Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

23 Ноември 2017 | Четвъртък
 
вход регистрирай се

Икономика

ДФЗ разсрочва кредитите, отпуснати на животновъдите

Дума

15. Ноември 2017 , брой: 224   74   0Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) ще разсрочва кредитите, отпуснати на животновъди през периода 2008-2012 г., и на картофопроизводителите, получили заеми през 2012 г., съобщиха от фонда. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е 4%. Производителите на картофи могат да подават заявления от 27 ноември до 20 декември 2017 г. Предложения за отсрочване на отпуснати кредити в сектор "Животновъдство" ще се приемат от 25 ноември 2017 г. до 28 февруари 2018 г.
Отсрочват се дължимите към 27.11.2017 г. на главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на птицевъдите и свиневъдите за закупуване на фураж до 27.11.2018 г., както и за главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за фураж до 27.11.2018 г. Решението важи също и за разсрочване на главница по кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до 27.11.2018 г.
От възможността за разсрочване на дължимите заеми могат да се възползват само фермери, които през стопанската 2016/2017 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът, и имат регистриран животновъден обект.
Пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФЗ от 20 ноември до 1 декември 2017 г. Бюджетът на помощта е 2,4 млн. лева. Подпомагане ще получат пчелари с между 20 и 200 пчелни семейства включително, съобщи още фондът. Тези, които отглеждат над 200 пчелни семейства, могат да се включат в държавната помощ само за първите 200.

 

 

Икономика

  • Депутатите одобриха забрана за прехвърляне на задлъжнели фирми и възможност работници да започнат процедура по несъстоятелност при 2 неполучени заплати
    23. Ноември 2017 230
    62
    0

    Да не се допуска прехвърляне на дялове на дружество на трети лица при започнало ревизионно производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Това предвиждат промените в Търговския закон с вносител БСП за България, приети единодушно от депутатите на първо четене. Според вносителя все още е възможно недобросъвестен работодател да...


Апис
Всички права запазени "ДУМА"