Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

30 Май 2017 | Вторник
 
вход регистрирай се

Пегас

От редактора

Ботев ни гледа с вяра

Боян Бойчев

6. Януари 2017 , брой: 4   641   0Винаги се сещаме за Ботев, когато наближи или датата на раждането му, или датата на гибелта му. Тогава мастити политици четат написани слова, а щедро платени "литературоведи" интерпретират творчеството му съобразно политическата конюнктура.
А ние в най-добрия случай я цвете ще поднесем, я някое стихотворение, учено в училище, ще си припомним.
На другия ден всичко продължава по старому.
Защото Ботев е неудобен. За властимащите. За времето, в което живеем. Затова и в училище публицистиката му не се изучава, нито се цитира. Да не би някой да открие там днешните чорбаджии, лакеи и псевдопатриоти, дето смучат живителните сокове на родината ни. Да не ни се скарат я от Брюксел, я от другаде...
Ботев е неудобен, защото ни гледа от портретите строго и изпитателно. Когато егоизмът и алчността у нас взимат връх. Когато национални предатели са готови на всичко срещу добро възнаграждение. Когато ни обхване национален нихилизъм. Когато липсата на идеи и идеал ни унищожават постепенно и като българи, но и като хора въобще.
В биографията си за него друг голям революционер и писател - Захари Стоянов, пише, че Ботев, "за да не би да стане тлъст човек, да не му влязат в ръката богатства и други блага (...), т.е. за да не би да стане нему добре, той спял с кучетата по пустите воденици, не ял по три деня, помагал на всички презрени, но не и на себе си."
Сигурно такова поведение днес е трудно да бъде разбрано, особено от твърде оялите се наши сънародници, вечно ламтящи за власт и богатства. Днес, когато ти се внушава, че парите са всичко, че всеки е сам за себе си, Ботев не е "правилният" герой. И понеже не могат да го изпратят в забвение, се опитват да премълчат или изопачат словата му от "Символ-верую на българската комуна!":
 
Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро.
И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство.
И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.
И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти.
Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото.
Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят.

Ако погледнете пак портретите на Ботев, ще разберете, че той ни гледа и с пламенна вяра! 

 

 

Пегас

 • От редактора
  26. Май 2017 101
  198
  0

  Въпреки облачното време колко светла и празнична изглеждаше България на 24 май! Шествията по цялата страна събудиха у мен надеждата, че все пак не всичко е загубено, че ще ни има въпреки процесите на обезродяване, разяждащи обществото ни.
  Това е може би най-българският празник. Езикът и писмеността са един от трите стълба, заедно с вярата и семейството, благодарение на които ни има нас,...


Апис
Всички права запазени "ДУМА"