на общинските полски пътища до площадките, но фермерите ги плащат и сега. Откриването само на 30 работни места годишно не гарантира, че ще са от местното население, защото трябва да са висококвалифицирани.
Инвеститорът се мотивира с диверсификацията на газовите доставки в България и подобряване на националната независимост в тази сфера, но от доклада се разбира, че гарантираното количество газ от площадките Рогозина, където имаме регистрирано геоложко откритие, са в размер на 1,097 млрд. м3 за период от 15 години, без да е ясно дали в това количество не влизат

находищата на шистов газ


където е регистрирано второ геоложко откритие и където инвеститорът си е оставил вратичка за добив в случай на отпадане на Мораториума за добив!
"Докладът за ОВОС и инвестиционното намерение на "Русгеоком" е непълен, базиран на очаквания и намерения, неотразяващ реално рисковете за отрицателно и трайно увреждане на всички компоненти на околната среда и водите и застрашаващ живота и сигурността както на местното население, така и чрез водата на населението на почти цяла Южна Добруджа! Очаквам да прекратите процедурата по това инвестиционно намерение и Доклада по ОВОС", призовава институциите Атанас Атанасов от Генерал Тошево. Не допускайте предоставянето на исканата концесия, обобщава той.


 

Апартаментът

автор:Павлета Давидова

visibility 1474

/ брой: 56

Полюсите на българската фило-фобия

visibility 434

/ брой: 56

В Испания няма давност за фашизма

visibility 470

/ брой: 56