Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

23 Ноември 2017 | Четвъртък
 
вход регистрирай се

Икономика

Държавни ценни книжа са пласирани с отрицателна доходност

Дума

15. Ноември 2017 , брой: 224   72   0На аукцион за преотваряне на емисия 4-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), с падеж 22 февруари 2021 година, e постигната за първи път отрицателна среднопретеглена годишна доходност, която възлезе на минус 0,19 процента, съобщиха от Министерството на финансите. Съвкупният обем на пласираните книжа е 30 млн. лв., а общият размер на подадените поръчки достигнал 63,38 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,11. Разпределението на участниците показва водещата позиция на банките, които са придобили 86,67% от предложеното количество, а останалите 13,33% са придобити от гаранционните фондове.

 

 

Икономика

  • Депутатите одобриха забрана за прехвърляне на задлъжнели фирми и възможност работници да започнат процедура по несъстоятелност при 2 неполучени заплати
    23. Ноември 2017 230
    62
    0

    Да не се допуска прехвърляне на дялове на дружество на трети лица при започнало ревизионно производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Това предвиждат промените в Търговския закон с вносител БСП за България, приети единодушно от депутатите на първо четене. Според вносителя все още е възможно недобросъвестен работодател да...


Апис
Всички права запазени "ДУМА"