Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

23 Ноември 2017 | Четвъртък
 
вход регистрирай се

Икономика

КЗК одобри концесията на интермодалния терминал в Пловдив

Дума

15. Ноември 2017 , брой: 224   74   0Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила концесията на интермодалния терминал в Пловдив без пазарен анализ, предаде investor.bg. Концесионерът е дружеството "Терминали" ЕАД, което е 100% собственост на "ПИМК Холдинг Груп" АД - компанията майка на превозвача "ПИМК" ООД, който е сред лидерите в Европа в бранша. Предприятието беше единствен кандидат в процедурата за концесия. Офертата му беше одобрена от правителството в средата на август. Концесионният договор е сключен на 21 септември, вижда се от решението на КЗК. Страни по договора са Министерският съвет, представляван от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (концедент), "Терминали" ЕАД (концесионер) и "ПИМК" ООД (в качеството на солидарен длъжник). КЗК се е отказала от пазарен анализ, защото дружеството "Терминали" не е реализирало оборот през предходната приключила финансова година, т.е. 2016 г., каквито са изискванията на закона. Общият оборот на дружествата от икономическата група, към която принадлежи "Терминали" ЕАД, изчислен в съответствие с изискванията на Закона за защита на конкуренцията, реализиран през 2016 г. на територията на страната, е в размер приблизително на 116,764 млн. лева, посочва се в решението. През 2016 г. не е реализиран оборот от страна на обекта на придобиване, т.е. интермодалният терминал в Пловдив. Съоръжението е новопостроено и не е планирано да извършва дейност до момента на фактическото определяне на изпълнител по експлоатацията му и влизане във владение на същия.

 

 

Икономика

  • Депутатите одобриха забрана за прехвърляне на задлъжнели фирми и възможност работници да започнат процедура по несъстоятелност при 2 неполучени заплати
    23. Ноември 2017 230
    62
    0

    Да не се допуска прехвърляне на дялове на дружество на трети лица при започнало ревизионно производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Това предвиждат промените в Търговския закон с вносител БСП за България, приети единодушно от депутатите на първо четене. Според вносителя все още е възможно недобросъвестен работодател да...


Апис
Всички права запазени "ДУМА"