Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

18 Декември 2017 | Понеделник
 
вход регистрирай се

На първа страница

Факултети на СУ искат повишение на таксите

Дума

17. Февруари 2017 , брой: 34   357   0Няколко факултета на Софийския университет са дали заявка за повишение на таксите за новоприетите студенти. Те са представили предложенията си на заседание на Съвета на деканите на 14 февруари и предстои да бъдат гласувани на предстоящото заседание на Академичния съвет на Софийския университет на 22 февруари.
Без промяна остават таксите на обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти в Биологическия факултет, Медицинския факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Физическия факултет, Факултета по педагогика и Юридическия факултет.
Предвижда се намаляване на таксата за обучение на студенти редовно обучение, приети в специалност математика от 800 лева на 640 лева. Първокурсници, приети с максимален бал в специалностите математика и статистика, ще бъдат освободени от такса за първата година на обучение.
Предвижда се увеличаване на таксите за обучение на новоприети студенти и докторанти в Богословския факултет с 20 лева до 560 лева, в Геолого-географския факултет, където за редовно обучение в специалността регионално развитие и политика се предлага таксата да се повиши от 380 на 420 лева. Задочниците по туризъм ще плащат 420 лева, вместо досегашните 150 лева.
В Историческия факултет за редовно ще се плаща само 10 лева повече, но за задочниците увеличението е двойно до 400 лева.
Специалността стопанско управление ще струва 460 лева, вместо досегашните 380 лева. В Стопанския факултет ще бъде увеличена и таксата за специалността икономика - от 340 лева на 460 лева.
Със 100 лева повече може да плащат за редовно обучение в специалностите японистика, кореистика и Южна, Източна и Югоизточна Азия.
Философският факултет предлага за редовно обучение в специалност публична администрация таксата да стане 420 лева, за задочно в специалност публична администрация тя да се вдигне от 150 лева на 300 лева. А бъдещите културолози ще плащат 600 лева.
Във Факултета по химия и фармация исканото увеличение е драстично, но засяга само чуждестранните студенти. За редовно обучение на по фармация сумата се вдига от 4650 евро на 7700 евро. Факултетът по начална и предучилищна педагогика предлага таксата да скочи от 485 лева на 530 лева.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"